Dziękuję, nie solę! - Petycja w sprawie natychmiastowego zaprzestania stosowania soli drogowej na chodnikach

PETYCJA

 

W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA

 

STOSOWANIA SOLI DROGOWEJ NA CHODNIKACH

 

 

 

Do:

 

Marcina Bazylaka,

 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

My, mieszkańcy i mieszkanki Dąbrowy Górniczej, wzorem innych europejskich miast, kierując się troską o przyrodę i dobro zwierząt, domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu stosowania soli drogowej przez wszystkie podległe Panu jednostki miejskie, które odpowiadają za utrzymanie ciągów pieszych, placów, skwerów, chodników, terenów wokół instytucji, urzędów, ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

 

Prosimy również o wykorzystanie wszelkich posiadanych przez Pana narzędzi, żeby całkowicie zakazać używania soli drogowej w pieszych ciągach komunikacyjnych przez prywatnych zarządców nieruchomości oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Sól na chodnikach wyrządza krzywdę zwierzętom i roślinom. Przedostaje się również do zasobów wody gruntowej, uszkadza obuwie oraz niszczy skórę dłoni u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To tylko krótka lista powodów, dla których od dawna jest zakazana w wielu europejskich miastach. My również domagamy się wprowadzenia europejskich standardów. Nie zgadzamy się, aby nieprzygotowanie władzy demolowało przyrodę, odbijało się na naszym zdrowiu i zdrowiu naszych czworonogów.

 

W myśl art. 5 Konstytucji ciąży na Panu obowiązek ochrony środowiska i zarządzania miastem w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju[1]. Zwracamy również uwagę, że zgodnie z prawem, środki chemiczne takie jak sól drogowa powinno stosować się dopiero po mechanicznym usunięciu śniegu[2]. Ponadto z ustawy o ochronie przyrody wynika, że na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.[3]

 

W związku z powyższym domagamy się jak najszybszego podjęcia stanowczych i skutecznych kroków w celu zaprzestania stosowania soli drogowej we wskazanym powyżej zakresie.

 

[1]Art. 5 i 74 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

 

[2]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960)  

 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 (art. 82 i 131)

 


Maksymilian Górka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maksymilian Górka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...