PETYCJA w sprawie ochrony drzew zagrożonych wycinką w związku z inwestycją realizowaną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...