PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#1602

2012-03-29 17:01

Chrońmy nasze środowisko naturalne przez mądre zapisy prawne i takie działanie.

Gość

#1603

2012-03-31 22:06

to negodziwa ustawa, bezprawiu STOP

Gość

#1604 Re:

2012-04-02 22:39

#1603: -

Kto pomoże rozkwitnąć nadziei?

 

List do Ludzi dobrej woli, ludzi prawdziwej gorącej Wiary.

Drodzy bracia i siostry, wszelkich wspólnot i grup modlitewnych. Oto pośród ogólnych niedoli, jakie przeżywamy, na co dzień w postaci równi pochyłej, na której znalazł się nasz cały kraj przez działanie kolejnych rządów działających pod dyktando Żydowskiej masonerii, która realizuje w praktyce plan likwidacji Polski i Polaków i nosi się z zamiarem utworzenia w Polsce, raju dla siebie i swoich ludzi. Działają oni destrukcyjnie rozprzedając za symboliczne grosze cały majątek narodowy.

Po przechwyceniu przez nich środków masowego przekazu, podjęli wynaradawianie oraz niszczenie wszystkiego, co Polskie a zwłaszcza katolickie. Podjęli likwidację najważniejszych strategicznie zakładów pracy, co spowodowało w swoich opłakanych następstwach zanik zdolności finansowych państwa oraz całości gospodarki nawet na minimalnym poziomie użytkowania.

Poznaliśmy wszyscy na własnej skórze dalsze skutki rozstroju naszej gospodarki. Niestety, gorszym od tego jest niszczenie naszej wiary i Kościoła i to wielotorowo, czyli z rożnych stron przez tąż Żydowską masonerię. Już Papież Paweł VI w latach 70-tych powiedział: „dym szatana dostał się do wnętrza kościoła” Nie mogąc inaczej posyła Masoneria niektórych ludzi do kościoła pozwalając im na wnikniecie do wnętrza kościoła przez przyjęcie święceń kapłańskich, a po niej przyjęcie sakry biskupiej. Efekty tego działania widzimy na „zachodzie”. Po wprowadzeniu swoich ludzi do wnętrza struktur kościoła masoneria wdraża w praktyce wdrożenie swojego „mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz”.

Na dzień dzisiejszy na „zachodzie” plan ten jest wdrożony w 80%. w Polsce z powodu oporu śp. Kard. Wyszyńskiego wdrożyli tylko 47% planu. Plan ten w ogólnym zarysie zakłada likwidację wszelkich przejawów pobożności, a zwłaszcza likwidację postawy klęczącej na Mszy Świętej, a w szczególności przy przyjmowaniu Komunii Świętej i na Boże Błogosławieństwo.

Kapłani i Biskupi nie mając dostatecznego wsparcia modlitewnego oraz wsparcia ofiarami ze strony wiernych, ulegają szatanowi i jego omamieniom oraz ułudzie. Wszyscy mamy tego liczne dowody w życiu codziennym wokoło nas.

Pan Jezus, co prawda powiedział, że: „bramy piekielne nie przemogą Kościoła Świętego” Nie oznacza to, że przetrwa on w obecnej formie i postaci. W tych dniach otrzymałem od Boga impuls do rozpoczęcia oficjalnego działania.

Dla informacji czytelników mogę powiedzieć, że z Woli Nieba Pan Jezus przed laty nadał mi nowe imię: Żywy Płomień, a mam na imię Piotr. Słowa Nieba otrzymuję od 14.VII.1991r. Sam wychowuję troje dzieci od kilkunastu lat, gdyż żona nas opuściła.

Od pewnego czasu Niebo prosi, aby modlić się za Kościół Święty, oraz za kapłanów i biskupów. Intencje te są zawarte w tzw. intencjach Matki Bożej. Całe Niebo prosi, aby modlić się i prosić wyłącznie według intencji Matki Bożej. Jest w Polsce wielu kapłanów gorliwych, pobożnych, wierzących w prawdziwe objawienia, którzy chcą działać. Trzeba, więc połączyć siły z pobożnymi kapłanami i wspólnie wyprosić Boga Łaski przemiany serc zagubionych kapłanów i biskupów.

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do ogólnonarodowej modlitwy. Nie możemy liczyć na kapłanów, aby to oni ogłosili. Nie mają oni siły przebicia, z powodu braku wsparcia modlitewnego z naszej strony. Ludzie modlitwy, którzy możecie wesprzeć swoją modlitwą i ofiarą, oraz ekspiacjami, organizujcie sami takie modlitwy nieustannie, na rozmaity sposób. Najcenniejsze są wieczyste adoracje, oraz Jerycha modlitewne. Zamawiajcie również Msze Święte według intencji Matki Bożej.

Według wizji Św. Jana Bosko, jedynym ratunkiem dla Kościoła Świętego jest kult prawdziwy do Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Kto tylko może niechaj da drugi list dołączony do tego listu, a nawet niech dołączy ten pierwszy, i da kapłanowi lub kapłanom, którzy są gorliwi i pobożni. Potrzebne jest na ten czas Apokalipsy, w którym obecnie żyjemy odnowienie kultu i czci do Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej.

Masoneria poprzez swoje podstępne działanie, działając już we wnętrzu Kościoła Świętego podniosła ludzi z kolan. Nie jest prawdą, że Panu Jezusowi jest wszystko jedno jak go przyjmują. Obok wewnętrznego usposobienia człowieka w Łasce Uświęcającej pozwalającej na przyjęcie Najświętszego Ciała Pana Jezusa istotnym i najważniejszym jest oddanie czci Panu Jezusowi przyjmując go na kolanach i do ust. On sam dla wielu mistyków na przestrzeni lat Wyrażał takie życzenie.

Kto tylko może niechaj rozpowszechnia ten list, aby mogły obudzić się ludzkie serca, chociaż tych nielicznych, aby wspierać Kościół Święty swoimi Modlitwami i ofiarami oraz ekspiacjami. Sprawi to, że uratujemy od wiecznego potępienia ludzi i kapłanów a nawet biskupów idących do piekła. Pomoc nasz zapewni im niezbędną pomoc i ratunek.

Kto kocha Pana Jezusa Eucharystycznego i ma, choć odrobinę dobrej woli to zachęcam do przystąpienia do nowego ruchu: Rycerze Najświętszego Sakramentu. Zachęcam również do modlitwy nowennami, jakie otrzymałem. Są to: Nowenna do Boga Ojca, Nowenna do Najświętszej Eucharystii, Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus, Nowenna do Ducha Świętego, i dziewięciogodzinna Nowenna do Trójcy Świętej. Jest już teraz wielu ludzi korzystających i modlących się tymi modlitwami. Jak mi sami mówili: „wypraszam przez te nowenny wielkie Łaski Boże”.

Kto może i zdoła niechaj da jakikolwiek odzew na ten list poprzez tych, od których otrzymał ten list, albo na mój adres poczty elektronicznej:viviflaminis@gmail.com

Zachęcam do budowania swojej duchowości poprzez czytanie licznych dobrych lektur duchowych. Wiele cennych wskazówek znajdziecie na mojej stronie internetowej:

www.zywy-plomien.pl.tl

Mamy wielką szansę, że gdy będziemy się modlili i składali Bogu liczne ofiary, wspólnie uratujemy Kościół od jego wielkiego upadku poprzez zniwelowanie, zlikwidowanie profanum a przywrócenie należnego sacrum. Potrzeba wiele, wiele wsparcia modlitewnego wielu, wielu osób.

Pełen nadziei w Bogu i liczący na pozytywny odzew wielu.
Piotr – Żywy Płomień.

 

 

 

 

Teresa Wojda

#1605 ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI

2012-04-04 20:38

#1582: - Re: Re: Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

ODEZWA do mieszkańców miast i wsi

Wzywamy do pełnej mobilizacji i wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec oddania 2/3 terytorium Polski w okupację światowym koncernom wydobywczym w ramach koncesji na eksploatację polskich bogactw naturalnych za 1% wartości.


Kilka tysięcy wiertni gazu ziemnego już działa i truje wodę oraz środowisko, niszczy rolnictwo. Do każdego odwiertu zużywane są miliony litrów wody za darmo !


Grozi nam rabunek Polskiej Ziemi i masowe wywłaszczenia bez prawa do godziwych odszkodowań.
Oprócz tego podziemne składowanie skroplonego CO2 według technologii CCS jest bombą z opóźnionym zapłonem, która dokończy dzieła zniszczenia życia na naszej ziemi.


Bez wiedzy i woli społeczeństwa podjęto decyzje, które w perspektywie zamienią Polską Ziemię w księżycowy krajobraz bez szans dla jakiegokolwiek życia.

Organizujmy się! Zjednoczmy w obronie swojego miejsca do życia!

Domagajmy się: unieważnienia wszystkich koncesji jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, zakazu szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu węglowodorów, zakazu technologii CCS / skraplania CO2.

Wzywamy do masowego oplakatowania budynków w miastach i w każdej wsi.

Gdy w grę wchodzi LUDZKIE ŻYCIE i grozi katastrofa na ogromną skalę, nie może być żadnych negocjacji, JEDYNIE STANOWCZE - NIE, wobec tak barbarzyńskich zamiarów !


Podpisujmy masowo petycję i niechaj świat widzi, że Polacy bronią się przed grożącą zagładą:
petycjeonline.com; PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


STOP DLA RABUNKU POLSKIEJ ZIEMI !

NIE  CHCEMY GAZU ZAMIAST WODY !
TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !


Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Gość

#1606

2012-04-08 21:21

Bardzo słuszna inicjatywa, gdyż za 20 lat tak naprawdę możemy mieć problemy z najważniejszą rzeczą jak woda pitna, oraz środowisko zostanie skażone nie możemy się na to godzić żebyśmy my i nasze dzieci będą musiały żyć na skażonej ziemi przez obce firmy, a państwo polskie i tak nic z tego nie ma.

Gość

#1607 Nawet "Samoobrona" zawiodła, brońmy się sami !

2012-04-10 23:54

#1606: -

Pomimo naszych usilnych starań o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze przez partię "Samoobrona" oraz Związek Zawodowy Samoobrona i wielokrotnych zapewnień o podjętych przygotowaniach, ostatecznie okazało się, że nie zrobiono nic w tym zakresie.

Przewodniczący Andrzej Prochoń w rozmowach telefonicznych kilkakrotnie zapewniał, że grono prawników oraz grono ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi, pracują nad przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Poniżej nasze wystąpienie do przewodniczącego Samoobrony, na które do dzisiaj nie mamy odpowiedzi.Łowicz 19.03.2012 r.


Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
99-400 Łowicz os. Kostka 12/9
tel. 46 837 78 53
501 149 020


Pan
Andrzej  Prochoń
Przewodniczący
„ SAMOOBRONA”
Warszawa

Jako autorki petycji Protest Przeciw Ustawie Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981),

zwracamy się do Szanownego Pana Przewodniczącego z prośbą o  zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego tejże ustawy.
Według naszego rozeznania, 31 marca 2012 mija ostateczny termin do zaskarżenia ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich do którego wnioskowaliśmy o zaskarżenie, nie zaskarżył tej ustawy i do dziś nie odpowiedział na nasze wystąpienie.
Nasza skarga do Tybunału Konstytucyjnego została odrzucona ze względów formalnych, bo prawo nie przewiduje, aby bez adwokata i odbytej wcześniej drogi sądowej, organizacja taka jak nasza, mogła zaskarżać jakąkolwiek ustawę.
W załączeniu przesyłamy petycję i inne pomocne materiały dotyczące przedmiotowej ustawy.

Z wyrazami szacunku i poważania

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

#1608 Re: Nawet "Samoobrona" zawiodła, brońmy się sami !

2012-04-13 14:24

#1607: - Nawet "Samoobrona" zawiodła, brońmy się sami !


Teresa Wojda, Maria Bejda                                                                               
Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU                                                                          Łowicz 03.04.2012 r.

Janusz Włodarski
Prezes
Państwowej Agencji Atomistyki
Warszawa


W nawiązaniu do naszej skargi złożonej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
Delegatura w Skierniewicach o kontrolę wiertni Kutno również pod kontem odpadów radiacyjnych  i
odpowiedzi Państwowej Agencji Atomistyki CEZAR/KD/ 236/2888/2011 z 12.12.2011 r.oraz faktu,
że nie podjęto żadnych działań w tym zakresie stanowczo żądamy niezwłocznego dokonania komisyjnego
zbadania odpadów na wiertni Kutno -2, oraz dokonywanie systematycznego badania każdego dnia i objęcie
stałym monitoringiem podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji Atomistyki.

Nie do przyjęcia jest asekuranctwo przepisami by pozbyć się niewygodnego tematu kontroli wiertni
Kutno-2 działającej na rzecz koncesjonariusza -globalnej firmy FX Energy wydobywczej i
równocześnie działanie  na szkodę interesu publicznego zaniepokojonego społeczeństwa.
Niepokój społeczny jest tym większy, że stosowane są tam w ogromnych ilościach nielegalne
w Unii Europejskiej chemikalia, jak i na koncernach wydobywczych ciążą wyroki sądowe
za niszczenie środowiska w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej.


Z poważaniem
Teresa Wojda, Maria Bejda

Gość

#1609 Nawet "Samoobrona" zawiodła, brońmy się sami !

2012-04-13 14:31

#1608: Teresa Wojda - Re: Nawet "Samoobrona" zawiodła, brońmy się sami !

BRONIMY SIĘ SAMI ..............

Poniżej treść z korespondencji z Dyrektorem WIOŚ w Łodzi

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Niech się Pan nie ośmiesza wynajdując coraz to nowe kłamliwe wymówki! Zrobił się problem z przepustowością, którego  wcześniej nie było. 
Zgodnie z paragrafami na które się Pan powołuje raptem przepustowość się zmniejszyła...
i "W związku z tym wyznaczam termin na udostępnienie Pani informacji na dzień 30 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy."
Uznajemy to za celowe działanie na zwłokę i na szkodę społeczeństwa.

W związku z  powyższym  żądamy niezwłocznego ponownego przeprowadzenia komisyjnej kontroli z udziałem
przedstawicieli
powiatu kutnowskiego, łowickiego
wiertni Kutno-2 podczas wiercenia i stosowania hydraulicznego szczelinowania.

Kontrola WIOŚ wykonana 1 grudnia 2011r na terenie wiertni Kutno-2 była przeprowadzona 1-osobowo przy zatrzymanej pracy wiertni budzi ogromny społeczny niepokój, że coś złego się tam dzieje, skoro na czas kontroli zatrzymano pracę wiertni by kontrola dobrze wypadła.

Wykaz substancji i  mieszanin chemicznych stosowanych na wiertni Kutno-2  budzi grozę, tym bardziej, że zastosowanie ich jest nielegalne a WIOŚ nie zgłosił tego właściwym organom ścigania.


Z poważaniem
Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI  RUCH  OPORU


Gość

#1610 Re:

2012-04-13 15:35

#4: -

Konieczne staje się szybkie organizowanie społeczeństwa do przeciwstawienia się ograbianiu polskiej ziemi z bogactw naturalnych i z tym związanej dewastacji środowiska.
W naszych rękach spoczywa również los przeciwników gazu ziemnego i podziemnego składowania CO2 w innych krajach Unii Europejskiej.
Domagajmy się zakazu stosowania tych niebezpiecznych dla życia na Ziemi technologii!

Od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej domagajmy się:

1)respektowania praw człowieka i obywatela, konwencji, zasad zrównoważonego rozwoju, czy dyrektyw unijnych

2)unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych

3)zakazu stosowania szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu węglowodorów

4)zakazu technologii CCS/podziemnego składowania skroplonego CO2

5)zakazu budowy elektrowni atomowych

6)zakazu budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego

7)zakazu budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych Unijnym Programem Natura 2000

8)zakazu instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich

9)zakazu GMO.

10) wprowadzenie technologii prof.Nazimka,wykorzystywania CO2 do produkcji paliw.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Maria Bejda


Gość

#1611 Re: Re:

2012-04-13 15:54

#1610: - Re:

Rewelacyjna, opatentowana metoda prof.Nazimka wykorzystywania CO2 z atmosfery do produkcji paliwa mogła być dla Polski szansą i nadzieją.

 

Pytania do premierów Tuska i Pawlaka :

GDZIE NASZA TANIA ENERGIA?

GDZIE NASZE TANIE PALIWO?

Dlaczego kosztowna i bardzo niebezpieczna dla ludzi i środowiska technologia CCS, wychwytywania i podziemnego składowania CO2 jest wdrażana zamiast metody prof. Nazimka wykorzystującej CO2 do produkcji paliw?

http://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szelenstwu-podziemnego-skadowania.html

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090117/LUBLIN/115193327

Prof. Dobiesław Nazimek (fot. Jacek Świerczyński)

Zamiast emitować dwutlenek węgla do atmosfery, można go przerobić na benzynę lub olej napędowy. To rewolucyjny pomysł prof. Dobiesława Nazimka z lubelskiego UMCS, którym zainteresowało się Ministerstwo Gospodarki.

Szef resortu, wicepremier Waldemar Pawlak, gościł w czwartek w Lublinie. Oficjalnie przyjechał na spotkanie opłatkowe Polskiego Stronnictwa Lubelskiego. Nieoficjalnie, w wielkiej tajemnicy, odwiedził Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. – Najpierw przez godzinę pan premier był u mnie w rektoracie – zdradza rektor UMCS prof. Andrzej Dąbrowski. – Potem, przez kolejne półtorej godziny, był u profesora Nazimka.

Wcześniej Pawlak podkreślał na konferencji prasowej, że bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno się opierać na własnych zasobach. A żeby to osiągnąć, warto przyglądać się nowym metodom. – Są naukowcy, z którymi będę rozmawiał o sztucznej fotosyntezie, czyli możliwości łączenia dwutlenku węgla z wodą, przy obecności katalizatora – mówił tajemniczo Pawlak. – Warto na to zwrócić uwagę.

Chodzi właśnie o prof. Dobiesława Nazimka z Wydziału Chemii UMCS, który sztuczną fotosyntezą zajmuje się od wielu lat. Lubelski naukowiec opracował cały projekt z tym związany i wysłał go niedawno do Pawlaka. Ministra na tyle to zaciekawiło, że osobiście chciał o tym porozmawiać z badaczem.

- Chodzi o całą układankę, prowadzącą do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zagospodarowania go – tłumaczy naukowiec. A wszystko opiera się na tym, że zamiast emitować CO2 do atmosfery, można go wykorzystać. – Łącząc dwutlenek węgla z wodą, bez trudu uzyskujemy paliwo: benzynę lub olej napędowy – tłumaczy prof. Nazimek.

Jak szacuje badacz, jeśli ta metoda zostałaby zastosowana w największych zakładach przemysłowych w kraju, Polska mogłaby produkować 21 mln ton paliwa rocznie. Dla porównania Polacy wykorzystują rocznie 6 mln ton benzyny.

- Można to stosować w całej energetyce: w zakładach produkujących prąd, ciepło, a nawet nawozy sztuczne – mówi lublinianin. – W efekcie mielibyśmy nie tylko własne paliwo, ale też tańczy prąd, energię czy właśnie nawozy. Bo ich producenci nie musieliby płacić za emisję dwutlenku węgla (czego już za kilka lat będzie wymagała Unia Europejska – przyp. red.).

Resort gospodarki jest tym bardzo zainteresowany. Wczoraj po południu Pawlak spotkał się ze swoimi doradcami i pracownikami ministerstwa. – M.in. właśnie w sprawie lubelskiego pomysłu – mówi Iwona Dżygała z Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki. – Ale już na spotkaniu u nas obiecał, że będzie namawiał podległe mu agendy do „wejścia” w ten projekt – dodaje rektor Dąbrowski. – Chodzi m.in. o całą gałąź węglową.

Gdyby tak się stało, UMCS mógłby liczyć na spore zyski. Metoda prof. Nazimka jest opatentowana. Gdyby ktoś chciał ją wykorzystać, musiałby za nią zapłacić.

Fot. Jacek Świerczyński
Prof. Dobiesław Nazimek

http://www.wykop.pl/ramka/164302/paliwo-ze-spalin-wywiad-z-prof-dobieslaw-nazimek/

CZY CO2 ZROBI Z POLSKI DRUGI KUWEJT?

National Geographic (nr 3/2009) – 2009-03-30
„Paliwo ze spalin” – na pierwszy rzut oka to koncept z gatunku science fiction, ale przecież przyroda wykorzystuje podobny proces od miliardów lat. Rośliny uzyskują energię właśnie ze słońca, wody i ditlenku węgla. Nic dziwnego, że w laboratoriach nad sztuczną fotosyntezą pracuje wiele zespołów badawczych, m.in. w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Jak dotychczas wysiłki badaczy rozbijały się o… wydajność. Jednak prof. Dobiesław Nazimek twierdzi, że znalazł rozwiązanie tego problemu. Na razie wszyscy muszą wierzyć profesorowi i jego współpracownikom na słowo, bo ich nowa metoda produkcji paliw z CO2 czeka na patent. Dopiero po jego uzyskaniu inni specjaliści będą mogli zapoznać się ze szczegółami i rzetelnie zrecenzować odkrycie. Z prof. Dobiesławem Nazimkiem rozmawia Agnieszka Maderska.
Co takiego rewolucyjnego jest w Waszej metodzie, że udało się Wam niejako przechytrzyć entropię?Ależ nie – uśmiecha się profesor – na globalną entropię nie ma mocnych, to przecież wartość termodynamiczna. Nam się udało zrobić dobrze dwie rzeczy. Stworzyć warunki do jak najefektywniejszego przebiegu procesu sztucznej fotosyntezy i znaleźć odpowiedni katalizator. Energię do procesu dostarcza wydajne źródło fotonów w zakresie UV, tak więc temperatura barwna reakcji jest odpowiednio wysoka. Rozwiązaliśmy też problem stosunkowo niskiego stężenia CO2 w fazie wodnej. Dzięki tym innowacjom zamiast 0,6 proc. mamy 15 proc. metanolu w odcieku (końcowym produkcie sztucznej fotosyntezy). Takie 15-procentowe „wino” oczywiście nie nadaje się jeszcze do baku. Trzeba uzyskany metanol odseparować od wody, a potem poddać procesowi tzw. MTG (methanol to gasoline, czyli „metanol w benzynę”). Dopiero tu otrzymuje się mieszaninę węglowodorów, z których składa się benzyna i olej napędowy.

 

I przed Panem nikt na to nie wpadł?

To nie tak. Pierwszą instalację MTG wybudowano w Nowej Zelandii już w 1985 r. Planowana jest budowa kolejnych, m.in. w Chinach i Mongolii. Dlatego śmieszy mnie, jak ktoś mówi, że z alkoholu nie można zrobić benzyny. To się robi na świecie, choć w Polsce nie. No, ale w naszym kraju nie lata się też na Księżyc, a to wcale nie oznacza, że takie loty są nierealne. W końcu 12 ludzi już na Księżycu było. I tu, i tu chodzi głównie o koszty. W Polsce uzyskanie 1 litra metanolu z metanu kosztuje 40 groszy. Warunkuje to cena surowca, czyli gazu ziemnego (to prawie czysty metan). Im droższy gaz, tym droższy metanol. Tymczasem wyprodukowanie 1 litra metanolu naszą metodą kosztuje 9-11 groszy. A tam, gdzie tani metanol, tam i tania benzyna.

Ile mógłby kosztować litr takiego „paliwa ze spalin”?

Tego nie wiem, ale cena produkcji jednego litra benzyny niepowinna przekraczać 30-40 groszy. Powiem więcej, gdyby wykorzystać cały ditlenek węgla, jaki produkują polskie fabryki, mielibyśmy nad Wisłą drugi Kuwejt. Z tej ilości surowca dałoby się wytworzyć cztery razy więcej benzyny i oleju napędowego, niż wynoszą potrzeby całej naszej gospodarki. I co ważniejsze, tankując takie paliwo do baku, nie odczułaby pani (a raczej – pani auto) żadnej różnicy. Patrząc na to od strony chemicznej, lewa strona równania jest co prawda inna, bo wprowadzamy inny komponent, ale po prawej otrzymujemy dokładnie taką samą mieszaninę węglowodorów, jaką uzyskuje się w procesie rafinacji ropy naftowej. Źródło powstania metanolu też nie ma znaczenia. Na cząsteczce tego alkoholu nie jest przecież nigdzie napisane „Ja jestem z ditlenku węgla”, a „Ja z gazu ziemnego”.

Długo pracowaliście nad tym wynalazkiem?Pierwsze próby zaczęliśmy robić sześć lat temu. Wykazaliśmy, że proces jest możliwy, ale potem coś się zacięło. Mimo wysiłków otrzymywaliśmy to samo co inni. Bilans był zniechęcający. Już właściwie postawiłem na tym projekcie krzyżyk. I wtedy, w zeszłym roku, otworzyła mi się w mózgu jakaś klapka. Wiedziałem już, jak spowodować, żeby synteza była nie tylko możliwa, ale i efektywna. Próbki, które wysłaliśmy do akredytowanych laboratoriów, potwierdziły nasze przypuszczenia: mamy sukces!

 

Dlaczego udało się właśnie Wam w Lublinie?

Wydaje mi się, że to dzięki niesztampowemu myśleniu. W nauce bardzo często jak ktoś opublikuje pracę na dany temat, to inni za nim powtarzają badania. Tak wchodzi się w pewne koleiny myślowe, z których ciężko potem „wyskoczyć”. Ja też przez jakiś czas czułem, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek. Nie mogliśmy wykombinować niczego oryginalnego.

Potrzebny był łut szczęścia?

W nauce zawsze są potrzebne szczęście i duża doza optymizmu. Inaczej badacz nigdy nic by nie zdziałał. Mało tego – moim zdaniem dobry naukowiec musi być także zarozumiały. To znaczy głęboko wierzyć w siebie i w to, co robi. Między uczonym a artystą różnica jest tylko w środkach wyrazu. I jeden, i drugi tworzy nowe rzeczy, obaj też potrzebują talentu, tak zwanej iskry Bożej. Nam jej nie zabrakło i temu zawdzięczamy sukces. Bo przecież nie weszliśmy do tej rzeki jako pierwsi; nie my wynaleźliśmy proces sztucznej fotosyntezy. Wielu pracowało nad tym przed nami. Nam udało się „tylko” ustalić dwa parametry: warunki do fotosyntezy i właściwy katalizator. Ale właśnie dzięki temu wyprzedziliśmy innych. Mieliśmy wtedy dwie drogi: albo piszemy artykuł do Science lub Nature, zyskujemy sławę i całemu światu pokazujemy, jak to się robi, albo patentujemy odkrycie i wtedy publikować możemy dopiero za 18 miesięcy. Zdecydowaliśmy się na to drugie.

Kiedy w takim razie będę mogła zatankować swój samochód benzyną wyprodukowaną Pańską metodą?

Wyliczyliśmy, że po to, by zakręcić kołem historii, potrzeba nam trzech lat i 100 mln złotych. W pierwszym roku chcielibyśmy tylko kontynuować badania. Teraz pracujemy na bardzo czystych składnikach. Nie wiemy, jak na przebieg procesu mogą wpłynąć, nieuniknione przecież w warunkach przemysłowych, zanieczyszczenia. Pytanie też, co by się działo, gdyby (tak jak to jest „w naturze”) CO2 był zmieszany z powietrzem. Dane wskazują, że wydajność przekształcania w metanol spada, ale proces biegnie. Aż się prosi, żeby dokładnie przebadać takie funkcje. Rok badań jest konieczny, żeby prawidłowo zaprojektować prototyp instalacji.

Trzeba też pamiętać o poprawkach, koniecznych przy każdej zmianie skali badań. To problem uniwersalny przy powstawaniu technologii. Weźmy choćby pani sweterek. Najpierw jego włókno opracowano w laboratorium, potem przetestowano w skali półtechnicznej, a dopiero na koniec zaczęto wytwarzać masowo.Zdajemy sobie sprawę, że po drodze możemy napotkać wiele kłopotów, ale skoro radziliśmy sobie z nimi do tej pory, to nie ma powodu, by nie dać sobie z nimi rady w przyszłości. Zresztą, gdybyśmy nie wierzyli w sukces, nasza metoda nigdy nie wyszłaby z laboratorium.

 

Pan uważa, że lepiej, aby to był projekt państwowy (rządowy), czy może powinny się tym zainteresować prywatne spółki?

Moim zdaniem to powinien być strategiczny projekt rządu, a zarządzanie nim należy powierzyć nam, naukowcom. Oczywiście, to są pieniądze publiczne, społeczeństwo musi wiedzieć, na co są wydawane, ale to nie oznacza, że trzeba ujawniać całą technologię produkcji. Szukanie aprobaty dla naszego pomysłu na „paliwa z recyklingu” można przyrównać do akceptacji zamówień na uzbrojenie dla armii. Możemy powiedzieć: „Mamy pomysł na nowy czołg”, pokazać, jak będzie wyglądał czy objaśnić zasadę działania, ale niekoniecznie musimy ujawniać, jak chcemy go konstruować. To byłoby wysoce nierozważne.

Boi się Pan, że ktoś podkradnie Wasze rozwiązania?

Ktoś mądrze powiedział: bogaty kraj mógłby w ogóle nie robić badań, bo może sobie kupić wyniki. Polska do bogatych nie należy, więc musimy wszystko robić sami. Jeżeli poczekamy, aż inni wpadną na to samo (a stanie się tak na pewno, prędzej czy później), wtedy będziemy musieli wyłożyć grube miliony. Jest jeszcze inny, nie mniej ważny aspekt całego zagadnienia: budując nową gałąź przemysłu, naprawdę zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Stajemy się samowystarczalni, nie musimy nikogo prosić o odkręcenie kurka z gazem czy odblokowanie ropociągu. Naszym „kołem zamachowym” przestaje być ropa. Możemy korzystać z tego, co już mamy, czyli z węgla, a przy tym spełniać nawet najbardziej wyśrubowane normy Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2. W dobie ogólnoświatowego kryzysu warto pamiętać i o tym, że produkcją nowego paliwa nie zajmą się przecież krasnoludki. To wielki przemysł tworzący miejsca pracy. Jak wyliczyli polscy i niemieccy przedsiębiorcy, z którymi się konsultowałem w tej sprawie – rynek pracy będzie wart 20 mld złotych już w trzecim roku realizacji projektu. Ale są też ludzie zainteresowani tym, by energia była jak najdroższa. Spotykałem się z nimi na obradach rządowej podkomisji ds. energetyki i z przerażeniem słuchałem ich wypowiedzi.

Co zatem się stanie, jeśli ministerstwo nie zdecyduje się na zainwestowanie 100 mln złotych?Nawet bez rządowego wsparcia nasze badania będą kontynuowane. Wierzę, że nikt już nie wyleje naszych rozwiązań do ścieku. Jeśli nie uda się stworzyć projektu strategicznego, będziemy próbowali wprowadzać naszą metodę w życie innymi sposobami, np. zawierając prywatne porozumienia z przedsiębiorcami. Uważam jednak, że byłoby to z dużą szkodą dla całej idei. Po pierwsze: będzie więcej kosztować, po drugie (co bardzo ważne) – będzie dłużej trwać. Nasz zespół nie jest w stanie obsłużyć więcej niż jednego, dwóch projektów jednocześnie. Doba ma tylko 24 godziny, a mnie już nawet pies w domu nie poznaje.

 

Przecież z takim projektem można chyba z powodzeniem sięgnąć po fundusze unijne?

O, tak! Z tym, że jest pewien problem: struktury Unii to najlepszy wywiad gospodarczy świata. Starając się o finansowanie, trzeba dokładnie opisać wykorzystywaną technologię. Oczywiście, każdy recenzent (sam też nim jestem) podpisuje klauzulę, że niczego dla siebie nie wykorzysta. Ale im więcej ludzi się w taki projekt angażuje, tym większe ryzyko przecieku… Dlatego wiele koncernów swoich kluczowych technologii nawet nie patentuje, tylko zamyka „know-how” w szafie pancernej. Weźmy taką Coca-Colę. Rozlewnie napoju można spotkać w każdym zakątku świata, ale syrop powstaje tylko w jednym miejscu – w Stanach. I po dziś dzień nikomu z zewnątrz nie ujawnia się receptury. W naszym przypadku też chodzi o ogromne pieniądze i technologię, która może zmienić energetyczną mapę świata.

Gdzie ma szansę powstać pierwsza fabryka „spalinowego paliwa”?

W zeszłym roku prowadziliśmy rozmowy z kilkoma przedsiębiorstwami. Chcieliśmy, żeby udostępniono nam kawałek tzw. boczników gazowych (system oddzielający część gazów od głównego ich strumienia) niezbędnych do postawienia instalacji półtechnicznej. Najbardziej otwarte okazały się Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu. Tam zapytano nas tylko: jak szybko można to podłączyć. Nie było żadnych pytań w stylu „Czy się uda?”, „Czy warto?”. Dlatego myślę, że Kędzierzyn to prawdopodobna lokalizacja.

Załóżmy, że znajdzie się źródło finansowania i projekt zacznie żyć własnym życiem. Co wtedy? Ma Pan pomysł na kolejne badania?

Oczywiście, że tak. Ale niczego nie zdradzę, bo wtedy inni naukowcy też się na to rzucą. A ja znowu chcę być pierwszy.

 

MB

 

Maria Bejda

#1612

2012-04-13 16:20

#1610: - Re:

http://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szelenstwu-podziemnego-skadowania.html

Dlaczego mój artykuł na blogu bejda.iddd.de pt:"stop szaleństwu podziemnego składowania CO2" był niewygodny dla właściciela tego bloga, pana K.Puzyny z Hamburga?

W Niemczech istnieje silny opór społeczeństwa, geologów, naukowców ale też i  polityków przeciw dyrektywie unijnej podziemnego składowania skroplonego CO2, a więc najwygodniej byłoby wykorzystać w tym celu terytorium naszego kraju.

I oto, proszę państwa, na stronie internetowej inicjatywy obywatelskiej przeciw składowaniu CO2 z landu Schleswig/Holstein, znalazłam mapę Komisji Europejskiej, z której wynika, że zaplanowana jest budowa rurociągu z Niemiec do Kutna. Nie ma na tej mapie rurociągu z Bełchatowa, o której to budowie informuje się nasze społeczeństwo.

http://www.kein-co2-endlager.de/downloads/Plan-3-Pipeline-Plan-EU.pdf


Gość

#1613 Re:

2012-04-13 16:52

#1612: Maria Bejda -

J.E.Ks. Prof.
Biskup Łowicki
Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu wielotysięcznej grupy diecezjan  skupionych wokół Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi
zwracamy się o pomoc i poparcie działań w obronie terenu naszej diecezji przed planowana zagładą.

Teren diecezji został objęty działaniem koncesji na wydobywanie węglowodorów i innych bogactw naturalnych
oraz koncesją na składowanie w strukturach geologicznych skroplonego CO2, co w swoich skutkach przyczyni się
do degradacji środowiska poprzez zatrucie wszelkich zasobów wodnych, skażenie powietrza, trzęsienia ziemi.

Nasz urodzajny rolniczy teren zamieni się w jedno wielkie pole wydobywcze i w związku z tym mieszkańcom tego
terenu grożą wywłaszczenia z ich posiadłości, z prawem dochodzenia roszczeń tylko na drodze sądowej.

Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji,
bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie według niepisanej
a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W obliczu istniejącego realnie zagrożenia, bo już działa wiertnia ropy i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna, gdzie zastosowano  metodę szczelinowania hydraulicznego polegającą na zużyciu ogromnych ilości wody i trucizn jak też już przygotowanego odwiertu w Julianowie do wstrzykiwana pod ziemię skroplonego CO2, zawierającego substancje
rakotwórcze, mutagenne i inne, zwracamy się do Jego Ekscelencji z gorącą  prośbą o wyrażenie poparcia dla naszych działań
i o wsparcie duchowe dla społeczeństwa naszej diecezji, aby wyzwoliło w sobie odwagę stawania w obronie prawa do życia na tym terenie.

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie prosimy również o pomoc w akcji informacyjnej, aby ostrzeżenia dotarły do każdego mieszkańca diecezji poprzez Radio Victoria jak też poprzez ogłoszenia parafialne a także inne media.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania
Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch Oporu

______________________________________________

Gość

#1614 Wszystkie plagi najpierw na Łowicz, Kutno i okolice !!!!

2012-04-13 23:53

#1612: Maria Bejda -

Nawet 1000 nowych miejsc pracy w strefie
tb
2012.04.12, ostatnia aktualizacja 2012.04.12Rzecznik prasowy United Oilfield Services Ryszard Woronowicz potwierdził nam informację, że  firma planuje docelowo zatrudnić w bazie, która ma powstać w Łowiczu, do 1000 osób. Zatrudnienie to będzie rozłożone w czasie i będzie się zwiększało wraz z rozwojem firmy.


Przypomnijmy, że przed kilkunastoma godzinami podaliśmy, iż wczoraj, 11 kwietnia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi została otwarta koperta zawierająca ofertę kupna 12,5 ha terenów znajdujących się na łowickich terenach Strefy. Cena wywoławcza wynosiła 6,22 mln. zł.


Oferentem jest United Oilfield Services, spółka, która chce jak najszybciej wejść na polski rynek wydobycia gazu ziemnego metodą szczelinowania hydraulicznego.


W Łowiczu firma chce wybudować m. in. magazyny, warsztaty i budynki biur. Będzie tu też stacjonował najnowocześniejszy, mobilny sprzęt w Europie, wykorzystywany do tego typu prac. Został on przygotowany specjalnie, aby pracować w Polsce.
Rzecznik firmy zwrócił nam uwagę, że określenie United Oilfield Services mianem firmy amerykańskiej zostało przez nas użyte na wyrost. Zaznaczył, że kapitał spółki jest międzynarodowy. Amerykanami są jedynie prezes zarządu Dennis McKee oraz Kris White, który odpowiada za szczelinowanie hydrauliczne. Przyznał też, że technologia, która ma być wykorzystywana przez firmę w Polsce pochodzi z USA, stamtąd przybędzie do nas specjalistyczny sprzęt i tam odbywać będą się szkolenia - ale pracownikami jej będą obywatele Polski, zresztą spółka jest zarejestrowana i ma siedzibę w Warszawie.


Ścisła współpraca z Amerykanami jest spowodowana tym, że w temacie szczelinowania hydrologicznego i wydobycia tą metodą gazu mają największe doświadczenie na świecie.

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-04-14 03:30Gość

#1616 Re: Wszystkie plagi najpierw na Łowicz, Kutno i okolice !!!!

2012-04-14 09:14

#1614: - Wszystkie plagi najpierw na Łowicz, Kutno i okolice !!!!

 

12 kwietnia 2012


Amerykanie zbudują w Łowiczu bazę do poszukiwań gazu


Amerykańska firma United Oilfield Services, która w Polsce będzie zajmowała się m.in. wydobyciem gazu ziemnego za pomocą szczelinowania hydraulicznego, zbuduje swoją bazę w Łowiczu. Baza powstanie na terenach objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i zajmować będzie 12 ha.

Wczoraj w siedzibie ŁSSE w Łodzi burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński uczestniczył w spotkaniu, podczas którego otwarto jedyną złożoną ofertę kupna terenów znajdujących się w łowickiej strefie. Cena wywoławcza wynosiła 6,22 mln. zł. Amerykańska spółka budując bazę w Łowiczu chce jak najszybciej wejść na polski rynek.

Baza firmy będzie składać się m.in. z magazynów, warsztatów i budynków biurowych. Na jej terenie stacjonować będzie również najnowocześniejszy w Europie, mobilny sprzęt, wykorzystywany do wydobywania gazu ziemnego za pomocą szczelinowania hydraulicznego, przygotowany specjalnie do warunków pracy w Polsce.

Obecność tak ważnego inwestora w Łowiczu przyniesie podwójną korzyść - pieniądze, które zasilą budżet miejski i zatrudnienie około 300 łowiczan w amerykańskiej firmie.


http://www.lowicz.eu/img/images/3_v2_wwwm.jpg...

http://www.lowicz.eu/img/lupa.gif...
Gość

#1617 Wystąpienie do Elektrowni Bełchatów pozostaje bez odpowiedzi.

2012-04-15 23:49

#1613: - Re:

Pan                                                                      Wysłane  pocztą internetową 14 marca 2012r., do dziś nie ma odpowiedzi.
Marek Ciapała
Dyrektor
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Elektrownia Bełchatów

w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP konwencją z Ärhus
prosimy o udostępnienie stosownych dokumentów i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 • jakie konsekwencje dla ludzi i środowiska wiążą się z deponowaniem w pokładach geologicznych skroplonego CO2?
 • jaki jest rachunek ekonomiczny wdrażanej technologii CCS i jakie ma ona perspektywy?
 • kiedy odbędzie się przetarg na budowę rurociągu z Bełchatowa do struktury geologicznej Wojszyce? Prosimy o podanie szczegółów technicznych i przebieg rurociągu.
 • w jaki sposób będzie prowadzony monitoring wstrzykiwania? Kto będzie nadzorował jego przebieg i czuwał nad bezpieczeństwem.
 • czy są dokonane jakiekolwiek zabezpieczenia mieszkańców na wypadek awarii czy katastrof ?
 • kto poniesie odpowiedzialność i konsekwencje karne w przypadku awarii czy katastrof, zniszczenia zasobów wodnych itp.?
 • czy  PGE GIEK S.A posiada koncesję na eksperyment w strukturze geologicznej Wojszyce i inne konieczne pozwolenia na ingerencję w te pokłady? Prosimy o przesłanie ich kopii.
 • w związku z wykonaniem odwiertów geologicznych przez Geofizyka Toruń na zlecenie Elektrowni Bełchatów, na terenach objętych unijnym programem Natura 2000 w gminach położonych na strukturze Wojszyce, prosimy o przesłanie kopii stosownych pozwoleń.
 • prosimy o przesłanie protokółów ze spotkań przedstawicieli PGE GIEK S.A  z mieszkańcami terenu obejmującego strukturę Wojszyce.
Ze względu na wagę problemu oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza
Bzury i Słudwi

 


Gość

#1618

2012-04-18 21:57

sluszna sprawa i obowiazek patriotyczny, jesli sprzedamy polska ziemie, zasoby naturalne i przyrodnicze nic nie pozostanie z tego kraju, a my znowu staniemy sie posmiewiskiem swiata - glupimi polaczkami co to dla prywaty sprzedadza wlasna matke a potem beda plakac,ze jej nie ma, pomalu stajemy sie bananowa republika, trzeba to postrzymac. kto zagwarantuje, ze w tajnym skladzie mieszanki do szczelinowania nie ma toksycznych odpadow chemicznych zbednych dla procesu, ktore beda skladowane w tem sposob za darmo i bez zezwolen w polsce.


Gość

#1619 Wątpliwy zysk dla miasta Łowicza .

2012-04-21 10:45

#1616: - Re: Wszystkie plagi najpierw na Łowicz, Kutno i okolice !!!!

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest Ziemią Obiecaną inwestycji i jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. Doskonale położona i skomunikowana, oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne w województwie i Łodzi, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znaczących ulg podatkowych. 

Uhonorowana certyfikatem jakości ISO kompleksowa obsługa inwestora przysporzyła ŁSSE wielu ważnych partnerów biznesowych, w tym tak uznane marki jak: Dell, Atlas, Bosch-Siemens, Procter & Gamble, Gillette, Hutchinson, Indesit czy Ceramika Paradyż. Wartość wszystkich dotychczasowych inwestycji szacowana jest na sumę ponad 1,5 mld EUR, zaś nowych miejsc pracy powstało ponad 16 tys. W ciągu dziesięciu lat istnienia Spółki wydano 131 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. to wiarygodny i sprawdzony partner w biznesie. Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona, niezamieszkana część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obrębie której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w Ustawie o SSE i innych aktach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Rady Ministrów o łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1997 roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na okres 20 lat (do 2017r.). 

Strefa obejmuje grunty powierzchni 908 ha. W jej skład wchodzą następujące Podstrefy (31):
 • Łódź
 • Aleksandrów Łódzki
 • Konstantynów Łódzki
 • Ksawerów
 • Stryków
 • Zgierz
 • Ozorków
 • Łęczyca
 • Kutno
 • Nowe Skalmierzyce
 • Koło
 • Turek
 • Sieradz
 • Zduńska Wola
 • Widawa
 • Wieluń
 • Radomsko
 • Bełchatów
 • Piotrków Trybunalski
 • Ujazd
 • Wolbórz
 • Tomaszów Mazowiecki
 • Rawa Mazowiecka
 • Żyrardów
 • Warszawa (Targówek)
 • Żabia Wola
 • Sławno
 • Ostrzeszów
Łódzka SSE oferuje inwestorom zarówno atrakcyjne tereny niezabudowane pod inwestycje typu "greenfield", jak i budynki do zagospodarowania. 

Działając w naszej Strefie inwestor ma możliwość skorzystania z pomocy publicznej, umożliwiającej zwrot nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pomoc ta przyznawana jest na zasadach dostosowanych do przepisów Unii Europejskiej odnośnie konkurencji

Atuty Strefy

O wyjątkowej atrakcyjności Łódzkiej SSE dla lokowania inwestycji świadczą, oprócz dostępnych ulg i przywilejów podatkowych, następujące czynniki:
 • centralne położenie województwa łódzkiego
 • 3-milionowy rynek konsumentów
 • obecność wielu ośrodków naukowo-badawczych z Łodzią na czele
 • dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników
 • niskie koszty pracy
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
 • wieloletnie tradycje przemysłowe miast województwa
Celem ustanowienia Strefy był rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez:
 • zaktywizowanie gospodarcze regionu zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju oraz większe zróżnicowanie struktury gałęziowo-branżowej,
 • złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji przemysłu lekkiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój dziedzin produkcji i usług będących nośnikami postępu technicznego (nowoczesne techniki i technologie),
 • pełne wykorzystanie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego i potencjału intelektualnego,
 • efektywne zagospodarowanie infrastruktury technicznej,
 • wspieranie funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie regionu łódzkiego.

W 2007 roku ŁSSE obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia spółki, który był idealnym momentem na podsumowanie efektów pracy Strefy. Do końca 2007r. prognozowana ilość pozyskanych inwestorów wynosiła 115, którzy zakładali stworzenie łącznie 14 tysięcy miejsc pracy i zainwestowanie 1, 32 miliarda Euro. 

http://www.sse.lodz.pl/index.php?ids=9&lang=pl

Mój komentarz :

Jaki to zysk dla miasta Łowicza?

Skoro inwestor otrzyma zwrot 70 % poniesionych nakładów na bazę w Łowiczu to czy suma tych nakładów nie przekroczy dochodu z odsprzedaży gruntów?

Grunty wykupione przez Burmistrza Miasta Łowicza, za przysłowiowe judaszowe srebrniki, od mieszkańców Łowickiej Wsi sprowadzą do Polski firmę, która nie tylko wykosi z konkurencji ostatnią polską firmę Nafta Piła, ale  istnienie  bazy tej firmy w Łowiczu spowoduje, że  nastąpi wielka intensyfikacja wydobywania węglowodorów na terenie całego kraju.

Polska zamieni sie w jedno pole wiertnicze a na konsekwencje tego najpierw odczują rolnicy, właściciele gruntów.

Zaczną się wywłaszczenia, zatruta woda w kranach, obniżony poziom wód gruntowych, skażona żywność i znaczna obniżka plonów, zatrute powietrze, hałas.

Szczelinowanie hydrauliczne przyniesie ogromne zyski dla obcych koncernów a dla Polaków oznacza brak wody do picia, brak środków do życia.

Zysk z wydobycia węglowodorów  to 1 złoty na 5 lat na jednego mieszkańca.

Przy tym koncerny pozostawia zniszczoną infrastrukturę i zdewastowane środowisko, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ekspolatacji naszych bogactw naturalnych.

Kogo będzie stać na kupowanie wody w sklepach, kogo będzie stać na drogą żywnośc?

Niczym jest znalezienie miejsc pracy dla 300 czy nawet 1000 osób, gdy cały naród będzie doświadczał udręki gazowej gorączki.

Ilu rolników utraci warsztat pracy ? Dziesiatki tysięcy!

To jest zamach na polskie rolnictwo, zamach na polską wieś!

Zniszczenie polskiej wsi to zniszczenie narodu!

Czy warto dla takiej  inwestycji poświęcić los i życie milionów Polaków?

MB

 

 

 

 

http://www.lowicz.eu/serwis/img/dol_srodek.jpg...

http://www.lowicz.eu/serwis/img/icons.jpg...

http://www.lowicz.eu/img/banerki/euro.jpg...

http://www.lowicz.eu/img/banerki/1x8.jpg...

 


Gość

#1620 Re: Wątpliwy zysk dla miasta Łowicza .

2012-04-21 10:49

#1619: - Wątpliwy zysk dla miasta Łowicza .

Łowicz 18.04.2012 r.

Teresa Wojda, Maria Bejda


Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU
os. Kostka 12/9
99-400 Łowicz
Pan 
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,

w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Obywatelskiego Ruchu Oporu a także sygnatariuszy petycji "protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze" http://www.petycjeonline.com/signatures/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze/
zwracamy się do  Szanownego Pana jako strażnika konstytucji i nienaruszalności terytorium Rzeczpospolitej, aby zechciał  Pan Prezydent, wzorem Prezydentów Ekwadoru i Kolumbii, stanąć w obronie praw i własności Narodu Polskiego.

Z wielką nadzieją i ufnością występujemy do Szanownego Pana Prezydenta,  kierowane  jednocześnie obywatelskim prawem i obowiązkiem  a także  moralną powinnością o ratunek dla narodu, z którego się wywodzimy a którego Pan jest reprezentantem.

Prosimy o przywrócenie należnych nam praw do życia w bezpiecznych warunkach z poszanowaniem prawa konstytucyjnego i międzynarodowego.
W związku z powyższym prosimy Szanownego Pana Prezydenta RP o podjęcie skutecznych działań w celu unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych jako wydanych z naruszeniem prawa i wprowadzenia w Polsce zakazu:
rozpylania nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych chmur (chemtrails)http://zatruteniebo.wordpress.com/2012/03/11/inzynieria-pogodowa-niewidzialna-bron-ostateczna/

Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań dla wprowadzenia w Polsce technologii prof. Nazimka, wykorzystywania CO2 do produkcji paliw.

http://bejda.blogspot.de/2012/01/rewelacyjna-opatentowana-metoda.html

Szczególnie pilne i konieczne staje się w obecnej sytuacji unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które  równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.

Powody do unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych :
 • wydane z naruszeniem prawa (tzw. "dziurawy", bezprzetargowy i korupcjogenny system ;
dowody : afera korupcyjna w MŚ oraz na tę okoliczność wywiad na Nowym Ekranie z  Prof. M.Orionem Jędryskiem byłym Głównym Geologiem Kraju z rządu PIS , który wydał pierwsze koncesje. http://bejda.blogspot.de/2012/01/po-trzesieniu-ziemi-w-wielkopolsce.html
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała siedem osób, w tym trzech pracowników Ministerstwa Środowiska, w związku z korupcją przy udzielaniu koncesji na poszukiwania gazu łupkowego - poinformował wiceszef warszawskiej prokuratury apelacyjnej Waldemar Tyl. Jak dodał, chodzi o trzech pracowników Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. ABW zatrzymała też pracownika Państwowego Instytutu Geologii i trzy osoby z firm ubiegających się o koncesje.
 • wydane światowym koncernom wydobywczym na których ciążą wyroki sądowe za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska.
http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.htmlhttp://www.czsz.bzzz.net/node/3598

 • wydane  na tereny objęte unijnym programem Natura 2000, bez koniecznej zgody Komisji Europejskiej, co jest złamaniem ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. art.34, który brzmi:
Ustęp 1.Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, wobec braku alternatywnych rozwiązań, właściwy miejscowy wojewoda może zezwolić na realizacje planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki dla których ochrony został wyznaczony obszar Natury 2000.
Ustęp 2.
Jeżeli na obszarze Natury 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym zezwolenie o którym mowa w ustępie 1 może zostać udzielone wyłącznie w celu.
1)ochrony zdrowia i życia
2)zapewnienia bezpieczeństwa(..)
3)uzyskania korzystnych następstw środowiska przyrodniczego
4)wynikającym z koniecznego wymogu nadrzędnego interesu publicznego po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
 • zawierają sprzeczne w sobie zapisy: tereny koncesji  pokrywają się z terenami Natury 2000, wbrew ujętemu w koncesji, zakazowi jakichkolwiek prac na terenie Natura 2000.
Mieszkańcy Pojezierza Brodnickiego: - Ujawniliśmy, że poszukiwacze gazu bezprawnie naruszyli obszary chronione Natura 2000. Zgłaszamy ten fakt od miesięcy, ministerstwo nie reaguje, a na forum europejskim kłamie. Sami więc tych terenów bronimy.To odprysk polskiej gazowej gorączki. Na podstawie ponad stu wydanych koncesji w całym kraju trwają intensywne prace sejsmiczne, powstają pierwsze odwierty. Poszukiwania gazu łupkowego mają zielone światło. Rząd przekonuje, że dziś to rzecz najważniejsza, pojawia się wręcz ton patriotyczny. Kto przeciw, kto boi się kontrowersyjnej metody szczelinowania, kto oglądał „Gasland”, ten pewnie... jest rosyjskim agentem. Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa, kiedyś przyznawał, że „przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego mamy do czynienia z całkowitą dewastacją terenu”. Dziś Ministerstwo Środowiska nie widzi problemu, zapewnia w Brukseli (co można przeczytać na stronie internetowej ministerstwa), że „proces ten prowadzony jest zgodnie z prawem i nie zagraża środowisku”. A jak to wygląda w tak zwanym odległym terenie?
 • wydanych po zaniżonej cenie, najniższej na świecie, obcemu kapitałowi, który czerpać będzie wielkie zyski, niszczyć nasze środowisko, naszą infrastrukturę, zużywać za darmo ogromne ilości  strategicznych zasobów wodnych a z opłat eksploatacyjnych na jednego mieszkańca przypadnie zaledwie 1 złoty na 5 lat.
 • materiał Ronana Lynch'a oraz Adama Dzienisa. "Wateproof" (org. tytuł) ukazuje w jaki sposób i dlaczego poszukuje się gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Jakie to ma obecnie znaczenie dla zagranicznego przemysłu gazowego i naftowego oraz jakie niesie za sobą ryzyko:http://www.youtube.com/watch?v=nxO8lfWerU0&feature=player_embedded
______________________________________________________________________________________________________
"ONI zapłacą 4,90 zł/1000m3 i 0,00 zł za wodę.
Ile za wodę płacimy MY, a ile będziemy musieli płacić jak jej zabraknie?!
My płacimy podatki, ich firmy matki są poza granicami Polski i dochody wytransferują za granice.
Wszystko zawiera ustawa Dział VII Opłaty, z których wynika, że średnia gmina w Polsce za czas poszukiwania i rozpoznawania (szczelinowania próbnego min. 10 tys. m3 wody za darmo!) dostanie przy 2 letniej koncesji zaledwie ok. 10 000 zł/rok do budżetu, lub jednorazowo 20 000 zł za cały okres 2 letniej koncesji na badania i rozpoznanie.
TO NIE WYSTARCZY NA NAPRAWĘ ROZJEŻDŻONYCH DRÓG I ZNISZCZONYCH PÓL !
Gmina straci kilkakrotnie na ograniczeniu działalności gospodarczej, agroturystycznej, rolniczej i leśnej, bo tereny objęte koncesją staja się terenami górniczymi, lub zagrożonymi działalnością górniczą.
Niech politycy przestaną mamić obiecankami specustawy i emeryturami dla Polaków!
Ustawę uchwaliła obecna koalicja, nie ma takiej siły, żeby ją zmienić. Dodatkowy podatek od kopalin to również wyższe ceny na m.in węgiel i gaz, czyli jeszcze droższa energia i koszty dla polskich obywateli.
Ten gaz nie JEST JUŻ NASZ, POLSKI !!! Jest koncesjonariusza, KONCERNÓW GLOBALNYCH W 90% !!! "
_________________________________________________________________________________________________________

 • stosowanie  środków wybuchowych wbrew zakazowi ujętemu w zapisie koncesji a potwierdzeniem tego jest fakt wdrażania tego, poprzez ujęcie nawet w programie nauczania dla zawodu technik górnictwa otworowego.
Poradnik metodyczny Witolda Górskiego pt:
„Wykonywanie zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej 31114.Z1.08"
Cytat:
"4.4.   Intensyfikacja wydobycia przy pomocy materiałów
wybuchowych.
Wykorzystując materiał wybuchowy intensyfikację wydobycia można przeprowadzać
stosując torpedowanie odwiertów i szczelinowanie odwiertów przy  użyciu prochowych
generatorów ciśnienia
W pierwszej metodzie wykorzystuje się zjawisko wybuchu (detonacji), które wywołuje
falę uderzeniową, a wysokie ciśnienie przewyższa wytrzymałość skał doprowadzając do ich
rozkruszenia i popękania.
W drugiej metodzie wykorzystuje się spalanie materiału wybuchowego (deflagrację).
Charakteryzuje się powolnym, egzotermicznym rozkładem materiału wybuchowego.
W procesie tym nie jest konieczne doprowadzanie tlenu do materiału wybuchowego. Efektem
tego zjawiska jest obfite wydzielanie się gazów, ale nie tworzy się fala uderzeniowa.
Wydzielanie się gazów powoduje wzrost ciśnienia w odwiercie do takich wartości, które
przewyższają wytrzymałość skały (przewyższają ciśnienie szczelinowania).
Torpedowanie odwiertów
Celem torpedowania jest wytworzenie w skałach  złożowych wokół odwiertu sieci spękań
i szczelin. W wyniku tego zabiegu wokół odwiertu powstają następujące strefy:
– strefa druzgotu – calizna skały zostaje podzielona na drobne okruchy,
– strefa skruszenia – calizna skały zostaje podzielona na oddzielne, duże bloki,
– strefa spękań – w caliźnie skały powstaje wiele różnokierunkowych szczelin.
Najistotniejszą, z punktu widzenia poprawy przepuszczalności, jest strefa spękań.
Promień tej strefy zależny jest od warunków  złożowych oraz od ilości  użytego materiału
wybuchowego. Zazwyczaj nie przekracza kilkunastu metrów.
Materiał wybuchowy, który detonowany jest na dnie odwiertu, dostarczany jest tam
w postaci torpedy elastycznej lub sztywnej. W torpedzie elastycznej  ładunek wybuchowy
wraz z zapalnikiem przymocowany jest do kabla i osłonięty tkaniną jutową. Torpeda sztywna
posiada osłonę metalową".

Ostatnie trzęsienia ziemi w Wielkopolsce jak też w okolicy Kutna, w Gajewie gm. Żychlin wskazują na prawdopodobieństwo zastosowania środków wybuchowych przy odwiertach gazu ziemnego w tych okolicach.
 • brak jakiejkolwiek kontroli nad przebiegiem procesów technologicznych i stanu technicznego rur używanych w odwiertach, które mogą  łatwo ulegać zniszczeniu poprzez stosowanie agresywnych, wywołujących korozję, środków chemicznych.
 • brak skutecznej metody utylizacji urobku wiertniczego zawierającego metale ciężkie i pierwiastki radioaktywne.
 • składowanie urobku wiertniczego w miejscach niedozwolonych, bez jakiegokolwiek nadzoru czy monitoringu.
 • brak jakichkolwiek zabezpieczeń prawnych i  finansowych ze strony koncesjonariuszy na wypadek spowodowania przez nich katastrofy ekologicznej i humanitarnej.
 • nie nałożono na koncesjonariuszy obowiązku rekultywacji terenu  i stosownych odszkodowań dla obywateli.
Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji, bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie według niepisanej a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • nie przestrzegania zapisów koncesji przez koncesjonariuszy/koncerny wydobywcze :
- prowadzenie prac na terenach objętych unijnym programem /Natura 2000
- stosowanie nielegalnych trucizn przy odwiertach, bez rejestracji związków  w REACH,

http://www.theta-doradztwo.pl/theta/5/9/60/

Szanowny Panie Prezydencie, nigdy nie jest za póżno na przyznanie się do błędów i ich naprawienie.

Pomimo, że Pan, Panie Prezydencie RP, podpisał ustawy godzące w nasze konstytucyjne prawa, to usilnie prosimy o zmianę stanowiska i odwrócenie sytuacji Narodu Polskiego, który nie godzi się na odbieranie mu jego własności i praw do bezpiecznego życia i rozwoju.


Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch Oporu

 

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-04-21 10:55Gość

#1622

2012-04-21 18:17

Spólki z.o.o z kapitałem 5000 zł (bo tylko taki potrzebny żeby założyć spólkę i tylko do takiej kwoty odpowiadają za szkody) i te poszukiwawcze i te wydobywcze zrujnują nasz kraj.
rad

#1623 spólki z.oo

2012-04-21 18:18

Spólki z.o.o z kapitałem 5000 zł (bo tylko taki potrzebny żeby założyć spólkę i tylko do takiej kwoty odpowiadają za szkody) i te poszukiwawcze i te wydobywcze zrujnują nasz kraj.

Gość

#1624 Re: Re: Wątpliwy zysk

2012-04-21 18:21

#1620: - Re: Wątpliwy zysk dla miasta Łowicza .

Spólki z.o.o z kapitałem 5000 zł (bo tylko taki potrzebny żeby założyć spólkę i tylko do takiej kwoty odpowiadają za szkody) i te poszukiwawcze i te wydobywcze zrujnują nasz kraj.

Gość

#1625

2012-04-21 19:00

Spólki z.o.o z kapitałem 5000 zł (bo tylko taki potrzebny żeby założyć spólkę i tylko do takiej kwoty odpowiadają za szkody) i te poszukiwawcze i te wydobywcze zrujnują nasz kraj.