Stop_likwidacji_filii_PBW_w_Katowicach


Gość

/ #9

2013-05-31 10:57

Korzystanie z bibliotek pedagogicznych zapewnia studentom możliwość skorzystania z literatury specjalistycznej, która często nie jest dostępna w "zwykłych" bibliotekach publicznych. Zapoznawanie się z pozycjami bibliotecznymi z zakresu studiów wpływa w bezpośredni sposób na stopień zorientowania i kompetencji w przyszłej pracy zawodowej. Nauczyciel z założenia powinien być osobą odpowiednio przygotowaną do pełnienia swojej funkcji, korzystanie z literatury dostępnej w bibliotekach pedagogicznych umożliwia studentom przygotowanie na zajęcia oraz ułatwia pisanie prac dyplomowych, co przekłada się na ich wyniki edukacyjne a także poszerza ich kompetencje i horyzonty myślowe, pozwala także na zdobycie wiedzy i dokształcanie się w dziedzinach, które dopiero się kształtują lub, z którymi wcześniej nie miało się styczności.
W trosce o prawidłowy rozwój edukacyjny studentów, którzy w przyszłości sami będą przekazywać wiedzę innym ludziom (w związku z tym powinni byś kompetentni w swoim zawodzie) powinny raczej zostać utworzone nowe placówki biblioteczne, a nie redukowane te, które już istnieją.