Walka o jedyne leki stosowane w leczeniu włóknienia płuc


Gość

/ #9

2015-09-06 10:00

to chyba oczywiste, że takie leki powinny być dotowane z budżetu
państwa i do nabycia w kraju...