Wniosek do Ministra Zdrowia o Refundację leku Palbocyklib Ibrance w przerzutowym - rozsianym nowotworze piersi.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook