Upamiętnienie Żydów dębickich - petycja do Rady Miejskiej Dębicy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rada Miejska Dębicy

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
tel. 014 683 81 00
e-mail: umdebica@um.debica.pl


My, niżej podpisani, zwracamy się do Rady Miejskiej Dębicy z prośbą o nadanie jednej z ulic lub jednemu z rond w Dębicy nazwy „Żydów Dębickich”.

W dniu 10 lipca 2012 r. - przy braku zainteresowania ze strony władz miasta, MOK i Muzeum Regionalnego - minęła 70. rocznica rozpoczęcia akcji likwidacyjnej dębickiego getta.

Żydzi dębiccy byli obywatelami polskimi, wiernymi synami tej ziemi, związanymi z nią przynajmniej od XVII wieku.
Uważamy, że należy pamiętać, iż w dniu wybuchu wojny mieszkało ich w Dębicy około 3000, czyli 1/4 ówczesnej populacji miasta. Prawie wszyscy z nich zostali bestialsko zamordowani przez niemieckich oprawców w Dębicy i Bełżcu w latach 1939-1944. Opis tych wydarzeń można przeczytać na stronie: http://www.jewishgen.org/yizkor/debica/demp141.html

Uważamy za nasz moralny obowiązek choćby skromne upamiętnienie Żydów dębickich i nazwanie ich imieniem ulicy bądź ronda w naszym mieście. W ten sposób możemy im oddać hołd.

Niech przykładem takiego działania będzie wiele innych miast - nawet mniejszych niż nasze, np. Brzostek - które potrafiły na miarę swych możliwości dostrzec ten aspekt historii i uświetnić podobną rocznicę.

Dlatego zwracamy się do Państwa o zagłosowanie za naszym wnioskiem.Z poważaniem

— Ireneusz Socha