Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań renowacyjnych domu Aleksandry Wachniewskiej

Szanowna Pani Burmistrz,
Szanowny Panie Konserwatorze!


My, mieszkańcy i miłośnicy Zwierzyńca, w tym członkowie Stowarzyszenia im. Aleksandry Wachniewskiej, apelujemy o wszczęcie działań zabezpieczających dom, w którym mieszkała wybitna artystka, malarka i inicjatorka utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego - Aleksandra Wachniewska. 

Dom znajduje się przy ul. Aleksandry Wachniewskiej 17. Pomimo tego, że jest on bardzo ważnym elementem zwierzynieckiego krajobrazu, wchodzącym w skład historycznego założenia urbanistycznego osady, będącego w strefie ochrony konserwatorskiej, od lat popada w ruinę.

Budynek powstał w II poł. XIX wieku. 1 lipca 1930 roku przeniósł się tu z rodziną Franciszek Fejfer - Stankowski, ojciec Aleksandry, po przejściu na emeryturę w Ordynacji Zamojskiej. Malarka często odwiedzała rodziców, aby w końcu również na stałe zamieszkać w tym domu.

Liczni turyści dopytują “dlaczego taki ładny dom popada w ruinę”. Również wśród mieszkańców Zwierzyńca daje się zauważyć troskę o losy budynku (Stowarzyszenie dostaje wiele pytań w jego sprawie).  Stan, w jakim znajduje się dom, nie napawa optymizmem, ale wierzymy, że uda się go uratować bez naruszania jego cennej zabytkowej substancji. Zdajemy sobie sprawę, że nowe technologie, których zastosowanie będzie prawdopodobnie konieczne do odrestaurowania (bez jego wyburzania) są kosztowne. Istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na to przedsięwzięcie i Stowarzyszenie deklaruje chęć pomocy przy ich zdobywaniu.

Budynek, po przywróceniu do stanu świetności, mógłby spełniać wiele istotnych społecznych funkcji (izba pamięci artystki i działaczki lokalnej Aleksandry Wachniewskiej oraz resursa obywatelska).

Utrzymywanie zabytkowych budynków w Zwierzyńcu, miejscu sięgającym swym początkiem 1593 roku, powinno być oczywiste. Niezwłoczne podjęcie działań konserwatorskich i renowacyjnych uchroni nas przed stratami wizerunkowymi i materialnymi. Oparcie lokalnej turystyki na historii i zachowaniu miejsc z nią związanych podkreśli szczególny charakter miejscowości.

Zaniepokojeni apelujemy o pomoc, proaktywną postawę i wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności. Wierzymy, że działając wspólnie, wciąż jesteśmy w stanie przywrócić świetność wiekowym budynkom i samemu Zwierzyńcowi.

 

Z poważaniem, 

Mieszkańcy i miłośnicy Zwierzyńca


Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...