LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA

Skontaktuj się z autorem petycji

Ważny krok w kierunku legalizacji żywności lokalnej

2013-09-26 10:03:25

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za wyrażenie poparcia dla kampanii społecznej Legalna Żywność Lokalna. Pod petycją dotyczącą zmian prawnych, które umożliwią zwiększenie legalnej produkcji i sprzedaży żywności lokalnej z pierwszej ręki, podpisało się już ponad 3,4 tysiące osób (on-line i bezpośrednio). Kampania spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród rolników jak i konsumentów. Zachęcamy do podpisywania petycji na targach, festiwalach i imprezach związanych z żywnością. O kampanii piszą media tradycyjne i społecznościowe. Inicjatywę popierają również liczne organizacje pozarządowe, ludzie nauki oraz znani ludzie związani ze światem kulinariów (m. in. Adam Chrząstowski, Robert Makłowicz).

Z radością informujemy o kolejnym, ważnym kroku w kierunku legalizacji żywności lokalnej. Na dziś (czwartek, 26.09.2013) zaplanowano trzecie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Powstanie podkomisji to m.in. efekt działań inicjatorów  kampanii Legalna Żywność Lokalna – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Województwa Małopolskiego.
Na posiedzeniu podkomisji przedstawione zostaną opinie Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat legalizacji sprzedaży żywności z pierwszej ręki. Niestety obydwa urzędy zasłaniają się prawem unijnym, twierdząc, że zmiany postulowane przez rolników nie są możliwe, lub mogą zostać wprowadzone tylko w ograniczonym zakresie.

Tymczasem, w dokumencie przygotowanym przez Biuro Analiz Sejmowych, który również rozpatrywany będzie podczas posiedzenia podkomisji, czytamy, że przetwory wyprodukowane w gospodarstwach są sprzedawane legalnie we Francji, Włoszech i na Węgrzech. We Francji organizuje się nawet tzw. punkty sprzedaży zbiorowej, które pozwalają rolnikom sprzedawać żywność bez uzyskiwania specjalnych pozwoleń. Konsumenci mogą w ten sposób kupić mleko, mięso, jaja, owoce, warzywa, chleb, foie gras, jogurty, sery i dania gotowe do spożycia. We Włoszech można nabyć bezpośrednio od rolnika dżemy, soki, marynaty, konserwy warzywne, chleb oraz przede wszystkim oliwę z oliwek i wino. Podobne regulacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej funkcjonują na Węgrzech, Bułgarii i w Rumunii.

Podczas posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji będzie mowa również o projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Proponowane przez senatorów zmiany mają umożliwić zwolnienie z podatku ze sprzedaży przetworzonej żywności wyprodukowanej w gospodarstwie do kwoty 7 tysięcy złotych pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Zasadniczo senacki projekt oceniamy pozytywnie. Jedyne zastrzeżenia dotyczą wysokości kwoty zwolnionej z podatku dochodowego. Uwzględniając koszty produkcji żywności i koszty dostosowania gospodarstwa do wymogów sanitarno-weterynaryjnych, uważamy, że kwota zwolniona z podatku powinna być ustalona na poziomie 13-15 tysięcy złotych rocznie.


Pragniemy podkreślić, że sama nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wystarczy, aby zalegalizować żywność produkowaną w małych gospodarstwach. Potrzebna jest przede wszystkim dostosowanie przepisów sanepidowskich i weterynaryjnych do potrzeb małych, rodzinnych gospodarstw, na wzór tego co jest praktykowane w innych krajach Unii Europejskiej.


Aby kwestia legalizacji sprzedaży żywności przetworzonej nie zaginęła w sejmowych korytarzach, nadal kontynuujemy zbiórkę podpisów pod petycją. Prosimy Państwa o przesyłanie informacji o kampanii do rodziny i znajomych. Każdy głos jest ważny! Po zebraniu 30 tysięcy podpisów, zostaną one skierowane wraz z naszymi postulatami  do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa oraz parlamentarzystów i senatorów. Listy poparcia będą dowodem na to, że sprawa nie dotyczy wyłącznie problemów Małopolski oraz nie jest kwestią załatwiania partykularnych interesów, ale problemem systemowym.
Łączymy wyrazy szacunku,

Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Ryszard Czaicki, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej

 


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Małopolska Izba RolniczaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.