Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...