Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.

Jan Beszta-Borowski
Gość

/ #40

2015-09-23 12:26

Ponieważ jest to zbrodnia "magdalenkowa" i wszyscy stamtąd pochodzący będą ją ukrywać, podobnie jak chronią kłamstwa Grossa, a nawet nagradzając jego wydawnictwo, przywracając lożę Bnei-Brith, zasiadając w Knesetach - Kraków. Itp,itd