Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #59

2015-09-18 15:28

Niemiecki historyk nigdy nie oceni obiektywnie faktów, gdyż przemawia przez niego faszystowska nacja, w której został wychowany.