PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Konieczne międzynarodowe zjednanie wobec najazdu nieproszonych gości do Ojczyzny Narodu Polskiego !

2014-02-13 19:11:30

Stop antypolonizmowi!  Stop żydowskim fałszerstwom!

“Obronić prawdę, obronić Polskość “ - testament wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, Bogdana Poręby.

https://docs.google.com/document/d/16DT8BZG2MhwyEd5IOgliDPrTLkZeI81uHTY6Ph2H3uA/edit

Łowicz, 13.02.2014r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z :

 

1) nagłą chorobą i śmiercią 25.01.2014r. , Bogdana Poręby, wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, demaskującego prawdę o żydowskich fałszerstwach pogromu Żydów w Jedwabnem, w dniu 10.07.1941r.

linki na youtube:

“Jedwabne, świadek historii ”

www.youtube.com/watch?v=sajQZyiGP7Y

“Jedwabne, ostatni świadek 23187″

www.youtube.com/watch?v=uUnT29NDDsQ

 

2) zaawansowanym przygotowaniem do realizacji filmu o Jedwabnem oraz zaplanowanym wyjazdem B.Poręby do USA na spotkanie z ostatnim świadkiem pogromu w Jedwabnem

link: “ Kto zamordował  Żydów w Jedwabnem” http://zygmuntbialas.salon24.pl/537699,kto-zamordowal-zydow-w-jedwabnem

link: “OBRONIĆ PRAWDĘ – REŻYSERIA BOHDAN PORĘBA, SCENARIUSZ JAN MARSZAŁEK, FILM FUNDACJI POLSKIE GNIAZDO”

www.youtube.com/watch?v=4jjtEKMzipU


3) odkrywaniem się agentów w komentarzach na portalu marucha marucha.wordpress.com/2014/02/10/oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby/


4) “talmudycznym tańcem nad grobem” , wybitnego reżysera Bogdana Poręby, łącznie z oklaskami , co jest  niebywałe w tradycji polskiej ale obecne w masońskich sektach jak.np.Neokatehumenat a zapoczątkowane podczas pielgrzymek Jana Pawła II

 

5) bulwersującym opisem lekarza i pseudonarodowca E. Sendeckiego, okoliczności śmierci B.Poręby z wyszczególnieniem jego zaniechań i błędów jako “zaprzyjaźnionego lekarza”

 

6) zastanawiającym zachowaniem się żony i synów B.Poręby

 

7) niejasności wokół finansowania pogrzebu B.Poręby

 

powinnością Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej jest zgłoszenie do prokuratury o wszczęcie śledztwa z urzędu aby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane ze śmiercią B.Poręby, wiceprezesa i współzałożyciela WPS oraz  domaganie się konferencji prasowej przedstawicieli prokuratury.

 

Tu chodzi o bezpieczeństwo Pana Pawła Ziemińskiego oraz innych Polaków z WPS jak też członków Narodu Polskiego będących w strukturach ruchu narodowego Polaków, kontrolowanych przez agentów okupanta żydowskiego.

 

Na pogrzebie B.Poręby decydowała i dominowała, niestety, niepolska tradycja !

Czy nie jest przesadą klaskanie nad grobem zmarłego ?

To nowy rytuał wprowadzony przez pseudonarodowców pochodzenia żydowskiego, którzy zdradzają się nawet tym, że niektórzy (J.Grudniewski) nie zdejmują nakryć głowy w kościele.

 

Jako  córki  syna Ziemi Łowickiej, który jako 17 letni żołnierz AK, pseudonim “ Słoneczny” odbierał wraz z czterema braćmi  “zrzuty” Cichociemnych na okupowanych przez Niemców terenach Polski,  w okolicy Łowicza,  w czasie II Wojny Światowej dla walczącej Warszawy, ( brak na ten temat jakiejkolwiek wzmianki w Muzeum Powstania Warszawskiego!) a przy tym jeden z braci został uwięziony i rostrzelany na cmentarzu żydowskim w Łowiczu (Kirchol) przez  żydowskiego Volksdeutscha, naszym  obowiązkiem jest domaganie się rozposzechnienia prawdy nie tylko o Jedwabnem ale także prawdy o sprawcach śmierci B.Poręby wybitnego reżysera, wielkiego Polaka Patrioty.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Teresa Wojda

Pilnie konieczne międzynarodowe zjednanie wobec najazdu nieproszonych gości do Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego.

2014-01-25 12:42:48

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=650447881680435&id=107356922689206

https://docs.google.com/document/d/1L_Zf1zMwNyrk5ymqwUlHPRpLF0yQ4hcJMq3E3QwcWCw/edit?pli=1

Łowicz, 24.01.2014r.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/


Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Seremet

Pilnie konieczne międzynarodowe zjednanie  wobec najazdu nieproszonych gości do Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego.

Jako autorki petycji PE 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami domagamy się stanowczych, niezwłocznych działań w celu niedopuszczenia do wizyty Knesetu w Polsce.


W ramach przepisanych prawem a także w ramach stanu absolutnego  nadzwyczajnego zagrożenia jakim jest m.in przyjazd do Polski Knesetu w dniu  27.01.2014r. wzywamy Prokuratora Generalnego do podjęcia pilnych, niezbędnych kroków, w tym nadzwyczajnych celem uniemożliwienia dojścia wizyty izraelskiej do skutku.

 

Za Krzysztofem Cierpiszem zgłaszamy że: “Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa  dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.”

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.

link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html

link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności”talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci

Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela i  USA jak też Unii Europejskiej.

link: “ Tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima”

jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg

jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/

/jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Komisarze Komisji Europejskiej oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie podjęli żadnych działań w obronie Narodu Polskiego, pomimo  naszych prośb o pomoc w odsunięciu od władzy

uzurpatorów, którzy nie posiadają legitymacji Narodu Polskiego do zajmowania stanowisk i urzędów, co zostało udowodnione  w 2011r. z naszym udziałem przez  K.Puzynę i w 2013 r. przez T.Cichockiego.link: umstno.com www.umstno.blogspot.com ,link: tcichocki.pl www.tcichocki.pl

Wręcz przeciwnie władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

Zmowa  milczenia wokół  faktu  udowodnionego  w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje  sprowadzeniem  na Polską Ziemię parlamentu  izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne  wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników, link: J.Bizoń, “Polski trójkąt  bermudzki...pojmanie Polski”

jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/

Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też  skrywane są  faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. ,

link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz”

embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2014-01/Delegacja-Knesetu-gosciem-obchodow-w-Auschwitz.aspx ,

link: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauście”www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1C9978C7F8A40EE9C1257C6300473551

W dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do  Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie  popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce w związku z wizytą Knesetu na polskiej ziemi.

link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim” wolna-polska.pl/wiadomosci/zawiadomienie-przestepstwie-oswiecim-2014-01

Cytat:

“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.

Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.


Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:


- zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom   parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,

- zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,

- wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,

- zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,

- wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,

- wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,

- nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.


“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo -  w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).

Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie.


Okres wizyty tej „delegacji” w Oświęcimiu nakłada się właśnie na tę kulminację napięcia między Izraelem a Iranem (i to dlatego te „wielkie uroczystości” przyspieszono o rok). Jeżeli eskalacja ta faktycznie przerodzi się w otwarte działania zbrojnie to – przypuszczalnie – dojdzie do użycia środków nuklearnych w tamtym regionie, a nawet szerzej.

W takiej sytuacji, broń nuklearna może być również użyta przeciw Polsce, jak przeciw innym krajom sąsiednim z Polską.  A taka broń masowego rażenia może być wprowadzona na terytorium Polski przez Izrael – lub nawet już w tej chwili obecnie tam się znajduje – i to bez jakiejkolwiek wiedzy czy kontroli Państwa Polskiego.  Dodatkowo ta broń nuklearna, jako potencjalnie skierowana również wobec państwom trzecim – mającym potencjał nuklearny – wprowadza Polskę i cały region w ryzyko nuklearnego uderzenia prewencyjnego ze strony takich państw.

Poza tym w przebiegu wydarzeń, polegających na zagrożeniu bezpieczeństwa centralnych ośrodków w Izraelu, może dojść do tego, że organa władzy izraelskiej proklamują rząd i parlament izraelski na uchodźctwie i osadzą się na terytorium Polski. To w niczym nie łamie praw państwa Izrael, bo Izrael nie ma konstytucji lub temu podobnych, zaś jego prawodawstwem jest Talmud, a szczególnie nakazy rabinów.  Granice republiki izraelskiej nie są nigdzie zapisane w jakikolwiek dokumencie, czyli całkiem swobodnie, wg własnego zapotrzebowania, Izrael może włączyć polskie terytoria w stan swego posiadania, do czego ma środki militarne i do czego rości sobie pretensje, a co ideologicznie czy propagandowo – pod przykrywką rzekomej religii – głosi otwarcie oraz nawet wychowuje dzieci i młodzież w tym duchu.

Określona wyżej sytuacja – jako prawdopodobna w najwyższym stopniu – wprowadzi Polskę w stan wojny z wieloma krajami, a nawet tzw. religiami – o ile w chwili pobytu tej „delegacji” na polskim terytorium dojdzie do jakichkolwiek działań wojennych z udziałem państwa Izrael. Polska oraz kraje ościenne, kraje członkowie Unii Europejskiej, kraje członkowie NATO, będą wprowadzone w stan wojny, gdzie – bez cienia wątpliwości – dojdzie do terroru na masową skalę i to właśnie z użyciem broni masowego rażenia, bo Izrael nie podlega kontroli w tym względzie, a taką broń przypuszczalnie posiada, a jeżeli tak, to w dużej ilości ładunków.

Powyższe słowa nie mają charakteru hipotetycznego, nie są jakimś jazgotem środków masowego przekazu, ale są odzwierciedleniem bardzo konkretnych żydowskich gróźb pod adresem społeczności międzynarodowych, w tym przeciw Polsce.  Groźby te to wypowiedzi – na przestrzeni dziesiątków lat – wysoko postawionych polityków izraelskich, takich jak np. Golda Meir, którzy utrzymywali i utrzymują nadal, że Izrael w przypadku „zagrożenia” jego bezpieczeństwa takiej broni użyje. Przy czym mówią oni wyraźnie to, że celem nie jest jedynie Iran lub podobne, ale celem ataku (obrony) jest region europejski, czyli również Polska. Z ich wypowiedzi wynika to, że „zagrożeniem” Izraela jest każda sytuacja niewygodna dla Izraela, a którą Izrael uzna za „zagrożenie”, zaś temu to „zagrożeniu” winni są wszyscy inni, bo to oni muszą czuwać na tym, aby Izrael był bezpieczny. Jeżeli tego nie czynią, to Izrael „ma prawo” do zaatakowania ich w odwecie za brak troski o bezpieczeństwo tegoż Izraela, tzn. ten, kto będzie uznany za niedostatecznie troszczącego się o Izrael, jest jego wrogiem i jako taki będzie zniszczony.

W tych wypowiedziach czołowych żydów sprzed zaledwie kilku lat wyrażano zakres geograficzny, który jednakże był limitowany zasięgiem rakiet, jakie były na wyposażaniu armii izraelskiej, a stacjonujących na terytorium Izraela i było to wyliczenie ograniczenia zasięgu rażenia. Ale właśnie w przypadku wizyty izraelskich organów władzy oraz wojska limit ten będzie łatwo zlikwidowany, Izrael będzie mógł zrealizować swe odwieczne groźby bombardując tak Polskę, jak również inne państwa,  bezpośrednio z terytorium Polski. Limit geograficzny już nie będzie tu ograniczeniem, bo Izrael będzie mógł uderzyć wszystkich dookoła Polski. Izrael będzie mógł użyć ku temu samolotów tak cywilnych jaki wojskowych, w tym łącznie F-16 będących na wyposażeniu polskiej armii, a która nie ma jakiejkolwiek kontroli na tymi samolotami, bo system komputerowe w tych samolotach są kodowane przez specjalistów izraelskich. Jest prawie pewne i to, że nawet fizyczny dostęp do tych samolotów jest ograniczony do wyłącznie żydów i nie ma tam Polaków.”

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt planowanych obrad parlamantu izraelskiego na Polskiej Ziemi, równoznaczny z aktem agresji ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków.

Brak odpowiedzi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na nasz list otwarty z 18.04.2012 r , który stał się petycją Parlamentu Europejskiego a przy tym nie podjęcie żadnych działań powstrzymujących niszczenie Państwa i Narodu Polskiego, co jest naruszeniem m.in. Kodeksu Karnego art.129, który zawiera:

Kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczna organizacja, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 “ , dowodzi jednoznacznie, że Prezydent RP przestrzega zasad talmudu  i realizuje Protokóły Mędrców Syjonu zamiast czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji, stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium,  do czego zobowiązuje art.126, pkt. 2 Konstytucji RP, link:”Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”

www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/prezydent-rp/

link: “Talmud obnażony”, www.zbawienie.com/talmud.htm

cyt:" Żydzi mają okradać i zabijać Gojów:

Sanhedrynu 57a.

Kiedy Żyd zamorduje goja ("Cuthean"), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać.

Baba Kamma 37b.

Goje są poza ochroną prawa i Bóg "wystawił ich pieniądze Izraelowi".Żydzi mogą okłamywać gojów:

Baba Kamma 113a.

Żydzi mogą użyć kłamstw ("wybiegów") by oszukać goja.

Nie-żydowskie Dzieci PODLUDZKIE:

Yebamoth 98a.

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami.”


Funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywym nazwisku i fałszywej tożsamości.  Prawdziwe nazwisko Prezydenta RP to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJATEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana  na posiedzeniu egzekutywy komitetu  żydowskieggo w kwietniu 1945r,

cytat: "Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów... Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. Zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce."


Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury,  wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Nawet uzurpatorzy wprowadzili przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień , link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734 , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy” kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/


Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na  dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,george-soros-rozdaje-karty-w-polskich-lupkach.html

Ponowna wypłata odszkodowań  dla spadkobierców ludności żydowskiej  za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem na Narodzie Polskim.  link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru”wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09

Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA,  na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL,

link : “ Roszczenia zydowskie spłacone już dawno” www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się  obywateli żydowskiego pochodzenia  z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu rodowitych Polaków.

Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r.  jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.

link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”

forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce/

Na domiar złego  struktury  Kościoła Katolickiego zostały przejęte przez osoby pochodzenia żydowskiego, które podstępnie, pod szyldem ekumenizmu, judaizmu manipulują umysłami Polaków dla swoich celów, pomijając istniejące zagrożenia dla zdrowia i życia, dla  istnienia Narodu Polskiego. “Niektórzy biskupi i niektó­re instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwo­wane  t y l k o  dla związanych z Narodem wybranym.”

link: “Sprzeciw wobec kanonizacji żyda Wojtyły-Katza” wolna-polska.pl/wiadomosci/sprzeciw-wobec-kanonizacji-wojtyly-katza-2014-01

link: “Księża będą nauczać o gazie łupkowym jak latarnicy, którzy mówili na wsiach o elektryfikacji” natemat.pl/49987,ksieza-beda-nauczac-o-gazie-lupkowym-jak-latarnicy-ktorzy-mowili-na-wsiach-o-elektryfikacji

Szczytem hipokryzji hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce  jest czerpanie zysków z dota


Teresa Wojda

O DUMNY, DZIELNY POLSKI NARODZIE !

2014-01-08 22:30:24

Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.

Kilku możnych tego świata

umyślało sobie geszeft

co narody w podstęp wplata

i szykuje Ziemi zniewolenie

pod NWO i „Agendy 21” namaszczeniem.

W swym szatańskim to biznesie

pod „zrównoważonym rozwojem”

śmierć narodom niesie.

 

Agenda 21 niby ludziom sprzyja

a faktycznie to życie zabija.

Prawdy światło dzienne uzyskują.

Na planecie już narody wiedzą

jak masońskie loże knują a ich zakony

pod dobroczynnością szpony szykują.

 

Z kosmosu obraz szokujący przecieka,

Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.

Czeluście piekielne Ziemia otwiera

Niechaj tam kłamców od nas zabiera!

 

O POLSKI DZIELNY NARODZIE !

Przebudż się dzielny Polski Narodzie

Przebudz się by już nie było gorzej!

Masz oręż w prawdzie, nie daj się zwodzić,

okupantów racz wreszcie przegonić!

Fałszowanie wyborów wykryte

Zamach stanu udowodniony. Unia o tym wie .

Uzurpatorów z Polski w swe poselstwa

na Ukrainę śle.

 

Prześcigają się z prawa, z lewa

Wdzięczą się przed Unią,

Wchodzą w Kijowa zakątki

Odkrywają przez Narodem

swe „magdalenowej zdrady” wątki.

Choć grali do tej pory patriotyczną nutą

a teraz odkrywają się talmudyczną butą.

 

Niech każdy Polak dzielnym husarzem się stanie

głoszeniem prawdy o zamachu uzna swe powołanie.

Niech każdy Polak w obronie koniecznej

potrząśnie prawdą jak polska husaria zbroją

a wypędzi z nor szczurów co już się boją !


Teresa Wojda, Maria Bejda


Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestuących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0


Teresa Wojda

Oświadczenie

2014-01-07 23:24:57

 

Łowicz, 06.01.2014r.

Oświadczenie

na  okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578/2012, M.Bejda i T. Wojda, przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

Na stronie intenetowej  Facebook,  na profilu Rafała Gawrońskiego ukazała się oszczercza informacja jakoby list do Wicepremiera J.Piechocińskiego, nazwanego przez niego “mordercą”, był dowodem  działalności na rzecz okupanta ydowskego, gdy faktycznie domagamy się od J.Piechocińskiego by stanął z odwagą i godnością po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego poprzez podjęcie honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji, cyt.:

“1) o udowodnionym sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r. przez K.Puzynę, z udziałem T.Wojda i

M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory

fałszowane informatyką od roku 2004,

2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: www.tcichocki.pl

dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu

3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów

4) o zerwaniu koalicji PSL z PO “ / koniec cytatu.

Oto poniżej  obrażliwy tekst skopiowany z profilu na facebook :

Rafal Gawronski udostępnił link.4 godz. temu · Edytowany

Usunałem z listy znajomych teresę wojdę i marię bejdę za działalność na rzecz okupantów Polski oraz pomawianie Polaków i promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji. Ten list jest najlepszym przykładem jak uzywając słów uzurpator; okupacja czy inne robi się mętlik w głowach Polaków. Nazywanie mordercy Szanownym Panem i niczym nie uzasadniony krytycyzm polegajacy na oszczerstwach i fałszu intelektualnym niedawnego oświadczenia Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce w sprawie wykonywanie na terenie Rzeczpospolitej politycznych czynności sprawczych przez parlament izraela jednoznacznie ujawnił charkter działalnosci tych osobniczek ! Fałszowanie wyników wyborów są już dawno zostało ujawnione, a zwracanie się taką formą do osobnika który skorzystał z fałszowanych wyborów to de facto robie wody z mózgu Polakom! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Absurdalne i obrażliwe jest posądzanie nas o promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji.” Jest to przed wszystkim atak  wymierzony przeciwko Panu Tadeuszowi Cichockiemu, który udowodnił dokonanie zamachu stanu w Polsce, co jest zawarte w rozpowszechnianych przez nas informacjach.

W sytuacji gdy wszystkie dziedziny gospodarki w Polsce, od czasów “zdrady magdalenkowej” zostały przekazane przez uzurpatorów w ręce światowych elit żydowskich, wszyscy Polacy stali się ofiarami i jednocześnie wspierającymi te wrogie siły, dążące do depopulacji ludności świata. Już nawet zakup napoju coca-cola czy żywności w sieci Mc Donalds jest wspieraniem tych elit.

Po likwidacji rodzimych firm miliony Polaków w Polsce i na świecie zmuszonych zostało do zatrudnienia się  w ydowskich korporacjach. Poprzez opłaty za wodę, nawet za tę skażoną toksycznymi dodatkami jak lit, fluor, chlor, arsen itp.  Polacy wspierają firmy z Izraela.

Tysiące Polaków korzysta ze służby zdrowia przejmowanej przez lekarzy oraz właścicieli prywatnych klinik, przychodni i szpitali, przybyłych z Izraela w ramach porozumień między władzami Polski i Izraela.

Po naszej konstruktywnej krytyce oświadczenia pana Gawrońskiego a nie jego osoby,  w kwestii przyjazdu delegacji parlamenentu izraelskiego, ku naszemu zaskoczeniu, nastąpił powyżej cytowany atak pod naszym adresem.

Skierowanie przez R.Gawrońskiego oświadczenia do osaczonego, zniewolonego Narodu Polskiego, zamiast ostrego protestu do władz Izraela w związku z planowaną na 27 stycznia 2014r. wizytą Knessetu w Polsce  jest niedopuszczalnym błędem i wskazuje na celowe ignorowanie tragizmu sytuacji.

Nawiązywanie w tym konteście do byłego prezydenta L.Kaczyńskiego, który przypieczętował okupację Polski przez siły wrogie Narodowi Polskimu poprzez podpisanie traktatu lizbońskiego i porozumień z władzami Izraela dowodzi działań w interesie okupanta.

Dyskredytowanie nas, jako Polek ostrzegających Naród Polski przed podstępnie wprowadzanymi niebezpieczeństwami  dla zdrowia i życia Polaków oraz istnienia Narodu Polskiego i państwa Rzeczypospolita  Polska wskazuje na celowe działanie wrogich sił. Jednocześnie jest to testowanie Polaków na ile pozwolą się zmanipulować przez wypromowanych w mediach, rzekomych ofiar systemu jak Rafał Gawroński i jego otoczenie,  pretendujących do roli elity narodowej.

Poniżej przykład komentarzy pod oświadczeniem R. Gawrońskiego, ze strony “ Kocham Polskę”.

.

 • Maria Bejda Obrażanie osób krytykujących w talmudyczny sposób, odbieranie prawa głosu to kompromituje panów, ktorzy pretendują do miana dżentelmenów. Jako Petycjonariuszka Parlamentu Europejskiego upominajaca sie o prawa Narodu Polskiego mam bezwzględne prawo głosu w kwestiach dotyczacych spraw Narodu POlskiego i Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego !!!

 • 4 stycznia o 23:43 · Lubię to!

 • Maria Bejda Nie ważcie się demonstrować z krzyżami przed zydami ! Dość znieważania krzyża i robienia agenturalnego, pod dyktando okupanta, teatru z krzyżami !

 • 4 stycznia o 23:50 · Lubię to!

 • Maria Bejda NIE WOLNO PODPUSZCZAĆ BEZBRONNYCH POLAKÓW Z "MOTYKAMI" NA DRONY !!!! Naród Polski ma swój rozum i już bojących się ydów i ich kolaborantów jest w stanie wykurzyć poprzez rózne formy obrony koniecznej ale adekwatnej do ich podstępu !

 • WON KNESET !!!! OSTRACYZM WOBEC OKUPANTA I KOLABORANTÓW, UZURPATORÓW JEST FAKTEM

Czy dziennikarz polonijny Rafał Gawroński to napewno Gawroński czy jak Wojciech Jaruzelski, którego matka nie rozpoznała jako własnego syna ?

Poniżj cytaty z komentarzy pod artykułem “Jaruzelski bez fikcji …”

Tylko, że ta "matka" pani Jaruzelska(znała się z moją Babcią, rodziną) nie rozpoznała w nim swego syna, zażyczyła sobie u księdza w swej parafii, by na Jej pogrzebie ta zbrodnicza, bandycka sowiecka matrioszka nie była, więc ksiądz go wyprosił, to żadna tajemnica. "Siostra" także z nim nie utrzymuje kontaktu bo wie kto on a chce jeszcze żyć. A grób "ojca" odwiedził by się nadal uwiarygadniać jako Jaruzelski. On całe życie nie pije alkoholu, bo alkohol rozwiązuje języki i mógłby się nieświadomie wygadać kim jest na prawdę, pociągany za język. Jego nadzorcą z ramienia Smierszy, NKWD, IW jest druga sowiecka zbrodnicza, bandycka matrioszka z plutonów egzekucyjnych Kiszczak, “ (koniec cytatu z komentarza pod artykułem: Jaruzelski bez fikcji, zobacz jeśli chcesz poznać prawdę”.

“Jaki Jaruzelski? pisałem już o tym, nie raz nie raz na tym portalu na podstawie dokumentów rodziny, będącej na Syberii z rodziną prawdziwych Jaruzelskich, etc... To Wolski a tak na prawdę sowiecka matrioszka Marguilus syn żydowskiego szewca, z żoną z przydziału po koledze pułkowniku, któremu groził śmiercią za powiedzenie prawdy o nim i o żonie z przydziału. Polecam książkę Skwarczyńskiego, kto stoi za mordem Jaroszewicza i Solskiej pt. "Jak zabiłem Jaroszewiczów". Odbyło to się na polecenie tej matrioszki Marguilusa vel Wolskiego vel Jaruzelskiego!!!Bał się dekonspiracji wszystkich matrioszek, nie tylko jego, co chciał zrobić Jaroszewicz, ponieważ posiadał akta o nich zdobyte w Radomierzycach, akta wywiadu niemieckiego, SS i Gestapo, chciał pewnie zarobić? lecz śmierci nie przewidział, za wcześnie ujawnił zamiar Roliński piszący o nim książkę, więc zapadł wyrok wydany przez Marguilusa - uciszyć na wsiegda! “

Za dużo jest niejasności w sprawie prześladowania Rafała Gawrońskiego.

Czy nagrania z krzyżem przed więzieniem są dowodem na pobyt w tym więzieniu ?

Czy telefoniczne relacje rzekomo z więzienia nie mogą być sfingowane?

Dlaczego Gawroński broni tylko znaku krzyża a nie zasad wiary i Kościoła Katolickiego przed judeizacją?

Nie przyjmuje on do wiadomości informacje o masowej podmianie w Polsce krzyży na znaki najgroźniejszej sekty scjentologów i innych symboli religijnych na judaistyczne.

Na temat tej podmiany krzyży informacje; w komentarzach pod nickiem “riama” ,” Usopal twardo broni Cholochera i wzywa na Marsz Niepodległości “

 

Co  kryje się za taką kuriozalną informacją, cyt.:

“Rzecznik prasowy Służby Więziennej płk. Luiza Sałapa stwierdziła, że ma w ręku oświadczenie podpisane przez Rafała Gawrońskiego, że aresztowany nie chce by jego miejsce pobytu zostało ujawnione” / źródło:

Czy więźniowie mogą mieć życzenia a może jeszcze apartamenty i wczasy we Włoszech?

Bezwzględnie Polacy mają prawo wiedzieć kto rości sobie prawo wyłącznego stawania w obronie Narodu Polskiego przed judeo-satanistami, z równoczesnym talmudycznym atakiem na bezkompromisowe i niezależne obrończynie Narodu Polskiego, odpierające kolejny atak sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły już wszystkie dziedziny życia w Polsce, łącznie z pomnikiem Dmowskiego i jego spuścizną. “OCZEKUJĄC ROSYJSKIEGO AMBASADORA PRZY POMNIKU DMOWSKIEGO.”

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Oświadczenie na okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578/2012, M.Bejda i T. Wojda, przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

2014-01-06 20:42:41

Łowicz, 06.01.2014r.


Oświadczenie

na  okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578/2012, M.Bejda i T. Wojda, przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

Na stronie intenetowej  Facebook,  na profilu Rafała Gawrońskiego ukazała się oszczercza informacja jakoby list do Wicepremiera J.Piechocińskiego, nazwanego przez niego “mordercą”, był dowodem  działalności na rzecz okupanta ydowskego, gdy faktycznie domagamy się od J.Piechocińskiego by stanął z odwagą i godnością po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego poprzez podjęcie honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji, cyt.:

“1) o udowodnionym sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r. przez K.Puzynę, z udziałem T.Wojda i

M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory

fałszowane informatyką od roku 2004,

2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: www.tcichocki.pl

dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu

3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów

4) o zerwaniu koalicji PSL z PO “ / koniec cytatu.

Oto poniżej  obrażliwy tekst skopiowany z profilu na facebook :

Rafal Gawronski udostępnił link.

4 godz. temu · Edytowany

Usunałem z listy znajomych teresę wojdę i marię bejdę za działalność na rzecz okupantów Polski oraz pomawianie Polaków i promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji. Ten list jest najlepszym przykładem jak uzywając słów uzurpator; okupacja czy inne robi się mętlik w głowach Polaków. Nazywanie mordercy Szanownym Panem i niczym nie uzasadniony krytycyzm polegajacy na oszczerstwach i fałszu intelektualnym niedawnego oświadczenia Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce w sprawie wykonywanie na terenie Rzeczpospolitej politycznych czynności sprawczych przez parlament izraela jednoznacznie ujawnił charkter działalnosci tych osobniczek ! Fałszowanie wyników wyborów są już dawno zostało ujawnione, a zwracanie się taką formą do osobnika który skorzystał z fałszowanych wyborów to de facto robie wody z mózgu Polakom! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Absurdalne i obrażliwe jest posądzanie nas o promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji.” Jest to przed wszystkim atak  wymierzony przeciwko Panu Tadeuszowi Cichockiemu, który udowodnił dokonanie zamachu stanu w Polsce, co jest zawarte w rozpowszechnianych przez nas informacjach.W sytuacji gdy wszystkie dziedziny gospodarki w Polsce, od czasów “zdrady magdalenkowej” zostały przekazane przez uzurpatorów w ręce światowych elit żydowskich, wszyscy Polacy stali się ofiarami i jednocześnie wspierającymi te wrogie siły, dążące do depopulacji ludności świata. Już nawet zakup napoju coca-cola czy żywności w sieci Mc Donalds jest wspieraniem tych elit.

Po likwidacji rodzimych firm miliony Polaków w Polsce i na świecie zmuszonych zostało do zatrudnienia się  w ydowskich korporacjach. Poprzez opłaty za wodę, nawet za tę skażoną toksycznymi dodatkami jak lit, fluor, chlor, arsen itp.  Polacy wspierają firmy z Izraela.

Tysiące Polaków korzysta ze służby zdrowia przejmowanej przez lekarzy oraz właścicieli prywatnych klinik, przychodni i szpitali, przybyłych z Izraela w ramach porozumień między władzami Polski i Izraela.

 

Po naszej konstruktywnej krytyce oświadczenia pana Gawrońskiego a nie jego osoby,  w kwestii przyjazdu delegacji parlamenentu izraelskiego, ku naszemu zaskoczeniu, nastąpił powyżej cytowany atak pod naszym adresem.

 

Skierowanie przez R.Gawrońskiego oświadczenia do osaczonego, zniewolonego Narodu Polskiego, zamiast ostrego protestu do władz Izraela w związku z planowaną na 27 stycznia 2014r. wizytą Knessetu w Polsce  jest niedopuszczalnym błędem i wskazuje na celowe ignorowanie tragizmu sytuacji.

Nawiązywanie w tym konteście do byłego prezydenta L.Kaczyńskiego, który przypieczętował okupację Polski przez siły wrogie Narodowi Polskimu poprzez podpisanie traktatu lizbońskiego i porozumień z władzami Izraela dowodzi działań w interesie okupanta.

 

Dyskredytowanie nas, jako Polek ostrzegających Naród Polski przed podstępnie wprowadzanymi niebezpieczeństwami  dla zdrowia i życia Polaków oraz istnienia Narodu Polskiego i państwa Rzeczypospolita  Polska wskazuje na celowe działanie wrogich sił. Jednocześnie jest to testowanie Polaków na ile pozwolą się zmanipulować przez wypromowanych w mediach, rzekomych ofiar systemu jak Rafał Gawroński i jego otoczenie,  pretendujących do roli elity narodowej.

Poniżej przykład komentarzy pod oświadczeniem R. Gawrońskiego, ze strony “ Kocham Polskę”.

.

 • Maria Bejda Obrażanie osób krytykujących w talmudyczny sposób, odbieranie prawa głosu to kompromituje panów, ktorzy pretendują do miana dżentelmenów. Jako Petycjonariuszka Parlamentu Europejskiego upominajaca sie o prawa Narodu Polskiego mam bezwzględne prawo głosu w kwestiach dotyczacych spraw Narodu POlskiego i Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego !!!

 • 4 stycznia o 23:43 · Lubię to!

 • Maria Bejda Nie ważcie się demonstrować z krzyżami przed zydami ! Dość znieważania krzyża i robienia agenturalnego, pod dyktando okupanta, teatru z krzyżami !

 • 4 stycznia o 23:50 · Lubię to!

 • Maria Bejda NIE WOLNO PODPUSZCZAĆ BEZBRONNYCH POLAKÓW Z "MOTYKAMI" NA DRONY !!!! Naród Polski ma swój rozum i już bojących się ydów i ich kolaborantów jest w stanie wykurzyć poprzez rózne formy obrony koniecznej ale adekwatnej do ich podstępu !

 • WON KNESET !!!! OSTRACYZM WOBEC OKUPANTA I KOLABORANTÓW, UZURPATORÓW JEST FAKTEM

 

Czy dziennikarz polonijny Rafał Gawroński to napewno Gawroński czy jak Wojciech Jaruzelski, którego matka nie rozpoznała jako własnego syna ?

Poniżj cytaty z komentarzy pod artykułem “Jaruzelski bez fikcji …”

Tylko, że ta "matka" pani Jaruzelska(znała się z moją Babcią, rodziną) nie rozpoznała w nim swego syna, zażyczyła sobie u księdza w swej parafii, by na Jej pogrzebie ta zbrodnicza, bandycka sowiecka matrioszka nie była, więc ksiądz go wyprosił, to żadna tajemnica. "Siostra" także z nim nie utrzymuje kontaktu bo wie kto on a chce jeszcze żyć. A grób "ojca" odwiedził by się nadal uwiarygadniać jako Jaruzelski. On całe życie nie pije alkoholu, bo alkohol rozwiązuje języki i mógłby się nieświadomie wygadać kim jest na prawdę, pociągany za język. Jego nadzorcą z ramienia Smierszy, NKWD, IW jest druga sowiecka zbrodnicza, bandycka matrioszka z plutonów egzekucyjnych Kiszczak, “ (koniec cytatu z komentarza pod artykułem: Jaruzelski bez fikcji, zobacz jeśli chcesz poznać prawdę”.

 

“Jaki Jaruzelski? pisałem już o tym, nie raz nie raz na tym portalu na podstawie dokumentów rodziny, będącej na Syberii z rodziną prawdziwych Jaruzelskich, etc... To Wolski a tak na prawdę sowiecka matrioszka Marguilus syn żydowskiego szewca, z żoną z przydziału po koledze pułkowniku, któremu groził śmiercią za powiedzenie prawdy o nim i o żonie z przydziału. Polecam książkę Skwarczyńskiego, kto stoi za mordem Jaroszewicza i Solskiej pt. "Jak zabiłem Jaroszewiczów". Odbyło to się na polecenie tej matrioszki Marguilusa vel Wolskiego vel Jaruzelskiego!!!Bał się dekonspiracji wszystkich matrioszek, nie tylko jego, co chciał zrobić Jaroszewicz, ponieważ posiadał akta o nich zdobyte w Radomierzycach, akta wywiadu niemieckiego, SS i Gestapo, chciał pewnie zarobić? lecz śmierci nie przewidział, za wcześnie ujawnił zamiar Roliński piszący o nim książkę, więc zapadł wyrok wydany przez Marguilusa - uciszyć na wsiegda! “

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Za dużo jest niejasności w sprawie prześladowania Rafała Gawrońskiego.

Czy nagrania z krzyżem przed więzieniem są dowodem na pobyt w tym więzieniu ?

Czy telefoniczne relacje rzekomo z więzienia nie mogą być sfingowane?

Dlaczego Gawroński broni tylko znaku krzyża a nie zasad wiary i Kościoła Katolickiego przed judeizacją?

Nie przyjmuje on do wiadomości informacje o masowej podmianie w Polsce krzyży na znaki najgroźniejszej sekty scjentologów i innych symboli religijnych na judaistyczne.

Na temat tej podmiany krzyży informacje; w komentarzach pod nickiem “riama” ,” Usopal twardo broni Cholochera i wzywa na Marsz Niepodległości “

 

Co  kryje się za taką kuriozalną informacją, cyt.:

“Rzecznik prasowy Służby Więziennej płk. Luiza Sałapa stwierdziła, że ma w ręku oświadczenie podpisane przez Rafała Gawrońskiego, że aresztowany nie chce by jego miejsce pobytu zostało ujawnione” / źródło:

Czy więźniowie mogą mieć życzenia a może jeszcze apartamenty i wczasy we Włoszech?

Bezwzględnie Polacy mają prawo wiedzieć kto rości sobie prawo wyłącznego stawania w obronie Narodu Polskiego przed judeo-satanistami, z równoczesnym talmudycznym atakiem na bezkompromisowe i niezależne obrończynie Narodu Polskiego, odpierające kolejny atak sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły już wszystkie dziedziny życia w Polsce, łącznie z pomnikiem Dmowskiego i jego spuścizną. “OCZEKUJĄC ROSYJSKIEGO AMBASADORA PRZY POMNIKU DMOWSKIEGO.”

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Życzenia noworoczne

2013-12-27 21:09:05

Konieczny ostracyzm wobec wrogów Narodu Polskiego

“Ze złem nie może być kompromisu.

Nie ma mniejszego albo większego zła

Z diabłem, ze złem się nie paktuje ! "


Łowicz, 27.12.2013r.


Szanowni Państwo,


dziękujemy wszystkim patriotom Polakom, którzy okazują nam poparcie i mobilizują nas do dalszego działania w obronie Polaków przed niszczycielskim działaniem uzurpatorskich władz wszelkich szczebli,  wyłonionych w wyniku udokumentowanego fałszowania  wyborów (www.umstno.blogspot.com) oraz udowodnionego zamachu stanu. ( www.tcichocki.pl). Dziękujemy również przedstawicielom innych ciemiężonych  narodów za dowody uznania i sympatii.


Drodzy Rodacy,


każdy z nas jest jednoosobową organizacją, bo takiej żaden agent ani  wróg czy zdrajca nie rozbije, ani nie zablokuje w działaniu dla dobra Narodu Polskiego i Polski.

Powinnością naszą jest:

 • zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego

 • szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych

 • wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie dobroci i  życzliwości

 • jednoczenie się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "

Konieczne jest zastosowanie ostracyzmu czyli wykluczenia wrogów i kolaborantów poprzez :

 • bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich udziałem

 • odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności nadawanych przez zdrajców

 • bojkot ich mediów, firm, towarów i usług

 • na ile to możliwe unikanie z nimi wszelkich kontaktów


Jest w Polsce dość godnych Polaków narodowców, dla których Polska suwerenna, niezależna, szanująca każdego Polaka - Słowianina jest wartością nadrzędną. To oni zjednoczą te jednoosobowe organizacje, świadome zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.


Tadeusz Cichocki w wystąpieniu z 27.07.2013r. “Do Narodu Polskiego ­ List otwarty” wzywa: cyt.:

“­ Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów  pracują  w  urzędach,  policji,  sądach,  straży  miejskiej,  …,  do  rezygnacji  (na  czas  obalania uzurpatorów)  z pracy/służby i  zaniechania wszelkich  kontaktów  z  władzami okupacyjnymi.  Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.”(...)


”Być  może  niektórzy  z  nas  oddadzą życie podobnie  jak uczyniło to wcześniej bardzo  wielu  szlachetnych i wielkich  Polaków.  Myślę  jednak,  że  lepiej  zginąć  z  honorem  w  słusznej  sprawie  niż  żyć  jak  niewolnik „wybrańców”  Boga  we  własnym  kraju. W  chwilach  zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać  z  siebie heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że zwyciężymy  i  tym  razem  zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym

złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.”


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0


Teresa Wojda

Konieczny ostracyzm wobec wrogów Narodu Polskiego

2013-12-27 20:46:25

“Ze złem nie może być kompromisu.

Nie ma mniejszego albo większego zła

Z diabłem, ze złem się nie paktuje ! "


Łowicz, 27.12.2013r.


Szanowni Państwo,


dziękujemy wszystkim patriotom Polakom, którzy okazują nam poparcie i mobilizują nas do dalszego działania w obronie Polaków przed niszczycielskim działaniem uzurpatorskich władz wszelkich szczebli,  wyłonionych w wyniku udokumentowanego fałszowania  wyborów (www.umstno.blogspot.com) oraz udowodnionego zamachu stanu. ( www.tcichocki.pl). Dziękujemy również przedstawicielom innych ciemiężonych  narodów za dowody uznania i sympatii.


Drodzy Rodacy,


każdy z nas jest jednoosobową organizacją, bo takiej żaden agent ani  wróg czy zdrajca nie rozbije, ani nie zablokuje w działaniu dla dobra Narodu Polskiego i Polski.

Powinnością naszą jest:

 • zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego

 • szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych

 • wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie dobroci i  życzliwości

 • jednoczenie się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "

Konieczne jest zastosowanie ostracyzmu czyli wykluczenia wrogów i kolaborantów poprzez :

 • bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich udziałem

 • odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności nadawanych przez zdrajców

 • bojkot ich mediów, firm, towarów i usług

 • na ile to możliwe unikanie z nimi wszelkich kontaktów


Jest w Polsce dość godnych Polaków narodowców, dla których Polska suwerenna, niezależna, szanująca każdego Polaka - Słowianina jest wartością nadrzędną. To oni zjednoczą te jednoosobowe organizacje, świadome zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.


Tadeusz Cichocki w wystąpieniu z 27.07.2013r. “Do Narodu Polskiego ­ List otwarty” wzywa: cyt.:

“­ Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów  pracują  w  urzędach,  policji,  sądach,  straży  miejskiej,  …,  do  rezygnacji  (na  czas  obalania uzurpatorów)  z pracy/służby i  zaniechania wszelkich  kontaktów  z  władzami okupacyjnymi.  Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.”(...)


”Być  może  niektórzy  z  nas  oddadzą życie podobnie  jak uczyniło to wcześniej bardzo  wielu  szlachetnych i wielkich  Polaków.  Myślę  jednak,  że  lepiej  zginąć  z  honorem  w  słusznej  sprawie  niż  żyć  jak  niewolnik „wybrańców”  Boga  we  własnym  kraju. W  chwilach  zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać  z  siebie heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że zwyciężymy  i  tym  razem  zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym

złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.”


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Teresa Wojda

Do Janusza Piechocińskiego- Wicepremiera Rady Ministrów

2013-12-24 00:43:03

...Łowicz, 23.12.2013r.

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://www.monitor­polski.pl/wp­content/uploads/2012/08/List­otwarty­do­Prezydenta­RP­Bronis%C5%82awa­Kom
orowskiego­7.pdf

Pan
Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów RP
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Niechaj  Święta  Bożego  Narodzenia  staną  się  dla  Szanownego  Pana  Premiera  czasem  inspirującym  do
podjęcia honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski, o podaniu do publicznej wiadomości informacji :

1)  o udowodnionym sfałszowaniu  wyborów  parlamentarnych w  2011r.  przez  K.Puzynę,  z  udziałem T.Wojda i
M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory
fałszowane informatyką od roku 2004
2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: www.tcichocki.pl dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w
Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu
3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów
4) o zerwaniu koalicji PSL z PO

Tadeusz Cichocki w wystąpieniu z 27.07.213r.  “Do Narodu Polskiego ­ List otwarty” wzywa: cyt.:
“­ Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych
powodów  pracują  w  urzędach,  policji,  sądach,  straży  miejskiej,  …,  do  rezygnacji  (na  czas  obalania
uzurpatorów)  z pracy/służby i  zaniechania wszelkich  kontaktów  z  władzami okupacyjnymi.  Niestety istnieje
ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.”(...)

”Być  może  niektórzy  z  nas  oddadzą życie podobnie  jak uczyniło to wcześniej bardzo  wielu  szlachetnych i
wielkich  Polaków.  Myślę  jednak,  że  lepiej  zginąć  z  honorem  w  słusznej  sprawie  niż  żyć  jak  niewolnik
„wybrańców”  Boga  we  własnym  kraju.W  chwilach  zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać  z  siebie
heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że
zwyciężymy  i  tym  razem  zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski
wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym
złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.”

Nakazem chwili jest aby Szanowny Pan Premier z odwagą i godnością stanął po stronie ciemiężonego Narodu

Polskiego.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

W załączeniu:

1.“O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”,  05.02.2013r.
wystapienie do Pana Premiera J.Piechocińskiego, na które do dziś nie mamy odpowiedzi.
2.” Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji”, 08.11.2013r.
3.“Obywatelskie przesłuchanie protestujących ­ Gaz łupkowy Łowicz “
Wystąpienia T.Wojda i M. Bejda przed delegacją Komisja Petycji PE we Wrocławiu, 30.05.213r.
http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
4. “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”, 06.11.2013r.


Teresa Wojda

Protest przeciwko reklamie Chevronu i PGE oraz przeciw antypolonizmowi w radio i telewizji

2013-11-12 22:22:52

.Łowicz,08.11.2013r.

Jan Dworak - ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Juliusz Braun ­ - Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem  w mediach:
reklamy  firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki
sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się
troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy

Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”
www.tokfm.pl/blogi/z­plazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy
_chevronu/1,
reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent
prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że
niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami  składowania  w
pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów
Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pge­robimy­prad­gory­jeziora­i­lasy­wideo

programów  propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były
Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam
określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie”. Dopuszczenie do
takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i
niebywałej degrengolady w mediach i w polityce Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania
http://gazlupkowy.pl/budzanowski­pije­plyn­do­szczelinowania/
żądamy:

niezwłocznego całkowitego wycofania  tego typu reklam
● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz
reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno­moralne

upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej
w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne

wyemitowania  specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze
zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla
istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii
Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.

● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego
zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących
wzorców oraz  dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla
każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską  patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”,
wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “
repertuar „bogoojczyźniany" i „takie patriotyzmy" to „coś okropnego".  I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą
drogą". Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie
śpiewem".  link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”
http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone  Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam
firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna  oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na
wskutek  stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych,  technologii CCS; podziemnego
składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej
w Polsce poprzez 100­krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A.
jak  też 100­krotne w programach TVP S.A. takich jak:  Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info,
przeprosin następującej treści :
“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej
przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz  Polskiej Grupy
Energetycznej jak też  reklam o  gazie  łupkowym  i  kopalniach odkrywkowych  w Polsce, które zawierają
nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.
Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi,
nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i  dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska
życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców
terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP
specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym
powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”
Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do
przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu
usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą  wyroki sądowe w innych częściach
świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron.

http://www.petycjeonline.com/a/18709

W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom.
Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:
Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej.........


Teresa Wojda

Ciąg dalszy wystąpienia: Dlaczego władze unijne sprzyjają uzur... władzom w Polsce?

2013-11-09 13:30:48

ciąg dalszy wystąpienia z 06.11.2013r.: Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpa...torskim władzom w Polsce?

27.czy Przewodniczący Barosso wycofał się z realizacji prośby D.Tuska aby strzegł projektu gazu łupkowego przed jego przeciwnikami? O tym  pisaliśmy w naszym wystąpieniu; “SOS dla Polski i Polaków do Komisji Europejskiej” z 28.11.2012r.(w załączeniu do emaila) cytat:

“Skandalem i jednocześnie złamaniem Konwencji z Aarhus  jest stwierdzenie Premiera Rządu D. Tuska:

(cyt. za “Gazeta.pl”): Będziemy konsekwentnie przekonywać Europę do sensu wydobywania i eksploatowania złóż gazu łupkowego. Rozmawiałem o tym ostatnio (...) z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso, zwracając uwagę, by Komisja strzegła projektu gazu łupkowego przed lobbingiem tych, którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii" - powiedział Tusk podczas briefingu prasowego w Elektrowni Kozienice.”wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114877,12900119.html

Niestety, link ten jest teraz zablokowany, ale przecież Pan Przewodniczący Barosso wie najlepiej że tak było.

W załączeniu: pełny tekst artykułu z Gazeta.pl, pt.: PE odrzucił apel o zakaz wydobywania gazu z łupków” zapisany w komentarzu nr. 1944, pod naszą petycją przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1925


Czy Panowie  Przewodniczący  bierzecie na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan odwiertów starych i  powstających obecnie na terenie UE?

Skoro tak trudno jest Szanownym Panom wprowadzić zakaz odwiertów, wycofać się z technologii CCS, z rozsiewania toksycznych chmur czy innych zagrożeń dla zdrowia i życia narodów Europy, to czy jesteście  gotowi przejąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności i zadośćuczynienia za katastrofę humanitarną i ekologiczną, która grozi jeśli nie wycofacie się z Waszych zamiarów?

Link: “Prezydent, który powiedział prawdę”; www.youtube.com/watch?v=2yC62lLbR3U&feature=em-subs_digest-vrecs


My Polacy, płatnicy składki do budżetu unijnego, mamy bezwzględne prawo, w zaistniałej sytuacji wymagać od władz unijnych  pomocy w odsunięciu uzurpatorskich władz w celu powstrzymania działań polityków w Polsce na szkodę Narodu Polskiego. Na  rządzących Polską po 1989 r. jak też na władze unijne  spada odpowiedzialność za doprowadzenie na skraj ubóstwa znacznej części społeczeństwa polskiego.

Pomoc żywnościowa finansowana ze środków unijnych, wobec faktu grabieży majątku narodowego Polaków jest jak na ironię. Ze względu na toksyczne dodatki zmierza do podtruwania w celu  fizycznego wyniszczenia biednych obywateli Polski. Wnioskujemy o zbadanie jakości żywności rozdawanej biednym obywatelom, ponieważ jej jakość jest tak zła że psy omijają takie jedzenie z daleka, o czym m.in. przekonał się Krzysztof Szczurko z Podkarpacia , co opisał w wierszu pt.:

" POMOC UE "

Pomoc  z  UE nam tu dają,

- niech Biedacy wyzdychają.


Mój pies bardzo głodny był,

- nawet i opadał z sił.

A, że karmy ja nie miałem,

- to z POMOCY  UE dałem.


To mielonka jest wieprzowa,

- z dodatkami ,,E” ,..czy zdrowa?

Dzień i noc przy budzie stała,

- i choć ,,ślinka” mu leciała.

I choć pies opadał z sił,

- to wykręcił do niej tył.


Wreszcie grosze ja zdobyłem,

- karmę dla psa i kupiłem.

Głodny pies się i ucieszył,

- i do karmy się pośpieszył.

Tu na koniec jest pytanie,

- jakie z UE pomaganie?


26 październik  2013

Autor: KYSY


Zamiast takiej toksycznej żywności  Polakom należą się godziwe zasiłki pieniężne, tak jak to ma miejsce w innych krajach UE np. w Niemczech, gdzie zasiłek na przeżycie wynosi od 306 do 382 Euro na 1 osobę bezrobotną a 184 Euro na 1 dziecko, przy cenach żywności prawie takich samych jak w Polsce.

Linki:1) “Mehr Geld für Arbeitsuchende und Sozialhilfeempfänger “ ( “Więcej pieniędzy dla  osób poszukujących pracy  i  osób występujących o pomoc socjalną “) ; www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/09/2012-09-19-regelbedarf-erhoeht-mehr-geld-fuer-arbeitsuchende.html 2)”Kindergeld, Entwicklung des Kindergeldes”(“Zasiłek dla dzieci, rozwój tego zasiłku”, tabela 1996-2013); www.guckmal.de/kindergeld-hoehe.htm.


W imieniu obywateli Europy stanowczo protestujemy przeciwko dopuszczaniu do jakiegokolwiek lobbingu siejącego śmierć i spustoszenie. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych wprowadzania lobbingu koncernów wydobywczych. Domagamy się również wydalenia z terenu EU koncernów wydobywczych jak też spółek powiązanych z tymi koncernami, na  których ciążą wyroki sądowe za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych częściach świata.

Niedopuszczalnym błędem jest mówienie o hydraulicznym szczelinowaniu w odniesieniu tylko do gazu łupkowego, gdyż ta technologia stosowana jest we wszystkich odwiertach geologicznych, każdego rodzaju, nawet gazu konwencjonalnego.


Jeżeli Unia Europejska i życie na terenie Unii ma przetrwać to konieczne są odważne, niezwłoczne i radykalne działania.


DLA WODY NIE MA ALTERNATYWY !  DLA WĘGLOWODORÓW SĄ ALTERNATYWY !

ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, WIĘC OBECNE POKOLENIA  POWINNY Z POKORĄ I SZACUNKIEM ZARZĄDZAĆ JEJ ZASOBAMI, Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH .


Prosimy Szanownych Panów  o odpowiedź  drogą emailową w ustawowym terminie.


Z poważaniem


Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...