Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.