Zniesienie strefy płatnego parkowania na terenie kampusu PWr.

Wrocław, dn. 21.06.2013r.

 

Szanowny Pan

Rafał Dutkiewicz

Prezydent miasta Wrocław

 

 

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o zniesienie strefy płatnego parkowania na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.

Wrocław jest miastem akademickim i jego rozwój jest bezpośrednio uzależniony od studentów. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest ogromnym problemem dla osób dojeżdżających samochodem na zajęcia odbywające się na Politechnice Wrocławskiej. Dodatkowe koszty związane z opłatami parkingowymi są dużym obciążeniem finansowym dla studentów, którzy nie posiadają własnego źródła utrzymania. Ponadto jesteśmy przekonani, iż wprowadzenie strefy płatnego parkowania nie rozwiązuje problemu braku miejsc parkingowych. Uważamy, iż należy szukać innych środków, dzięki którym problem miejsc parkingowych można rozstrzygnąć. Apelujemy o zwiększenie ilości stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego, jak również ilości samych rowerów. Wielu spośród studentów z pewnością przesiadłoby się na rower, lecz nie we wszystkich częściach Wrocławia jest taka możliwość. Ponadto uważamy, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem byłoby zwiększenie atrakcyjności podróżowania środkami transportu publicznego MPK poprzez utworzenie dodatkowych połączeń do niektórych dzielnic Wrocławia. Dodatkowo jesteśmy przekonani, iż zmodernizowanie obecnych pojazdów komunikacji miejskiej po przez zainstalowanie klimatyzacji korzystnie wpłynęło by na chęć podróżowania tymi właśnie środkami. Nie można bowiem zmusić nikogo do poruszania się komunikacją zbiorową poprzez wprowadzanie uchwał mających na celu odstraszenie ludzi od podróżowania środkami prywatnymi. Jesteśmy również przekonani, iż dużo bardziej rozsądnym wyjściem byłoby wygospodarowanie terenu i wybudowanie wielopoziomowych parkingów, nie koniecznie na samym kampusie Politechniki Wrocławskiej ale przynajmniej w niedalekiej odległości od terenu uczelni.

Protest ten oraz petycja nie są organizowane dlatego, aby uatrakcyjnić dojazdy na uczelnię osobom wygodnym. Szukamy rozwiązań mających na celu umożliwienie datarcia na uczelnię osobom nie posiadającym środków na opłacenie parkingu, lecz zmuszonym z różnych przyczyn do dojeżdżania na uczelnię własnym środkiem transportu.

 

 

Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.


Z poważaniem

Grzegorz Bławicki

 


Grzegorz Bławicki    Skontaktuj się z autorem petycji