Ochrona Górek Czechowskich w Lublinie


Gość

/ #20

2016-02-20 17:58

NA Czechowie brakuje terenów zielonych. MIeszkańcy, także całego Lublina i Osiedla Poligonowa mają prawo do zaplanowanego od dawna parku w tym miejscu