PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

/ #1562

2012-03-18 15:03

w czasach zaborów nie było możliwości wywłaszczania Polaków z ich majątków, z wyjątkiem zbrojnego udziału w ruchu oporu. Dzisiaj zagraniczne korporacje zgodnie z zapisami nowej ustawy geologicznej i górniczej mają takie prawo (Art. 19. 1).
Politycy, działacie na szkodę własnych obywateli !!!