Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 204

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Wniosek

 

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 204, zwłaszcza w godzinach 7-9 oraz 14-18. Na trasie tego pojazdu znajduje się szkoła, której uczniowie i pracownicy zmuszeni są długo oczekiwać na kolejny transport. Sytuacja taka, zwłaszcza jesienią i zimą, stwarza ogromne ryzyko i budzi nasz niepokój. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o przywrócenie trasy rzeczonego autobusu ulicą Skarbka z Gór

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

Mieszkańcy  dzielnicy Białołęka


Urszula Kempa- Adamczyk    Skontaktuj się z autorem petycji