Bochnia - Inicjatywa emisji srebrnej monety NBP z okazji 770-tej rocznicy lokacji Miasta

W imieniu własnym oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Cives Conscii, zwracam się z prośbą o poparcie inicjatywy naszego Stowarzyszenia, wystosowanej w dniu 2022- 04-14 do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego, w sprawie emisji monety kolekcjonerskiej z tematem Kopalni Soli w Bochni z okazji przypadającej w 2023 roku 770-tej rocznicy lokacji miasta Bochnia. 

W dniu 2022-08-01 dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego, Pani Barbara Janoszek, wystosowała w imieniu NBP odpowiedź na naszą inicjatywę, z której dowiadujemy się, że „zgłoszony temat nie został włączony do” Planu emisji wartości kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych na 2023r..

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Planie emisji wartości kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych na 2023r. czytamy, że: „Plan może ulec zmianie”, a także to, że na rok 2023 NBP przewidział emisję 17 monet okolicznościowych, podczas gdy w roku 2022 plan emisji obejmował 23 monety, uważamy, że istnieje realna szansa odwołania się od decyzji NBP. Sądzimy również, że największe szanse nasza inicjatywa będzie miała wówczas, gdy zostanie szeroko poparta przez samorząd, instytucje oraz mieszkańców Bochni.

Mając na uwadze powyższe oraz żywiąc nadzieję na wsparcie naszej inicjatywy, uprzejmie proszę o wyrażenie dla niej poparcia poprzez podpis pod niniejsza petycją.

Listy poparcia samorządu oraz instytucji bocheńszczyzny, a także podpisy poparcia mieszkańców Bochni planujemy zebrać do dnia 15.10.2022r., stąd bardzo proszę, aby wziąć ten termin pod uwagę w podejmowaniu decyzji o poparciu.


Edyta Marszałek-Wojciechowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Edyta Marszałek-Wojciechowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...