Stop_likwidacji_filii_PBW_w_Katowicach

Do:

Marszałek  Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego

 

STOP! LIKWIDACJI BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH!

 

My, Czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach protestujemy przeciw likwidacji 3 filii PBW w Katowicach - w Czeladzi, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach.

Filie PBW to jedyne biblioteki o charakterze naukowym, działające na terenie wyżej wymienionych miast, które umożliwiają bezpłatny dostęp do swych zasobów oraz usług szerokiej grupie użytkowników. Ich fachowy księgozbiór nie ma swego odpowiednika w zbiorach bibliotek publicznych. To prężnie działające placówki, wspierające proces edukacji oraz wszechstronny rozwój swoich użytkowników i lokalnej społeczności poprzez:

- wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (między innymi obsługa szerokiej grupy studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz doskonalących się nauczycieli);

- wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

- współpracę z doradcami metodycznymi;

-  pomoc merytoryczną dla bibliotekarzy szkolnych;

- organizację zajęć biblioterapeutycznych, edukacyjnych, imprez bibliotecznych dla uczniów, dzieci przedszkolnych, niepełnosprawnych, seniorów;

-  wspieranie edukacji regionalnej;

-  zaspokajanie potrzeb edukacyjnych studentów;

-  wspieranie kształcenia ustawicznego dorosłych;

-  działalność promocyjną, wydawniczą i bibliograficzną.

Filialne biblioteki pedagogiczne szybko reagują i wychodzą naprzeciw ewoluującym potrzebom edukacyjnym i informacyjnym różnych grup odbiorców, docierając ze swoją ofertą w ich miejscu zamieszkania.

Biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko pracuje się z książką, ale w głównej mierze z drugim człowiekiem. Dzięki nauczycielom bibliotekarzom, podejmowanym przez nich działaniom, ich otwartości wobec użytkowników i zachodzących zmian, filie PBW w Katowicach są cenione w środowisku lokalnym oraz postrzegane jako miejsca przyjazne czytelnikom.

Likwidacja filialnych bibliotek pedagogicznych jest sprzeczna z interesem społecznym. Poprzez ich likwidację wyrządza się szkodę nam, czyli użytkownikom, czytelnikom korzystającym z usług i zbiorów bibliotek. Dla nas likwidacja biblioteki pedagogicznej to ograniczenie dostępu do wiedzy i informacji, a tym samym zabranie możliwości rozwoju i doskonalenia w miejscu zamieszkania.

Nie zgadzamy się, by biblioteki pedagogiczne w Czeladzi, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach zniknęły z mapy województwa śląskiego!

Protestujemy przeciw planom likwidacyjnym tych placówek!

Wymiernym dowodem poparcia naszego stanowiska jest liczba zebranych podpisów osób, dla których przyszłość bibliotek pedagogicznych nie jest obojętna!