PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-16 13:02Gość

#1552 PETYCJA, będzie trwać ! Prosimy o rozpowszechnianie !!!

2012-03-16 21:32

#1550: Teresa Wojda - Wrogie Polakom służby nadal aktywne....

Wrogie Polakom służby nadal aktywne....

2012-03-16 12:23

#1548: - Temat

Oświadczenie,
Oświadczamy, że pomimo zakończenia współpracy z K. Puzyną z powodu m.in. pisanych przez niego obraźliwych, kłamliwych komentarzy naruszających nasze dobra osobiste i podważających zaufanie konieczne w naszej społecznej działalności dla dobra Polski i Polaków nadal doznajemy ataków z jego strony na forum tej petycji.


Oświadczamy, że jego bezpodstawne zarzuty i pomówienia oraz próby wyeliminowania nas z Obywatelskiego Ruchu Oporu poprzez m.in zabranie nam z dniem 14 marca 2012r. możliwości wprowadzania postów na blogu bejda. nie są w stanie powstrzymać nas przed dalszą aktywną działalnością dla dobra Polski i Polaków.


Oświadczamy, że wbrew zamiarom K.Puzyny, stajemy jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania dalszych działań w ramach obowiązującego prawa tym bardziej, że dysponujemy nowymi dowodami w sprawie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch OporuGość

#1553 Re: PETYCJA, będzie trwać ! Prosimy o rozpowszechnianie !!!

2012-03-17 04:40

Ta petycja nie zostanie usunięta, bo została utworzona w celu stworzenia forum do informowania i merytorycznej dyskusji nad rabunkiem bogactw naturalnych i związaną z tym dewastacją środowiska zmierzającą  do zniszczenia polskiej wsi i rolnictwa a tym samym do zagłady Narodu Polskiego.

28.09.2011r. 
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

http://1.bp.blogspot.com/-zgy_vYvu79M/TooAHavr2yI/AAAAAAAAAHk/2N__THmsigU/s320/1...

W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.


Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem "Natura 2000".

Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.

Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.
W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach.

Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje - Ministerstwu Środowiska w Warszawie.

Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.

Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
______________________________________________________________


Gość

#1554

2012-03-17 04:50

Gaz Łupkowy to ZBRODNIA. Postawiona na MEGA - OSZUSTWIE!!!
ZBRODNIA dla ziemi, wody powietrza i wszystkich istot żywych.
Nie tyle sam, gaz co bandycka metoda jego wydobywania (Fracking-Szczelinowanie),która mimo swej niezwyklej toksyczności, inwazyjności fizycznej i chemicznej została w USA- OD SAMEGO POCZĄTKU Ery Przemyslowego Wydobycia tego Gazu - WYŁĄCZONA (jako jedyna gałąź gospodarki USA) - spod KONTROLI amerykańskiego PRAWA (Ustawy o Ochronie Wody Pitnej, Ust. O Czystym Powietrzu, Ust. O Czystej Wodzie, i wielu innych chroniących ludzi przed Skażeniami Przemysłu) .
Frakturing – Proces Wydobywania Gazu Łupkowego stał się tym samym - N I E K O N T R O L O W A L N Y. Czyli a priori – całkowicie BEZKARNY
D L A C Z E G O ? ? ? ! ! !
Owego Wyłączenia spod Kontroli Prawa – dokonała Prezydentura Busha / Cheneya - polityków związanych z gas-nafta lobby (Bush – z rodziny nafciarzy, a Dick Cheney -tuż przed objęciem fotela Vicepr. - BYŁ – u w a g a ! ! ! ! ! - PREZESEM GAS-Mega -KONCERNU HALLIBURTON, właściciela - P A T E N T U na Frakturing - Szczelinowanie (tę właśnie morderczą dla wody, ziemi i wszelkiego życia, hiper toksyczną - Technologię Wydobywania Gazu Łupkowego) .
W efekcie owej „Bush / Cheney/ Loophole” („Luki Prawnej Bush a/ Cheneya") zezwala się gas-koncernom na (uwaga!) -
- WPROWADZANIE - N I E Z A T W I E R D Z O N Y C H - SUBSTANCJI CHEMICZNYCH - B E Z P O Ś R E D N I O (sic!) – I – W – POBLIŻE WÓD GRUNTOWYCH (underground water) !!!!!!
Tak dla prywatnych zysków gaz – koncernów już 10 lat zatruwana jest amerykańska ziemia, woda i miliony Amerykanów, gdyz kolejni decydenci w USA współpracują z Gas-oil lobby (np. Obama , będąc jeszcze Kongresmanem –mimo, że Demokrata, zagłosował ZA tą Antyhumanitarną Republikańską „Bush / Cheney Loophole”). Wydaje się to nieprawdopodobne. A jednak to Prawda.
W 2006 r. J.Kaczyński, wielki orędownik Gazu Łupkowego, w czasie swej rządowej wizyty w USA – spotyka się głównie z Wiceprezydentem Dickiem Cheneyem (byłym Prezesem gas-oil -koncernu Halliburton). http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4851523.html)
Powiedzmy, że WTEDY – mógł jeszcze nie znać Prawdy o Kulisach Gazu Łupkowego, ale DZIŚ?
O Tusku – szkoda gadać, kiedyś historia – wyjaśni, dlaczego MUSIAŁ oddać USA – polski gaz łupkowy ( za 1% wartości) - http://biznes.onet.pl/zloza-lupkowe-w-prezencie-dla-amerykanow,18567,3210204,1,prasa-detal

Od 1 styznia 2012 wchodzi w Zycie Nowa Ust. O Prawie Górniczym i Geologicznym , która wg opinii fachowców – czyni Polske - neokolonią surowcową dla Obcych Koncernów Wydobycie Gazu Łupkowego – wchodzi Wielką Falą jako….Wyższy Interes Publiczny ( przypominam – dla Polaków – 1% zysków ze zlóż!), który uprawnia do MASOWYCH W Y W Ł A S Z C Z E Ń Polaków - własciceli nieruchomości na Gaz-Szlaku.
W/W Ustawa N IE ZABEZPIECZA W NAJMNIEJSZYM STOPNIU - INTERESÓW POSLKI i POLAKÓW. Rolnikom, wlascicielom dzialek, którzy n ie będą chcieli sie zgodzic na zanieczyszczenia, konsekwencjie wierceń i propozycje zlożone im przez gas- koncerny ( a te mogą - D O W O L N I E - dyktować warunki!)- więc milionom Polaków, rolnikom, pechowcom z ojcowiznami na Szlaku Gas-Koncernów i wszystkim, którzy nie beda chcieli potulnie zgodzic sie na Wodę o Niewiadomym Skażeniu ( to już - nie tylko na terenach wierceń, ale - w ogóle w Polsce, gdyż zanieczyszczenia sięgają b. daleko, również przez np. dzikie wylewki Pluczki /w USA - nagminne!/), więc tym wszystkim, czyli - N A M - w.w Ustawa zaleca - sądy cywilne i procesowanie sie z prawnikami Gas-Koncernów)( http://www.polishclub.org/2011/05/13/prof-dr-hab-artur-sliwinski-zamach-na-polskie-zasoby-naturalne/)
Chcąc poczytać sobie (niestety tylko po angielsku) – JAK GAZ-SZWINDEL ZACZĄŁ SIĘ W USA - Wbij w Google: "GASLAND - Dick Cheney poisons Your Drinking Water Too" (GASLAND - Dick Cheney zatruwa również Twoją Wodę Pitną

Odpowiedz

Gość

#1555 Re:

2012-03-17 05:10

#1554: -

Sytuacja, jaka powstała wokół polskich zasobów naturalnych, narzuca wiele pytań i obaw. Spośród nich najważniejsze wydaje się pytanie, jakie są szanse i warunki odwrócenia niebezpiecznych i wysoce niekorzystnych dla przyszłości Polski procesów rabunkowych? 

Odpowiedź wymaga wszechstronnej i gruntownej analizy omawianej sytuacji. Nasz raport nie wystarczy. Niemniej możemy ustalić kilka podstawowych punktów składających się na ogólny zarys odpowiedzi.

Warto przede wszystkim zaznaczyć, że duże znaczenie ma kontekst geopolityczny. Jest pewne, że pod ciśnieniem wielkiego, światowego kryzysu ekonomicznego dotychczasowe „technologie” neokolonialne tracą rację bytu. Ich główna siła – dominacja polityczna i militarna Stanów Zjednoczonych i najsilniejszych krajów europejskich – przechodzi do historii. Forsowane od lat 90-tych uzasadnienie ekspansji wielkich korporacji finansowych, handlowych, militarno-przemysłowych i energetycznych w formie haseł neoliberalnej ekonomii, jest dziś powszechnie podważane. Obnażona została nędza moralna wielkich korporacji.

A zatem perspektywa utrzymania wpływów neokolonialnych ulega gwałtownemu skróceniu. Skróceniu ulega również perspektywa przetrwania służących tym korporacjom i wspierającym ich rządom partii politycznych, środowisk opiniotwórczych i różnych służb państwowych. Wcześniej czy później znajdą się pod pręgierzem opinii społecznej. Historia nie jest tak krótkowzroczna jak rządzący dziś w Polsce politycy.

Dzisiaj szczególnie istotne jest odrzucenie fałszywego i kompromitującego pod względem wiedzy ekonomicznej poglądu o podrzędnym znaczeniu kapitału narodowego. W szczególności konieczne jest wyleczenie się ze schizofrenii polegającej na apologetyce kapitału zagranicznego i równocześnie nieposzanowaniu kapitału narodowego. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze jest jaskrawym przykładem braku szacunku dla kapitału narodowego.

Odrzucenie wspomnianego poglądu jest jednak częścią większego problemu. Problem ten polega na zablokowaniu rozbudowanego w ciągu dwudziestolecia zagranicznego i rodzimego układu politycznego, który ten kapitał drenuje i niszczy. Wymaga to znacznie więcej niż krytyki, chociaż tej nie należy zaprzestać.

Sytuacja dojrzała do powstania szeroko zakrojonej – potrzebnej, ale również sprawiedliwej – akcji rewindykacyjnej. Wydaje się jedynie kwestią czasu, kiedy w Polsce rozwinie się szeroki ruch społeczny i polityczny, zmierzający do odzyskania utraconych w latach 1989 – 2011 polskich zasobów kapitałowych i naturalnych, a także wszelkich wcześniej utraconych zasobów, zwłaszcza w latach II Wojny Światowej i okupacji sowieckiej.
To może być jedyny pozytywny rezultat nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Prof. dr hab. Artur Śliwiński


Zrodlo:
Europejski Monitor Ekonomiczny, 2011-05-09

 

Kategorie : PolskaPopularne
Sortowanie według aktualnie popularne Sortowanie według best rating Sortowanie według najnowsze na początku Sortowanie według najstarsze na początku

Showing 1 comment

 • Martmil7

  Panie Profesorze! 
  Gorace podziekowania za Pana Pracę i Postawę - tak rzadką w dzisiejszej, nihilistycznej POlsce, o której przyszłe pokolenia  Polaków beda czytać ...ze  wstydem. 
  Jesli w ogóle bedą ...czytać po polsku.. 
  Jesli w ogóle ...b ę d ą .
  Jednak  - dzieki takim ludziom, jak Pan, wierzę - że BĘDĄ 
  i to MOCNO  BEDĄ 
  zgodnie z Prawem Zycia: "Wszystko, co Cię nie zabija - w z m a c n i a  Cię."
  Wszystkiego najlepszego!


 


Gość

#1556

2012-03-17 10:01

Petycja i sprawy w niej poruszane są najważniejsze dla Polaków!
Jak mamy żyć bez wody i w zatrutym środowisku?

Gość

#1557 Jak ważna petycja w sprawch najważniejszch...

2012-03-17 14:55

#1556: -

Miarą jej ważności tez szczególna.. uwaga przedstawiciela służb.

Dziękujemy za petycję i to forum.

 


Gość

#1558

2012-03-18 00:41

Moi dziadowie i pradziadowie przelewali krew za Polskę suwerenną. Idąc za ich szlachetnym przykładem, mówię: NIE - DLA DEWASTACJI ŚRODOWISKOWEJ POLSKI!

Gość

#1559

2012-03-18 00:46

Nie - dla gazu łupkowego!
Teresa Wojda
Autor petycji

#1560 Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego.

2012-03-18 13:22

#1555: - Re:

Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju w niepodległej, suwerennej Polsce!
2012-03-18 13:16


Szanowni Państwo,

Jako autorki petycji stwierdzamy, że podstawowym celem petycji jest szerzenie wiedzy i mobilizowanie społeczeństwa do działania dla dobra wspólnego Polski i Polaków.

Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju  w niepodległej, suwerennej Polsce!

Kłamstwem i nadużyciem jest stwierdzenie K.Puzyny na blogu "Aktualne terminy związane z ochroną zbiorników wodnych  przed odpadami z hydroszczelinowania " jakoby "Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół Wstępnej Kontroli odrzuciło skargę do TK pań Bejdy i Wojdy ze względu na błędy merytoryczne skargi". Nasza skarga nie została rozpatrzona przez sędziów TK, więc nie może być tym bardziej jakiegokolwiek zarzutu co do zawartych treści.


Skarga nie została przyjęta przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego ze względu na  braki formalne: brak podpisu adwokata i brak wyroków sądów niższej instancji a nie ze względu na błędy merytoryczne.

Nawoływanie K. Puzyny do zamknięcia petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wielką prowokacją skierowaną przeciwko interesom Polski i Polaków tym bardziej, że nadal istnieje szansa zaskarżenia tej ustawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie.
Oprócz tego prowadzimy starania o zaskarżenie tej ustawy przez inną ogólnopolską instytucję.


Stwierdzamy, że K. Puzyna bezpodstawnie uzurpuje sobie prawo decydowania o losie petycji.
Pomimo podpisania jej stał się wrogiem wszelkich petycji, protestów demonstracji ulicznych, zwiazków, partii hierarchicznych, co określa jako fałszywą drogę (post na w/w blogu z 16.03.2012 )

K. Puzyna usunął z bloga bejda treści patriotyczne i treści o zagrożeniu podziemnego składowania skroplonego CO2, co wyraźnie wskazuje na jego podstępne i wrogie intencje i zamiary w stosunku do Polski i Polaków.

Kłamstwem K. Puzyny jest jakoby nasze artykuły na tym blogu notorycznie łamały zasady i regulaminy.
To Pan Puzyna wielokrotnie łamał i łamie zasady i regulamin m.in poprzez umieszczanie reklam, używanie obraźliwych epitetów, kłamliwych treści podważających zaufanie społeczne konieczne w naszej dalszej działalności.

Pozostawienie w nagłówku bloga treści godzących w nasze dobre imię jest tego dopełnieniem i wskazuje wyraźnie na jego zamiary niszczenia obywatelskiego ruchu oporu przeciwko działaniom obcych, wrogich narodowi polskiemu sił. Jest to jego zemsta za nieudaną próbę zwebowania do służb połączoną z obietnicą wielkich pieniędzy.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
lowiczanie@wp.pl, lowobywatel2@googlemail.com
tel. 501 149 020  tel. 46 8377853Gość

#1561 Re: Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego.

2012-03-18 13:28

#1560: Teresa Wojda - Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego.

Nadal istnieje szansa zaskarżenia tej ustawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie.
Oprócz tego prowadzimy starania o zaskarżenie tej ustawy przez inną ogólnopolską instytucję.Gość

#1562

2012-03-18 15:03

w czasach zaborów nie było możliwości wywłaszczania Polaków z ich majątków, z wyjątkiem zbrojnego udziału w ruchu oporu. Dzisiaj zagraniczne korporacje zgodnie z zapisami nowej ustawy geologicznej i górniczej mają takie prawo (Art. 19. 1).
Politycy, działacie na szkodę własnych obywateli !!!

Gość

#1563

2012-03-18 18:56

Brawo - żeby tylko to zadziałało, bo jak do tej pory moje kontakty z Rz. P. O. nie nastrajają optymistycznie. Po prostu jeszcze jeden "urzędas" chcący spokojnie i dobrze przeżyć.

Gość

#1564

2012-03-18 19:32

Sami decydujemy o sobie ale decyzja dotyczy też innych a także następnych pokoleń i nie może być tak, że w imię krótkotrwałych korzyści dla nielicznych sprowadzimy niebezpieczeństwo dla wszystkich
Teresa Wojda

#1565 ter

2012-03-19 09:30

Pani Teresa Wojda z domu Znyk, siostra Maria Bejda z domu Znyk.

Pani teresa, od lat wykożystuje ludzi do zarabiania pieniędzy, a to w
zespole regionalnym wsi " Urzecze" nazwe wsi sobie przywłaszczyła bo
nikt z tej wsi tam nie występuje!! Swojego czas tańczyli tam jej synowie
oczywiśćie nie za darmo... mieli z tego dość dobre wynagrodzenia, darmowe
wycieczki po świecie... No ale jak widać kasa z zespołu się skończyła a
żyć trzeba jak nie chcę się pracować trzeba wymyśleć nowy interes....

No i 2 siostry sobie wymyśliły.. ochrone powiatu łowickiego i calego świata.
Więc dalej można żyć jako pasożyty społeczne... po co pracować.


Teresa W ma 2 synów, udających rolników a prowadzących firmy transportowe
, to bardzo ciekawe bo podobno dostali jako rolnicy po 75 tysiecy złoty
dotacji unijnej... a o ile dobrze czytalam tam jest jasno napisane ze
przez 3 lata nie można prowadzić innej działalnosci poza rozlinczą...

Czy sprawą interesowala sie agencja rolnictwa ? może najwyższa pora...
Może czas sprawe naglośnić i zgłosic tam gdzie trzeba... oni sprawdzą czy
synowie pani Teresy Wojdy na prawdę pracują u tatusia jako pomocnicy :)


Pani Maria Bejda, siostra Teresy Wojdy kolejny przyklad prawego czlowieka...
Posiada obywatelstwo Niemieckie, od 10 lat dostaje ponad 2500 zł zasiłku!
Tak zasiłku, już widzicie za co stac je na swoje hobby ;] Olana przez chłopa
własnego syna zostawiła na wychowanie u brata i dziadków.. to przykład
prawej kobiety ;] podobnie jak siostra teresa nigdy nie pracowala :) bo
po co.

Obydwie tak pojebane że olane przez własnych chłopów i rodziny :)
Gość

#1566 Flustrat zawiedziony, że naród nie da się dłużej ogłupiać .........

2012-03-19 10:08

#1565: Teresa Wojda - ter

Troll agenturalny atakuje autorki petycji y tym udowadnia, że ta petycja jest bardzo ważna i obcym nie na rękę.

Nie kasujcie Panie tego wpisu.

Tym bardziej i choćby z tego powodu petycja jest bardziej przekonywująca.

 

Gość

#1567 Re: Re:

2012-03-19 10:11

#1555: - Re:

Sytuacja, jaka powstała wokół polskich zasobów naturalnych, narzuca wiele pytań i obaw. Spośród nich najważniejsze wydaje się pytanie, jakie są szanse i warunki odwrócenia niebezpiecznych i wysoce niekorzystnych dla przyszłości Polski procesów rabunkowych? 

Odpowiedź wymaga wszechstronnej i gruntownej analizy omawianej sytuacji. Nasz raport nie wystarczy. Niemniej możemy ustalić kilka podstawowych punktów składających się na ogólny zarys odpowiedzi.

Warto przede wszystkim zaznaczyć, że duże znaczenie ma kontekst geopolityczny. Jest pewne, że pod ciśnieniem wielkiego, światowego kryzysu ekonomicznego dotychczasowe „technologie” neokolonialne tracą rację bytu. Ich główna siła – dominacja polityczna i militarna Stanów Zjednoczonych i najsilniejszych krajów europejskich – przechodzi do historii. Forsowane od lat 90-tych uzasadnienie ekspansji wielkich korporacji finansowych, handlowych, militarno-przemysłowych i energetycznych w formie haseł neoliberalnej ekonomii, jest dziś powszechnie podważane. Obnażona została nędza moralna wielkich korporacji.

A zatem perspektywa utrzymania wpływów neokolonialnych ulega gwałtownemu skróceniu. Skróceniu ulega również perspektywa przetrwania służących tym korporacjom i wspierającym ich rządom partii politycznych, środowisk opiniotwórczych i różnych służb państwowych. Wcześniej czy później znajdą się pod pręgierzem opinii społecznej. Historia nie jest tak krótkowzroczna jak rządzący dziś w Polsce politycy.

Dzisiaj szczególnie istotne jest odrzucenie fałszywego i kompromitującego pod względem wiedzy ekonomicznej poglądu o podrzędnym znaczeniu kapitału narodowego. W szczególności konieczne jest wyleczenie się ze schizofrenii polegającej na apologetyce kapitału zagranicznego i równocześnie nieposzanowaniu kapitału narodowego. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze jest jaskrawym przykładem braku szacunku dla kapitału narodowego.

Odrzucenie wspomnianego poglądu jest jednak częścią większego problemu. Problem ten polega na zablokowaniu rozbudowanego w ciągu dwudziestolecia zagranicznego i rodzimego układu politycznego, który ten kapitał drenuje i niszczy. Wymaga to znacznie więcej niż krytyki, chociaż tej nie należy zaprzestać.

Sytuacja dojrzała do powstania szeroko zakrojonej – potrzebnej, ale również sprawiedliwej – akcji rewindykacyjnej. Wydaje się jedynie kwestią czasu, kiedy w Polsce rozwinie się szeroki ruch społeczny i polityczny, zmierzający do odzyskania utraconych w latach 1989 – 2011 polskich zasobów kapitałowych i naturalnych, a także wszelkich wcześniej utraconych zasobów, zwłaszcza w latach II Wojny Światowej i okupacji sowieckiej.
To może być jedyny pozytywny rezultat nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Prof. dr hab. Artur Śliwiński


Zrodlo:
Europejski Monitor Ekonomiczny, 2011-05-09

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-19 10:12


Gość

#1569 Wszystkiego najlepszego dla autorek petycji.

2012-03-19 10:14

Sytuacja dojrzała do powstania szeroko zakrojonej – potrzebnej, ale również sprawiedliwej – akcji rewindykacyjnej. Wydaje się jedynie kwestią czasu, kiedy w Polsce rozwinie się szeroki ruch społeczny i polityczny, zmierzający do odzyskania utraconych w latach 1989 – 2011 polskich zasobów kapitałowych i naturalnych, a także wszelkich wcześniej utraconych zasobów, zwłaszcza w latach II Wojny Światowej i okupacji sowieckiej.
To może być jedyny pozytywny rezultat nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Prof. dr hab. Artur Śliwiński


Zrodlo: Europejski Monitor Ekonomiczny, 2011-05-09


*
Martmil7

Panie Profesorze!
Gorace podziekowania za Pana Pracę i Postawę - tak rzadką w dzisiejszej, nihilistycznej POlsce, o której przyszłe pokolenia Polaków beda czytać ...ze wstydem.
Jesli w ogóle bedą ...czytać po polsku..
Jesli w ogóle ...b ę d ą .
Jednak - dzieki takim ludziom, jak Pan, wierzę - że BĘDĄ
i to MOCNO BEDĄ
zgodnie z Prawem Zycia: "Wszystko, co Cię nie zabija - w z m a c n i a Cię."
Wszystkiego najlepszego!


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-19 10:17


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-19 10:18


Gość

#1572 Re: Wszystkiego najlepszego dla autorek petycji.

2012-03-19 10:21

#1569: Gość - Wszystkiego najlepszego dla autorek petycji.
Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju w niepodległej, suwerennej Polsce!
2012-03-18 13:16


Szanowni Państwo,

Jako autorki petycji stwierdzamy, że podstawowym celem petycji jest szerzenie wiedzy i mobilizowanie społeczeństwa do działania dla dobra wspólnego Polski i Polaków.

Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju  w niepodległej, suwerennej Polsce!

Kłamstwem i nadużyciem jest stwierdzenie K.Puzyny na blogu "Aktualne terminy związane z ochroną zbiorników wodnych  przed odpadami z hydroszczelinowania " jakoby "Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół Wstępnej Kontroli odrzuciło skargę do TK pań Bejdy i Wojdy ze względu na błędy merytoryczne skargi". Nasza skarga nie została rozpatrzona przez sędziów TK, więc nie może być tym bardziej jakiegokolwiek zarzutu co do zawartych treści.


Skarga nie została przyjęta przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego ze względu na  braki formalne: brak podpisu adwokata i brak wyroków sądów niższej instancji a nie ze względu na błędy merytoryczne.

Nawoływanie K. Puzyny do zamknięcia petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wielką prowokacją skierowaną przeciwko interesom Polski i Polaków tym bardziej, że nadal istnieje szansa zaskarżenia tej ustawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie.
Oprócz tego prowadzimy starania o zaskarżenie tej ustawy przez inną ogólnopolską instytucję.


Stwierdzamy, że K. Puzyna bezpodstawnie uzurpuje sobie prawo decydowania o losie petycji.
Pomimo podpisania jej stał się wrogiem wszelkich petycji, protestów demonstracji ulicznych, zwiazków, partii hierarchicznych, co określa jako fałszywą drogę (post na w/w blogu z 16.03.2012 )

K. Puzyna usunął z bloga bejda treści patriotyczne i treści o zagrożeniu podziemnego składowania skroplonego CO2, co wyraźnie wskazuje na jego podstępne i wrogie intencje i zamiary w stosunku do Polski i Polaków.

Kłamstwem K. Puzyny jest jakoby nasze artykuły na tym blogu notorycznie łamały zasady i regulaminy.
To Pan Puzyna wielokrotnie łamał i łamie zasady i regulamin m.in poprzez umieszczanie reklam, używanie obraźliwych epitetów, kłamliwych treści podważających zaufanie społeczne konieczne w naszej dalszej działalności.

Pozostawienie w nagłówku bloga treści godzących w nasze dobre imię jest tego dopełnieniem i wskazuje wyraźnie na jego zamiary niszczenia obywatelskiego ruchu oporu przeciwko działaniom obcych, wrogich narodowi polskiemu sił. Jest to jego zemsta za nieudaną próbę zwebowania do służb połączoną z obietnicą wielkich pieniędzy.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
lowiczanie@wp.pl, lowobywatel2@googlemail.com
tel. 501 149 020  tel. 46 8377853

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-19 10:24Gość

#1574 Re: Flustrat zawiedziony, że naród nie da się dłużej ogłupiać .........

2012-03-19 12:30

#1566: Gość - Flustrat zawiedziony, że naród nie da się dłużej ogłupiać .........

Oto treść modlitwy:

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem
Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich
Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej
ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego
Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas
Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste,
wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby
na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska
Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie
narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo,

błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich
Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie
towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce
zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby
pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz
chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę,
a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za
Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.


Gość

#1575

2012-03-19 15:15

W pełni popieram tezy zawarte w petycji.
W dniu 13 marca 2012 r w gminie Grabowiec na Zamojszczyżnie mieszkańcy wsi Żurawlów , Rogów , Szczelatyn, Siedlisko zablokowali budowę wiertni gazu wykazując naruszenie prawa firmie, która działała na zlecenie amerykańskiego giganta: Chevron. Mieszkańcy złożyli doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Generalnej.