Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.


Gość

/ #13

2015-09-22 19:20

To nasz obowiązek pamiętać o męczczennikach.