Do władz: Ograniczać ilość odpadów komunalnych

Ruch Obywatelski, kwiecień 2021r.
Szanowny Pan
Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie ilości „powstających” w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych w postaci opakowań, a tym samym ograniczenie problemów z ich odbiorem do przerobu i utylizacji, zaleganiem na przepełnionych składowiskach, częstymi pożarami powstającymi na tych składowiskach co skutkuje zatruwaniem powietrza, wody i gleby, a także drastycznie wzrastającymi kosztami zagospodarowania odpadów, którymi to kosztami my, obywatele, jesteśmy obciążani.
Jak zauważamy, sytuacja z roku na rok ulega pogorszeniu, a nadziei na poprawę nie widać.

Odpady komunalne w przeważającej ilości to wszelkiego rodzaju opakowania nabywanych artykułów handlowych codziennego zapotrzebowania. Już obecnie po rozpakowaniu zakupów ilość tych opakowań przewyższa objętościowo ilość zawartych w nich towarów użytkowych. Nierzadko jeden towar znajduje się w 3, a nawet w 4 opakowaniach /np. krem kosmetyczny w: słoiczku, plastykowej kształtce, kartoniku, folii; herbaty porcjowane w torebkach, większych torebkach, kartoniku, folii; przykładów można by mnożyć/, który to towar bywa w sklepie dodatkowo pakowany w foliowy woreczek.
Ten nadmiar opakowań dochodzi już do absurdu, a do ich nabywania wraz z potrzebnymi artykułami jesteśmy zmuszani przez producentów, pośredników, handlowców.

To my, klienci, za te opakowania musimy zapłacić, potem musimy je odpowiednio posegregować, ponieść koszty ich odbioru - czyli cały ciężar problemu spada na nasze barki.
Dodatkowo w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 z późn. zm. /Dz.U. z 2020r. poz.797 Dz .I Rozdz. 2 art.3 pkt1.7/ opakowania te, należące do odpadów komunalnych, określone zostały jako „powstające w gospodarstwach domowych”, podczas gdy z ich powstawaniem nie mamy żadnego związku ani wpływu na ich nadmierną produkcję.

Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie pilnych działań które ograniczą, zapobiegną w znacznej mierze powstawaniu tego rodzaju odpadów – poprzez stworzenie odpowiedniej zachęty ekonomicznej dla: producentów towarów użytkowych, projektantów i producentów opakowań, handlowców - kierujących się zasadą minimalizacji ilości surowców zużytych na opakowania jak i minimalizacji ilości samych opakowań.
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest bowiem najbardziej skutecznym i najszybszym sposobem walki z ich nadmiarem, jest również głównym punktem w „Hierarchii sposobów postępowania z odpadami" /Dział II Rozdz. 2 art. 17 pkt1 ww. Ustawy o odpadach/, i tego rodzaju działania, dla dobra nas wszystkich, należałoby zdecydowanie i jak najszybciej wdrożyć.

Efektem będzie znacząca poprawa stanu środowiska, a tym samym polepszenie zdrowia i jakości życia obywateli.


Do wiadomości:
1. Ministerstwa Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

2. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5. 00-507 Warszawa

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...