Stop_likwidacji_filii_PBW_w_Katowicach

Do:

Marszałek  Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego

 

STOP! LIKWIDACJI BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH!

 

My, Czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach protestujemy przeciw likwidacji 3 filii PBW w Katowicach - w Czeladzi, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach.

Filie PBW to jedyne biblioteki o charakterze naukowym, działające na terenie wyżej wymienionych miast, które umożliwiają bezpłatny dostęp do swych zasobów oraz usług szerokiej grupie użytkowników. Ich fachowy księgozbiór nie ma swego odpowiednika w zbiorach bibliotek publicznych. To prężnie działające placówki, wspierające proces edukacji oraz wszechstronny rozwój swoich użytkowników i lokalnej społeczności poprzez:

- wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (między innymi obsługa szerokiej grupy studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz doskonalących się nauczycieli);

- wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

- współpracę z doradcami metodycznymi;

-  pomoc merytoryczną dla bibliotekarzy szkolnych;

- organizację zajęć biblioterapeutycznych, edukacyjnych, imprez bibliotecznych dla uczniów, dzieci przedszkolnych, niepełnosprawnych, seniorów;

-  wspieranie edukacji regionalnej;

-  zaspokajanie potrzeb edukacyjnych studentów;

-  wspieranie kształcenia ustawicznego dorosłych;

-  działalność promocyjną, wydawniczą i bibliograficzną.

Filialne biblioteki pedagogiczne szybko reagują i wychodzą naprzeciw ewoluującym potrzebom edukacyjnym i informacyjnym różnych grup odbiorców, docierając ze swoją ofertą w ich miejscu zamieszkania.

Biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko pracuje się z książką, ale w głównej mierze z drugim człowiekiem. Dzięki nauczycielom bibliotekarzom, podejmowanym przez nich działaniom, ich otwartości wobec użytkowników i zachodzących zmian, filie PBW w Katowicach są cenione w środowisku lokalnym oraz postrzegane jako miejsca przyjazne czytelnikom.

Likwidacja filialnych bibliotek pedagogicznych jest sprzeczna z interesem społecznym. Poprzez ich likwidację wyrządza się szkodę nam, czyli użytkownikom, czytelnikom korzystającym z usług i zbiorów bibliotek. Dla nas likwidacja biblioteki pedagogicznej to ograniczenie dostępu do wiedzy i informacji, a tym samym zabranie możliwości rozwoju i doskonalenia w miejscu zamieszkania.

Nie zgadzamy się, by biblioteki pedagogiczne w Czeladzi, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach zniknęły z mapy województwa śląskiego!

Protestujemy przeciw planom likwidacyjnym tych placówek!

Wymiernym dowodem poparcia naszego stanowiska jest liczba zebranych podpisów osób, dla których przyszłość bibliotek pedagogicznych nie jest obojętna!

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Czytelnicy do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook