Ochrona Górek Czechowskich w Lublinie

 

Niezwykle malowniczy obszar północnego Lublina nie obfituje w ogólnodostępne tereny zielone czy parki. Teren „Górek Czechowskich” jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie kilku, razem liczących przeszło 80000 mieszkańców osiedli. Z jego uroków korzystają także mieszkańcy innych części miasta. Jako mieszkańcy Czechowa od lat interesujemy się losami tego, dla nas jedynego, a w skali miasta jednego z ostatnich naturalnego, dobrze zachowanego terenu zielonego. Wiemy, że od zawsze w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin miał być to teren ogólnodostępny, przyrodniczo-wypoczynkowy, zielony z parkiem miejskim, rezerwatem przyrody bądź użytkiem ekologicznym oraz z częścią sportową. Obecnie wciąż jest to unikatowy w skali miasta a nawet regionu, naturalny teren o bogatych walorach przyrodniczych (bogata flora, fauna – w tym stanowiska ściśle chronionego chomika europejskiego) oraz krajobrazowych. „Poligon” jest licznie odwiedzany o każdej porze roku zarówno przez młodszych jak i starszych mieszkańców, zarówno spacerujących, odpoczywających czy uprawiających różne formy rekreacji ruchowej.

 

Nie zgadzamy się z pomysłami na zabudowanie Górek blokami!! Zwracamy się z prośbą do Państwa Urbanistów, i osób decydujących w UM aby w planach i opracowaniach nie zmieniali przeznaczenia terenu Górek, ważnego nie tylko dla osiedla ale i całego Lublina, który inspiruje przecież do bycia miastem jak najbardziej przyjaznym dla mieszkańców. Według nas interesy obecnego właściciela terenu nie mogą mieć wpływu na zmianę charakteru opisywanych „Górek Czechowskich”. Kupując na pewno dokładnie zapoznał się z planem i kierunkami rozwoju tej części miasta. Teren „poligonu” - jego walory przyrodnicze i ekologiczne nie mogą zostać zniszczone i zdegradowane z powodu chęci zysku pewnej grupy osób.

 

 gorkiczechowskie@gmail.com

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa    Skontaktuj się z autorem petycji