Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #262

2015-09-20 17:36

Tomasz Gross szkaluje kłamliwie Naród Polski działając wrogo przeciwko Niemu. Zasługuje na list gończy od polskiej prokuratury generalnej a nie na odznaczenia honorowe!