PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#1576

2012-03-19 18:03

Brawo dla mieszkańców Żurawlowa, Rogowa, Szczelatyna, Siedliska za odwagę, za determinację w obronie naszej Polskiej Ziemi przed grabieżą i zniszczeniem!
Wasza postawa i wielkie zaangażowanie jest dla innych regionów Polski najlepszym wzorem i świadectwem Waszego patriotyzmu i poczucia wielkiej odpowiedzialności za los i przyszłość naszego kraju.
Chwała bohaterom!
Dziękujemy Wam i życzymy powodzenia w dalszych działaniach!
Pozostajemy w duchowej łączności z Wami.
Niech Bóg ma Was w swojej opiece i wspiera Was w Waszych dalszych działaniach.


Gość

#1577 Re:

2012-03-19 18:12

#1576: -

wtorek, 13 marca 2012
Chevron szuka gazu łupkowego w Żurawlowie
W Żurawlowie (woj. lubelskie) nie chcą odwiertów:

Teresa Adamska z Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi składa w imieniu mieszkańców Żurawlowa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratora Generalnego RP (dołączone poniżej)

Łódź, 13 marca 2012

Prokurator Generalny RP 02-315 Warszawa ul. Barska 28/30


Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Działając z upoważnienia mieszkańców wsi Żurawlów oraz na podstawie art. 304 § 2 k.p.k. składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 228 § 1 i § 3, 266 § 2 kodeksu karnego polegającego na podejrzeniu przyjmowania korzyści finansowej, działaniu szkodliwym dla interesu Państwa i interesu publicznego, działaniu nakierowanemu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia wielu obywateli RP oraz ich mienia w postaci nieruchomości i siedlisk na podstawie art. 127 § 1; art. 168 w powiązaniu z art. 160 § 1; 163 § 1 ust.3; 165 § 1 ust.2, przez grupę osób działających na rzecz Firmy Chevron, w tym Wójta gminy Grabowiec, a także możliwość popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 230a w powiązaniu z art.231 oraz popełnienie przestępstwa przez Firmę Chevron polegającego na zmuszeniu mieszkańców wsi Żurawlowo do popełnienia czynu z art. 25 kk – obrony koniecznej.

Uzasadnienie:

W dniu 13 marca ok. godz. 6.00 na teren wsi Żurawlów wjechał ciężki sprzęt budowlany Firmy Chevron, jako podwykonawca robót budowlanych pod odwiert na poszukiwanie gazu łupkowego. Forma PGNiG Nafta Piła nie posiada żadnych dokumentów w tym zezwoleń na rozpoczęcie takich prac. Główny Instytut Górnictwa nie wydał dotąd żadnych pozwoleń na rozpoczęcie prac górniczych i geologicznych na tym terenie. Zniszczone zostały drogi dojazdowe, których nośność jest poniżej 5 ton. Mieszkańcy gminy wezwali policję, która sporządziła notatkę i przyznała, że firma nie posiada zezwoleń na rozpoczęcie prac ziemnych w tej lokalizacji. W postanowieniu Wójta gminy Skierbieszów o środowiskowych uwarunkowaniach zawarto zakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych w ramach koncesji „Grabowiec” posiadanej przez Firmę Chevron w okresie od 1 marca do lipca, z uwagi na ochronę okresu lęgowego ptaków. Mieszkańcy zaskarżyli postanowienie Wójta o uwarunkowaniach środowiskowych do SKO w zakresie braku konieczności sporządzania pełnego raportu oddziaływania na środowisko i oczekują postanowienia SKO. Forma Chevron popełniając przestępstwo zmuszenia mieszkańców do obrony koniecznej (art. 25 kk), popełnia je świadomie i z pełna premedytacją, mając na uwadze możliwość zastosowania art. 42 Prawa geologicznego i górniczego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012r., który to przepis jest niekonstytucyjny i przenosi do zapisów ustawy przepisy aktu prawnego wyższego rzędu, jakim jest Kpa. Świadomie popełniane przestępstwo przez Firmę Chevron wymaga natychmiastowego zabezpieczenia dowodów tego przestępstwa, oraz działań organów ścigania zawieszających wszelkie prace w ramach wydanej dla Firmy Chevron Decyzji Ministra Środowiska o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego. Niezależnie od w/w czyn6w o charakterze przestępczym, Firma Chevron naruszyła mir domowy mieszkańców wsi Żurawlowo.

Działając w ich imieniu, z uwagi na niedostępność w miejscu przebywania mieszkańc6w wsi, w kt6rym dokonują obrony koniecznej przed zamachem Firmy Chevron, wnioskuję o podjęcie przez Generalną Prokuraturę działań w trybie natychmiastowym dla zabezpieczenia dowod6w przestępstwa oraz uchronienia mieszkańc6w wsi Żurawl6w przed dokonaniem czyn6w karalnych w ramach obrony koniecznej.

Obecne czyny Firmy Chevron, niezależnie od przestępstwa w dniu 13 marca 2012r. mogą prowadzić do:

Zanieczyszczania w6d podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, kt6ry m6wi: Korzystanie z w6d kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu g6rniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu pr6bnego potrzeba 2 milion6w litr6w wody za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol + Petroleum, 19 ton Tetramethylammonium cloride, 680 kilo Biozid6w C4H4CINOS, 680 kg biozid6w – źr6dło: www.iddd.de/zatruciewodyorzezFrac.pdf oraz www.alterkino.org/gasland#more-2153 )

Bezpośredniego zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt z teren6w objętych koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego, wynikające z Ekspertyzy PE z czerwca 2011r.

W imieniu
Barbary Segieńczuk – Tel. 604 23 57 49
Andrzeja Bąk – 691 55 82 59
jako reprezentant6w mieszkańc6w wsi Żurawl6w
Doniesienie składa:
Teresa Adamska – 507 012 473
zamieszkała w Łodzi, ul. Legion6w 19 m 16

jako członek Zarządu Centrum Zr6wnoważonego Rozwoju – z siedzibą w Łodzi, ul. Legion6w 2; Tel.fax: 42 6331280 – stowarzyszenia zajmującego się przestrzeganiem prawa ochrony środowiska oraz zasady zr6wnoważonego rozwoju, zgodnie z art. 5 Konstytucji RP.

 

 

 

Teresa Wojda

#1578 Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

2012-03-19 19:09

To wspaniałe i napawa nadzieją !
Przekazują sobie Polacy wsparcie jak palmę przechodnią ,czy pałeczkę w sztafecie.

My wspieramy mieszkańców Żurawlowa, Rogowa, Szczelatyna, Siedliska by nas wspierali inni z innych okolic.
Czasami wystarczy tylko jedno zdanie dla wszystkich z dorzecza Bzury od wszystkich spod Lutomierska, Pabianic:
" JESTEŚMY Z WAMI", WY BRONICIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA".....


Gość

#1579

2012-03-20 22:39

Jakim prawek rząd bądź pojedyńczy podmiot może tak trwonić dziedzictwo polski,ustanawiając aby jakikolwiek bandyta z obcego kraju mógł wywłaszczać ziemie i usuwać mieszkańców i właścicieli.
Boże ukaraj tych bezmyślnych baranów.

Gość

#1580

2012-03-21 01:25

Sam zostałem już doświadczony eksperymentami z wydobyciem gazu. Mam w lesie nad Bugiem /gmina Miedzna, pow. Węgrowski/ niewielki dom. Wiosną po uruchomienia hydroforu /pobiera wodę z głębokości 20 metrów/ nastąpiła detonacja która rozerwała zbrojony drutem przewód gumowy z wodą. Na początku, przez pół godziny woda z kranu była brunatna, a kiedy miała już czysty wygląd bardzo cuchnęło w kuchni metanem.
To kłamstwo, że metoda szczelinowania nie zagraża środowisku! Metan czuć nawet w różnych miejscach w lesie.
Przed kilku laty zasiedlono w pobliskim strumyku kilka rodzin bobrów, ale ostatniego lata wszystkie one zniknęły, podobnie jak rybki i raki.
Odwiert znajduje się ok. czterech kilometrów od mojej chałupy, ale nie jest eksploatowany. Problem polega na tym, że raz rozszczelnione złoże przez lata uwalnia metan do atmosfery, a chemikalia służące podczas procesu szczelinowania zatruwają wodę pitną i strumyki.
Część z tych chemikaliów z tzw cofki wylewano po prostu na drogi w lesie, gdzie wsiąkały one do gruntu.
zstell@wp.pl

Gość

#1581 Re: Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

2012-03-21 12:04

#1578: Teresa Wojda - Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

ŁOWICZ , 20.03.2012

STANOWISKO INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI
W SPRAWIE  RABUNKU POLSKICH BOGACTW NATURALNYCH I NISZCZENIA ŚRODOWISKA .CZY KAŻDY KTO JEST PRZECIWNIKIEM PRZEPROWADZANIA W OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE REFERENDUM, ZDANIEM WIRTUALANEGO K.PUZYNY, JEST WROGIEM NARODU I WYSŁANNIKIEM RZĄDOWYM?
PISZE ON M.IN.:
"PRZYZWYCZAJCIE SIĘ DO WZIĘCIA INICJATYW WE WŁASNE RĘCE, ZAMIAST BIADOLIĆ, ROBIĆ DEMONSTRACJE, CZY PODPISYWAĆ PETYCJE BEZ JASNEGO TEMATU I CELU POLITYCZNEGO. NAJTRUDNIEJ JEST ZAWALCZYĆ PRZECIWKO WROGOM WŁADZY NARODU - SPECJALNYM WYSŁANNIKOM RZĄDOWYM. TO ONI MÓWIĄ, ŻE REFERENDA LOKALNE NIE MAJĄ SENSU, GOŃCIE TAKICH - TO WASI WROGOWIE!"

CZY MOŻE ODBYĆ SIĘ REFERENDUM W SPRAWIE GAZU ZIEMNEGO W OBECNEJ SYTUACJI, GDY 80% ZMANIPULOWANEGO, OKŁAMYWANEGO PRZEZ MEDIA I POLITYKÓW SPOŁECZEŃSTWA, JEST ZA  WYDOBYWANIEM TEGO SUROWCA?
MAŁO KTO ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z OGROMNEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I BYTU NARODOWEGO POLAKÓW ZWIĄZANEGO Z WYDANIEM, NA DWIE TRZECIE POWIERZCHNI NASZEGO KRAJU, KONCESJI WYDOBYWCZYCH NA WSZYSTKIE NASZE BOGACTWA NATURALNE, GŁÓWNIE KONCERNOM AMERYKAŃSKIM.

WYNIK TAKIEGO REFERENDUM JEST Z GÓRY PRZESĄDZONY A PRZY TYM AUTOR TYCH NAWOŁYWAŃ DOSKONALE WIE, ŻE ZAWSZE MOŻLIWE SĄ MANIPULACJE WYNIKAMI TYCH REFERENDÓW A PONAD WSZYSTKO ZNANE JEST MU IGNOROWNIE PRZEZ RZĄD WOLI MIESZKAŃCÓW WYRAŻONEJ JUŻ W REFERENDACH NP. WOJ. LUBUSKIM PRZECIW KOPALNIOM ODKRYWKOWYM.

NAWET JEŚLI MIESZKAŃCY JAKIEJŚ GMINY W POLSCE OPOWIEDZĄ SIĘ PRZECIWKO ODWIERTOM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ORAZ PRZECIWKO WTŁACZANIU SKROPLONEGO CO2 POD ZIEMIĘ TO ZGODNIE Z USTAWĄ NOWE PRAWO GEOLOGICZNE NIE BĘDZIE TO MIAŁO ŻADNEGO ZNACZENIA DLA WŁAŚCICIELA KONCESJI, BO WSZYSTKIE BOGACTWA NATURALNE NA TERENIE KONCESJI NALEŻĄ DO NIEGO.WŁAŚCICIEL KONCESJI MA PRAWO ZGŁASZANIA DO STAROSTY TERENÓW DO WYWŁASZCZEŃ A STAROSTA ZMUSZONY BĘDZIE PRAWNIE TO EGZEKWOWAĆ, WBREW WOLI WŁAŚCICIELI GRUNTÓW.

TAK WIĘC W KONTEKŚCIE TEGO NOWEGO PRAWA GEOLOGICZNEGO JAKIEKOLWIEK REFERENDA SĄ PRÓŻNYM DZIAŁANIEM.
PRZYKŁAD UZNANEGO PRZEZ RZĄD REFERENDUM W SPRAWIE BUDOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ W GĄSKACH JEST FAŁSZYWYM TROPEM, BO NIGDY GMINA MIELNO NIE BYŁA TYPOWANA DO TAKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. TA AKCJA W GM.MIELNO ZOSTAŁA CELOWO SPROWOKOWANA DLA ODWRÓCENIA UWAGI OD ZAPLANOWNYCH MIEJSC BUDOWY ELEKTROWNI ATOMOWYCH JAK TEŻ OD INNYCH WAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ DLA TERENU CAŁEJ POLSKI.

Z WCZEŚNIEJSZYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH Z K.PUZYNA WYNIKA, ŻE ON DOSKONALE WIE, ŻE REFERENDUM W GMINIE MIELNO JEST FAŁSZYWYM TROPEM I SAM STWIERDZAŁ, ŻE JEST TO AGENTURALNA ROBOTA A TERAZ Z UPOREM MANIAKA NAMAWIA NA TAKIE REFERENDA.TO TAK JAKBY NAMAWIAŁ, ABY RZĄDOWI AGENCI WZIĘLI INICJATYWĘ W SWOJE RĘCE I W KAŻDEJ GMINIE ZAINICJOWALI TAKIE REFERENDA, KTÓRYCH WYNIK JEST Z GÓRY PRZESĄDZONY, A TYM DANE BĘDZIE ŚWIATU ŚWIADECTWO, ŻE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE JEST ZA SAMOZAGŁADĄ!

WOBEC POWYŻSZEGO WYNIKA,ŻE REFERENDA SAME W SOBIE SĄ ZAGROŻENIEM DLA ISTNIENIA NARODU I PAŃSTWA.
WPROWADZENIE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W KRAJU POZBAWIONYM OCHRONY GRANICY ZACHODNIEJ NIESIE W SOBIE  TEŻ ZAGROŻENIE ODRODZENIA SIĘ REWIZJONIZMU NIEMIECKIEGO, KTÓRY MOŻE DOPROWADZIĆ DO PRZEJĘCIA GMIN POLSKICH PRZEZ NIEMCÓW.
W TYM MIEJSCU PRZYPOMNĘ WYPOWIEDŹ KANCLERZA NIEMIEC SCHRODERA DO ZIOMKOWSTWA NIEMIECKIEGO, KTÓRY POCIESZAŁ ICH: "POCZEKAJCIE, GDY POLSKA BĘDZIE W EU, TO ODZYSKACIE TO CO WASZE".

NAJWAŻNIEJSZE JEST W OBECNEJ SYTUACJI DOPROWADZENIE DO UNIEWAŻNIENIA WSZYSTKICH KONCESJI WYDOBYWCZYCH Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW:
 • WYDANE Z NARUSZENIEM PRAWA (TZW. "DZIURAWY" , BEZPRZETARGOWY I KORUPCJOGENNY SYSTEM ; DOWODY : AFERA KORUPCYJNA W MŚ I NA TĘ OKOLICZNOŚĆ WYWIAD NA NOWYM EKRANIE Z  PROF. M.ORIONEM JĘDRYSKIEM BYŁYM GŁÓWNYM GEOLOGIEM KRAJU Z RZĄDU PIS , KTÓRY WYDAŁ PIERWSZE KONCESJE )
 • WYDANE  NA TERENY OBJĘTE UNIJNYM PROGRAMEM NATURA 2000, BEZ KONIECZNEJ ZGODY KOMISJI EUROPEJSKIEJ,CO JEST ZAWARTE W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY.
 • ZAWIERAJĄ SPRZECZNE W SOBIE ZAPISY: TERENY KONCESJI  POKRYWAJĄ SIĘ Z TERENAMI NATURY 2000, WBREW UJĘTEMU W NIEJ ZAKAZOWI JAKICHKOLWIEK PRAC NA TERENIE NATURA 2000, TERENY KONCESJI POKRYWAJĄ SIĘ Z TERENAMI OBJĘTYMI TYM UNIJNYM PROGRAMEM.
 • WYDANE PO ZANIŻONEJ CENIE, NAJNIŻSZEJ NA ŚWIECIE OBCEMU KAPITAŁOWI, KTÓRY CZERPAĆ BĘDZIE WIELKIE ZYSKI, NISZCZYĆ NASZE ŚRODOWISKO, NASZA INFRASTRUKTURĘ, ZUŻYWAĆ ZA DARMO OGROMNE ILOŚCI STRATEGICZNYCH ZASOBÓW WODNYCH A Z OPŁAT EKSPOLOATACYJNYCH NA JEDNEGO MIESZKAŃCA PRZYPADNIE ZALEDWIE 1 ZŁOTY NA 5 LAT.
 • NIE PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW KONCESJI PRZEZ KONCESJONARIUSZY/ KONCERNY WYDOBYWCZE :
 1. POPRZEZ DOKONYWANIE ODWIERTÓW NA TERENACH NATURY 2000 I JEJ OTULINIE UDOKUMENTOWANY PRZYKŁAD :OSTOJA BRODNICKA, GMINY POWIATU ŁOWICKIEGO.
 2. STOSOWANIE NIELEGALNYCH TRUCIZN PRZY ODWIERTACH, BEZ REJESTRACJI ZWIĄZKÓW  W REACH,
 3. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA  ŚRODKÓW WYBUCHOWYCH WBREW ZAKAZOWI UJĘTEMU W ZAPISACH KONCESJI, Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI JAKIEJKOLWIEK  KONTROLI POD TYM WZGLĘDEM .PRZYKŁADY: TRZĘSIENIE ZIEMI 06.01.2012 W WIELKOPOLSCE OPISYWANE W MEDIACH ORAZ NIE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TRZĘSIENIE ZIEMI W GAJEWIE GMINA ŻYCHLIN.
 4. BRAK JAKIEJKOLWIEK KONTROLI NAD PRZEBIEGIEM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I STANU TECHNICZNEGO RUR UŻYWANYCH W ODWIERTACH, KTÓRE MOGĄ  ŁATWO ULEGAĆ ZNISZCZENIU POPRZEZ STOSOWANIE AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH  WYWOŁUJĄCYCH KOROZJĘ.
 5. BRAKU SKUTECZNEJ METODY UTYLIZACJI UROBKU WIERTNICZEGO ZAWIERAJACEGO METALE CIĘŻKIE I PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE.
 6. SKŁADOWANIE UROBKU WIERTNICZEGO W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH, BEZ JAKIEGOKOLWIEK NADZORU CZY MONITORINGU.
 7. UTAJNIANIE PRZED SPOŁECZEŃSTWEM DOKUMENTÓW KONTROLI NP.WYKONANEJ PRZEZ WOJEWÓDZKĄ INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI, Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH ODWIERTU ROPY I GAZU ZIEMNEGO W GOŁĘBIEWIE NOWYM K.KUTNA.
 8. BRAK JAKICHKOLWIEK ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH I  FINANSOWYCH ZE STRONY KONCESJONARIUSZY NA WYPADEK SPOWODOWANIA PRZEZ NICH KATASTROFY EKOLOGICZNEJ I HUMANITARNEJ.
 9. NIE NAŁOŻONO NA KONCESJONARIUSZY OBOWIĄZKU REKULTYWACJI TERENU I STOSOWNYCH ODSZKODOWAŃ DLA OBYWATELI.
POZOSTAWIENIE JEDYNIE DROGI SĄDOWEJ DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OBYWATELI STAWIA ICH NA PRZEGRANEJ POZYCJI, BO WSZYSTKIE SPRAWY BIEDNYCH OBYWATELI ZAŁATWIANE SĄ W POLSKICH SĄDACH NEGATYWNIE WEDŁUG  NIEPISANEJ A POWSZECHNIE ZNANEJ INSTRUKCJI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.


KONIECZNE JEST W POLSCE WPROWADZENIE ZAKAZU STOSOWANIA SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO WZOREM FRANCJI, BUŁGARII CZY STANU NOWY JORK JAK TEŻ ZAKAZU WTŁACZANIA POD ZIEMIĘ W MIEJSCA PO WYDOBYWANYM GAZIE ZIEMNYM, SKROPLONEGO CO2, WZTWARYANEGO W WYNIKU TECHNOLOGII CCS .
TECHNOLOGIA CCS INSTALOWANA W ELEKTROWNICH WĘGLOWYCH POLEGA NA WYCHWYTYWANIU SPALIN ZAWIERAJĄCYCH OPRÓCZ CO2 INNE SZKODLIWE SUBSTANCJE, SKRAPLANIU ICH I TRANSORTOWANIU POPRZEZ RUROCIĄGI ALBO SPECJALNE SAMOCHODY-CYSTERNY DO MIEJSCA SKŁADOWANIA. TUTAJ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM ZOSTANĄ WTŁOCZONE DO POKŁADÓW GEOLOGICZNYCH NA GŁĘBOKOŚĆ 1 KM I WIĘCEJ.

MARIA BEJDA, TERESA WOJDA

INICJATYWA OBYWATELSKA DORZECZA
BZURY I SŁUDWI
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Gość

#1582 Re: Re: Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

2012-03-21 13:01

#1581: - Re: Dzielą się Polacy wsparciem, tak jakby dzielili się chlebem.....

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi informuje,że

nadal istnieje szansa zaskarżenia tej ustawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie.Oprócz tego prowadzimy starania o zaskarżenie tej ustawy przez inną ogólnopolską instytucję.


Prosimy o szerokie rozpowszechnianie niniejszej petycji i wiedzy o rabunku naszych bogactw naturalnych i degradacji naszej Polskiej Ziemi.

Zdajemy sobie sprawę jak bardzo trudno jest przekonywac innych o tych zagrożeniach, bo same w swojej społecznej działalności to doświadczamy. Przykładem tego może być fakt, że tak niewiele osób z Łowicza i okolic podpisało tę petycję.Tym większe słowa uznania należą się wszystkim, którzy mieli odwagę złożenia podpisu pod tą petycją.

Po raz kolejny, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które podpisały tę petycję i zachecamy do włączenia sie do działania w Obywatelskim Ruchu Oporu, który nie ma żadnych ram prawnych ani żadnych ograniczeń w sposobie działania.

Pierwszym naszym zadaniem jest podjęcie szerokiej akcji informacyjnej, uświadamiającej okłamywanemu społeczeństwu, grozę sytacji ale i dającej wielką nadzieję na odwrócenie wszelkiego zła od naszej Ojczyzny.

Zjednoczmy się w obronie naszych praw do naszych bogactw mineralnych oraz do życia w bezpiecznych warunkach.

Nie pozwólmy na dalsze okradanie, niszczenie naszego bytu narodowego, naszej Polskiej Ziemi!


Serdecznie pozdrawiamy wraz z życzeniami odwagi i wytrwałości.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu


Gość

#1583

2012-03-21 13:25

Popieram petycję, gdyż to co się dzieje w sprawie gazu łupkowego, jest zdradą narodu polskiego przez rząd RP. Jest to zaprzedanie naszej gospodarki obcemu kapitałowi, a zwłaszcza hegemonowi amerykańskiemu, który nas "olewa", a nasz rząd liże mu tyłek. Dalsza krytyka z mojej strony, jako pojedyńczego obywatela RP nie ma prawdopodobnie sensu, gdyż i tak nasza gospodarka była i jest ograbiana. Skończyła się komuna wschodnia a nastała komuna zachodnia. Zawsze musimy czuć obcy bat nad swoimi dupami, gdyż prawdopodobnie inaczej nie potrafimy.

Gość

#1584

2012-03-21 13:27


Gość

#1586 Gdzie się podziewają niebezpieczne odpady wiertnicze?

2012-03-21 21:06

 

Utylizacja po polsku

http://m.nowyekran.pl/33c3dc0350e5a9b4a4558b41c9eb055b,14,0.jpg...

Gaz łapówkowy – wyłapane zatrucie nr 1. Tak było i będzie w Polsce. Zatrują wam wody pitne i żadne przepisy nie pomogą.

Hydraulic fracturing.

The beginning of the disposal of waste in Poland. Illegal Waste of Frack fluid in the Village Głobino, ( near Slupsk). The first polluter of  the contamination of ground water in Poland is BNK Petroleum Inc. 

Najnowsze wiadomości z 10.03.2012

Nielegalna utylizacja płuczki w Głobinie koło Słupska. Chodzi o odpady z  odwiertu firmy BNK-Petroleum Inc.

Poznałem zasady utylizacji "po polsku":
Wylana płuczka nie spełniała zasady utylizacji wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  (WIOŚ), gdyż nie była zmieszana z cementem i kruszywem - przypowieść moja: co za bzdura!
To firma Max Eco z Komornik przywoziła nocami do wyrobiska w żwirowni w Głobinie płuczkę z odwiertów gazu łupkowego, ustaliłWIOŚ.
Płuczka pochodzi z odwiertów Miszewie w gminie Trzebielino wierconych przez koncern BNK-Petroleum Inc -media lokalne podają inną nazwę: BMK Petrolium. Nazwy BMK Petrolium nie ma na liście posiadaczy koncesji! Jest to nazwa konspiracyjna, by koncern nie poniósł strat w "Corporate Identity"czyli nie zepsuł sobie reputacji  jako firma niosąca "dobro", a nie jako firma rabująca i niszcząca, w przypadku odkrycia jej niszczącej działalności i publikacji w mass mediach.
Właścicielem żwirowni jest Eugeniusz Helski. Do wyrobiska w Głobinie trafiło już 217 ton trującego szlamu. Będzie go więcej, bo na razie firma wwierciła się w głąb ziemi na około kilometr, a zamierza wiercić na głębokość ponad 3,5 kilometra.

(W Żurawlowie położonym w gminie Grabowiec przedstawiciel korporacji Chevron utrzymywał, że będą wywozić trującą płuczkę po szczelinowaniu hydraulicznym na odtrucie do Gdańska..)

TVP 7 marca 2012 r. http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/07032012/6685544 


Gość

#1587

2012-03-21 22:21

nie dla gazu lupkowego!

Gość

#1588 Re:

2012-03-22 00:41

#1587: -

NIE DLA GAZU ŁAPÓWKOWEGO ! NIE DLA ROPY ŁAPÓWKOWEJ !

NIE DLA ŁAPÓWKOWEGO CCS !


Gość

#1589

2012-03-22 10:46

Działania niektórych organizacji powołujacych się na ochronę przyrody dążą do eliminacji człowieka. Jest to wyższa forma dawnych obozów zagłady, gułagów itp. Człowiek od początków swiata żył w symbiozie z przyrodą umiejętnie korzystajac z jej dóbr. Efektem tego są znakomicie zachowane jej elementy m.in. w Polsce. Obecni pseudo-obrońcy przyrody chcą jej zniszczenia i temu wszyscy musimy sie przciwstawić.

Gość

#1590 Re:

2012-03-22 13:58

#1589: -

Zasady zrównoważonego rozwojuZasady zrównoważonego rozwoju przyjęte w Deklaracji w sprawie Środowiska i Rozwoju na pierwszym Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro (1992r)
(1)
Człowiek jest podmiotem rozwoju zrównoważonego i posiada prawo do zdrowego i produktywnego życia w harmonii z naturą.
(2)
Państwa posiadają, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, suwerenność w dysponowaniu swymi zasobami tak, jak im to określają ich narodowe polityki ekologiczne i rozwojowe, ale też odpowiedzialność za zagwarantowanie, że ich działania w obrębie ich prawa i kontroli nie będą powodować szkód ekologicznych w innych krajach lub na terenach znajdujących się poza ich jurysdykcją.
(3)
Muszą zostać zagwarantowane prawa do rozwoju społeczeństw z zachowaniem sprawiedliwego prawa do zaspokojenia potrzeb ekologicznych i rozwojowych przyszłych pokoleń.
(4)
Dla osiągnięcia celów rozwoju zrównoważonego, ochrona środowiska będzie stanowić integralną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie.
(5)
Wszystkie Państwa i wszyscy obywatele będą współpracować w realizacji podstawowych zadań w przeciwdziałaniu ubóstwu, jako niezbędnemu warunkowi rozwoju zrównoważonego, dla redukcji dysproporcji w standardach warunków życia i lepszemu zaspokajaniu potrzeb większości ludzkości.
(6)
Specjalny priorytet będzie ustanowiony dla uwzględnienia sytuacji i potrzeb krajów rozwijających się, szczególnie krajów najmniej rozwiniętych oraz najbardziej wrażliwych ekologicznie. Działania międzynarodowe powinny też uwzględniać potrzeby i interes wszystkich krajów.
(7)
Państwa będą współpracować w duchu partnerstwa globalnego dla ochrony, zachowania i odbudowy zdrowia i integralności ekosystemu Ziemi. Biorąc pod uwagę różny udział w degradacji środowiska globalnego, Państwa przyjmują wspólną ale zróżnicowaną odpowiedzialność. Kraje rozwinięte przyjmują do wiadomości swą odpowiedzialność za globalny rozwój zrównoważony, biorąc pod uwagę presję, jaką ich społeczeństwa wywierają na środowisko globalne, oraz technologie i zasoby finansowe będące w ich posiadaniu.
(8)
Dla osiągnięcia rozwoju zrównoważonego i wyższej jakości życia ludności, Państwa zredukują lub wyeliminują niezrównoważone trendy konsumpcji i produkcji oraz będą promować odpowiednie polityki demograficzne.
(9)
Państwa powinny współpracować na rzecz endogenicznego wzmocnienia instytucjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez poprawę naukowego zrozumienia i wymianę wiedzy naukowej i technologicznej oraz poprzez przyśpieszenie rozwoju, adaptacji, rozpowszechniania i transferu technologii, w tym technologii nowych i innowacyjnych.
(10)
Problemy ekologiczne są najskuteczniej rozwiązywane jeśli uczestniczą w procesie wszyscy zainteresowani obywatele na odpowiednim poziomie. Na poziomie krajowym każdy obywatel będzie miał odpowiedni dostęp do informacji związanych ze środowiskiem, znajdujących się w posiadaniu władzy publicznej, w tym informacji o niebezpiecznych substancjach i działalności w strefie oddziaływania tej władzy oraz informacji o możliwościach uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Państwa będą pomagać w podnoszeniu świadomości społecznej poprzez tworzenie warunków do dostępności informacji. Zapewniony będzie dostęp do postępowania sądowego i administracyjnego w tym rekompensat i naprawy szkód.
(11)
Państwa będą rozwijać legislację ekologiczną. Standardy środowiskowe, cele i priorytety zarządzania powinny właściwie oddawać kontekst rozwojowy i ekologiczny, do którego mają zastosowanie. Standardy stosowane przez niektóre kraje mogą być niestosowalne lub powodować nieuzasadnione koszty ekonomiczne i społeczne w innych krajach, w szczególności w krajach rozwijających się.
(12)
Państwa powinny współpracować dla wypromowania wspomagającego i otwartego międzynarodowego systemu ekonomicznego, który prowadziłby do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach i lepiej przeciwdziałałby problemom ekologicznym. Środki polityki handlowej stosowane do celów ekologicznych nie powinny stanowić sposobów arbitralnej i nieuzasadnionej dyskryminacji lub ukrytych restrykcji w handlu międzynarodowym. Wszelkie jednostronne działania związane z problemami ekologicznymi poza jurysdykcją kraju importera powinny być zakazane. Wszystkie działania ekologiczne dotyczące transgranicznych i globalnych problemów środowiskowych, będą rozwiązywane w drodze konsensusu.
(13)
Państwa będą rozwijały narodowe legislacje w zakresie odpowiedzialności za szkody środowiskowe i za zanieczyszczanie oraz rekompensat dla poszkodowanych. Państwa będą też współpracować w sposób bardziej zdecydowany i przyśpieszony dla dalszego rozwoju międzynarodowej legislacji w zakresie odpowiedzialności i rekompensat za szkody ekologiczne spowodowane działalnością wewnątrz ich jurysdykcji i kontroli na terenach pozostających poza ich jurysdykcją.
(14)
Państwa powinny efektywnie współpracować w celu zapobiegania lokowania i transferu do innych Państw działalności i substancji mogących spowodować znaczące szkody ekologiczne i szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
(15)
Państwa będą szeroko stosować prewencyjny sposób podejścia do ochrony środowiska w zależności od ich możliwości. W przypadku występowania zagrożenia poważnymi i nieodwracalnymi szkodami dla środowiska, brak niepodważalnego uzasadnienia naukowego nie będzie traktowany jako usprawiedliwienie dla odkładania na później efektywnych kosztowo działań zapobiegających degradacji środowiska.
(16)
Władze państwowe powinny dążyć do wypromowania internalizacji kosztów ekologicznych i stosowania instrumentów ekonomicznych, opartych na założeniu, że zanieczyszczający powinien, z zasady, ponosić koszty swych zanieczyszczeń, odpowiednio do interesu publicznego i bez zakłócania toku handlu i inwestycji międzynarodowych.
(17)
Oceny oddziaływania na środowisko, jako instrument krajowy, będą stosowane do projektowanych rodzajów działalności, mających negatywny wpływ na środowisko i poddawanych decyzjom kompetentnych władz krajowych.
(18)
Państwa powinny bezzwłocznie notyfikować inne Państwa o wszystkich klęskach żywiołowych oraz o innych zagrożeniach mogących powodować nagłe szkodliwe oddziaływanie na środowisko w tych Państwach. Społeczność międzynarodowa podejmie wszelkie kroki w zakresie pomocy Państwom poszkodowanym.
(19)
Państwa powinny zapewnić wyprzedzające i punktualne notyfikowanie oraz odpowiednią informację innym Państwom, potencjalnie zagrożonych działaniami, które mogą mieć szkodliwe oddziaływanie transgraniczne a także będą prowadzić w dobrej wierze konsultacje z tymi krajami.
(20)
Kobiety odgrywają witalną rolę w zarządzaniu środowiskiem i w rozwoju. Ich pełne uczestnictwo jest niezbędnym dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
(21)
Kreatywność, idealizm i odwaga młodzieży świata powinny być mobilizowane do wykuwania partnerstwa globalnego dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zapewnienia wszystkim lepszej przyszłości.
(22)
Ludność tubylcza i jej wspólnoty oraz inne społeczności lokalne odgrywają witalną rolę w zarządzaniu środowiskiem i w rozwoju z uwagi na ich wiedzę i tradycje. Państwa powinny odkrywać i wspierać ich tożsamość, kulturę i interesy oraz umożliwić im udział w osiąganiu zrównoważonego rozwoju.
(23)
Środowisko i zasoby naturalne ludności, znajdującej się w opresji, okupacji lub niewoli powinny być chronione.
(24)
Działania wojenne są w sposób nierozłączny destrukcyjne dla rozwoju zrównoważonego. Państwa, w związku z tym powinny respektować prawo międzynarodowe, zapewniając ochronę środowiska w czasie konfliktów zbrojnych oraz współdziałać przy dalszym rozwoju tego prawa.
(25)
Pokój, rozwój i ochrona środowiska są wzajemnie powiązane i niepodzielne.
(26)
Państwa będą rozwiązywać wszystkie dysputy ekologiczne w sposób pokojowy i przy zastosowaniu odpowiednich środków w nawiązaniu do Karty Narodów Zjednoczonych.
(27)
Państwa i społeczeństwa będą współpracować w dobrej wierze i w duchu partnerstwa w wypełnianiu zasad zawartych w Deklaracji oraz w dalszym rozwoju prawa międzynarodowego w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.


Materiał ze strony Ministerstwa Środowiska z tekstu “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku” (dokument uchylony w październiku 2008 uchwałą RM).


Gość

#1591 Nie wiadomo ile koncesji naprawdę wydano: 01.02.2009r.: 394 koncesje w tym 227 na gaz i ropę!

2012-03-22 14:17

Bez wiedzy społeczeństwa
Z danych Ministerstwa Środowiska wynika że do dnia 1 lutego 2009 wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.
Razem stanowi to 394 koncesje na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce.
W moim przekonaniu rząd R.P przekracza swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne. Oferowanie złóż mineralnych za 5% ich wartości jest moim zdaniem karygodne. Tym bardziej, że te transakcje podobnie jak wyprzedaż zakładów przemysłowych, odbywa się również bez konsultacji ze społeczeństwem.

Swoje wątpliwości umieściłem w piśmie dostarczonym w dniu 27 czerwca 2011 r do Trybunału Stanu:

Zwracam się do Trybunału Stanu o wprowadzenie zakazu udzielania koncesji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wydobywanie kopalin do czasu uzyskania przez Rząd R.P. społecznej akceptacji na wydawanie tych koncesji przez właścicieli złóż to jest obywateli R.P. na warunkach podyktowanych przez właścicieli.
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin jest równoznaczne ze sprzedażą tych kopalin. Z definicji - sprzedaż - jest transakcją pomiędzy właścicielem a nabywcą. Właścicielami bogactw naturalnych w Polsce są wszyscy obywatele Polski. Społeczeństwo polskie nie było i nie jest informowane o ich sprzedaży jak również o warunkach tej sprzedaży. Rząd R.P. nie uzyskał od społeczeństwa polskiego prawa do sprzedaży polskich bogactw naturalnych. W moim przekonaniu rząd R.P. przekracza swoje uprawnienia dokonując sprzedaży tych bogactw naturalnych.

Z przeglądu prasowego dowiedziałem się, na rynkach światowych złoża do eksploatacji są sprzedawane w zakresie od 20% do 80% ich wartości. Nasze bogactwa naturalne są sprzedawane za 5% wartości złóż (Telewizja Trwam). To nie jest racjonalne sprzedawanie. Sprzedawanie bogactw naturalnych za pięć procent ich wartości jest znacznie bliżej rozdawania tych bogactw naturalnych niż ich racjonalnego sprzedawania. Zwracam się do Trybunału Stanu o pilne rozpatrzenie mojego wniosku. Istnieje niebezpieczeństwo, że do zakończenia obecnej kadencji Rządu R.P. może zostać dokonana wyprzedaż większości naszych bogactw naturalnych na bardzo niekorzystnych dla nas warunkach.

Z poważaniem,
mgr inż. Adam Bednarczyk


Odpowiedź Trybunału Stanu
TRYBUNAŁ STANU Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r.
TS 052-22/11

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 23 czerwca 2011 adresowane do Trybunału Stanu, uprzejmie wyjaśniam, że sprawy w nim poruszone nie należą do właściwości Trybunału Stanu, który orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe, wyłącznie na podstawie uchwały Sejmu RP (ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu ? jednolity tekst ? Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.925).
Ustawa ta nie przewiduje składania wniosków przez osoby prywatne.
Wobec powyższego pismo Pana pozostaje bez dalszego biegu.

Za Sekretariat Trybunału Stanu
(Pieczęć) Dyrektor
Biura Organizacyjnego
w Sądzie Najwyższym
Krzysztof Śledziewski


W Gazecie Finansowej w ubiegłym roku w dniu 16 kwietnia pojawiła się informacja o sprzedaży polskich łupków za mniej niż 1% ich wartości złoża, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych stawki za eksploatację takich złóż wynoszą 20% wartości złoża. W dniu 21 kwietnia ubiegłego roku złożyłem pisemne protesty do Marszałka Senatu R.P. Pana Bogdana Borusewicza oraz Marszałka Sejmu/p.o. Prezydenta R.P. Pana Bronisława Komorowskiego przeciw tej transakcji z sugestią o jej anulowanie. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

W Internecie znalazłem, że Norwegowie sprzedawali swoje podmorskie złoża ropy naftowej za 70% ich wartości.

W czerwcu ubiegłego roku dokonałem zgłoszenia patentowego na wynalazek pt: Technologia pozyskiwania węglowodorów z podziemnych złóż poprzez podgrzewanie złoża i dotyczącego eksploatacji łupków gazowych. W publikatorach na kilka miesięcy zarówno przed moim zgłoszeniem jak i po moim zgłoszeniu pojawiały się artykuły o konieczności sprzedaży polskich łupków dlatego, że Polacy nie potrafią ich wykorzystywać. Próbowałem dokonać sprostowania tych informacji przynajmniej poprzez krótką notatkę o moim zgłoszeniu patentowym. Zwracałem się do wielu wielkonakładowych dzienników jak i stacji telewizyjnych. Niestety pełna blokada. Jedynie tylko w niskonakładowym tygodniku Nasza Polska w udało mi się umieścić krótki artykuł.

Obywatele Polski oczekują od swojego Rządu działań w interesie R.P. z podaniem pełnych informacji dotyczących: uzasadnienia sprzedaży, nazwy sprzedanych obiektów lub bogactw mineralnych, cen i rynkowej wartości tych obiektów. Społeczeństwo jako właściciel majątku narodowego poniża się, gdy prosi wynajętego przez siebie administratora to jest Rząd R.P. o zaniechanie sprzedaży pewnych obiektów jak i o informowania o stanie finansowym państwa.


Ograniczenie dostępu do informacji
Uzyskanie pełnych informacji o transakcjach Rządu R.P. jest znacznie utrudnione od momentu podpisania przez Prezydenta R.P. Pana Bronisława Komorowskiego w dniu 2011-09-26 nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowelizacja została uchwalona przez posłów z Klubów PJN, PO, PSL i SLD (dane z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu, druk 4555-A). Zdaniem posłów sprzeciwiających sie wprowadzeniu tej nowelizacji, nowelizacja do ustawy o dostępie do informacji publicznej spowodowała, że Polacy nie mają dostępu do informacji i nie mogą patrzeć na ręce rządzących. Polacy nie będą wiedzieć co się dzieje w poszczególnych resortach i ministerstwach. Poseł Jarosław Kaczyński przyrzekł dokonać zmiany tej znowelizowanej ustawy na ustawę w pełni demokratyczną, jeśli PIS wygra wybory.


Walka o duże pieniądze
Do 1 lutego 2009 roku sprzedano nasze bogactwa naturalne poprzez udzielenie 394 koncesji na wydobycie. Wrócę jeszcze do licencji na wydobycie ropy naftowej w Bieszczadach. Ta licencja oznacza, że tracimy tam 400 miliardów dolarów, to jest 10,000 dolarów na osobę. Dokładniej zająłem się tylko jedną koncesją. Pozostały jeszcze do przeanalizowania 393 koncesje. Jeśli te koncesje na wydobycie bazują na 5% odpłatności w odniesieniu do wartości złoża, to przy wszystkich 394 koncesjach można się spodziewać strat dla skarbu państwa i społeczeństwa rzędu wielu tysięcy miliardów dolarów, a może nawet i więcej. Tylko ta jedna koncesja w Bieszczadach oznacza, że oddajemy w obce ręce około 8% powierzchni kraju. Do chwili obecnej sądzę, że liczba udzielonych koncesji na wydobycie jest znacznie wyższa. W wyżej wymienionym spisie koncesji nie było podanych koncesji na wydobycie pierwiastków ziem rzadkich. Niektóre z tych pierwiastków osiągają ceny porównywalne z ceną złota, jeśli są sprzedawane w stanie surowym t.j. w postaci sztabek. W wyrobach ich cena przekracza kilkunastokrotnie ceny złota. Duże zasoby tych pierwiastków znajdują się w województwie Suwalskiem. Jeśli obecny Rząd R.P. dokonał sprzedaży tych pierwiastków ziem rzadkich, to byłoby to olbrzymią dodatkową stratą dla naszego skarbu państwa i obywateli. Nie można wykluczyć, że wartość pokładów tych pierwiastków ziem rzadkich w Polsce może przekraczać wartość bogactw naturalnych w udzielonych już 394 licencjach. Dokładniejszą analizę strat dotyczącą złoża ropy w Bieszczadach można znaleźć na stronie www.wiernipolsce.pl . Również pod ten adres bardzo proszę o kierowanie uwag i propozycji co należy zrobić ażeby odzyskać utracone bogactwa naturalne.

Adam Bednarczyk


(http://m.nowyekran.pl/c448be16b87dc9ba8d82952983fff0dc,0,0.jpg)

Gość

#1592 Do dziś nie ma odpowiedzi na nasz list otwarty do Europosła Zbigniewa Ziobro.

2012-03-22 14:37

List otwarty do Europosła Zbigniewa Ziobro wysłałyśmy również do Janusza Wojciechowskiegi jak i innych Europosłów i niestety bez żadnego odzewu.

Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Ziobro
ul. Łobzowska 35/5
31-139 Kraków
tel./fax. (12) 634 52 23

European Parliament
Bât. Willy Brandt, 02M083
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel. : +32 (0)2 28 47699
Faks : +32 (0)2 28 4969


Teresa Wojda, Maria Bejda
Łowicz os. Kostka12/9
99-400 Łowicz
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Tel. 501 149 020
piątek, 11 listopada 2011

Szanowny Wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości, Pośle do Parlamentu Europejskiego

Zwracamy się w imieniu tysięcy zdesperowanych , wystraszonych i oszukiwanych mieszkańców terenów objętych koncesjami na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy i gazu ziemnego o dogłębne przeanalizowanie załączonych naszych materiałów oraz podjęcie działań w naszej obronie a tym samym w obronie interesu narodowego Polaków w Polsce.

Błagamy Pana o zaskarżenie ustawy prawo geologiczne i górnicze, ponieważ nasz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest ignorowany, a ustawa wchodzi w życie już od 1 stycznia 2012 roku.
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Ustawa ta narusza nasze konstytucyjne prawa i jest jednocześnie pogwałceniem konwencji oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności prawa unijnego.

Ze względu na niebezpieczną dla ludzi i środowiska technologię wydobywania gazu łupkowego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, prosimy o przemyślenie własnego stanowiska i włączenie się na forum Parlamentu Europejskiego do grona przeciwników tej technologii.

Metoda ta zużywa i zatruwa zasoby wody pitnej i użytkowej. Poziom wody gruntowej spada, gdyż eksploatacja złoża gazu wymaga olbrzymich ilości wody. Chemikalia stosowane podczas szczelinowania hydraulicznego są w EU nielegalne http://bejda.blogspot.com/2011/09/nielegalne-nie-jest-postepowe.html

Duża gęstość zaludnienia , najmniejsze zasoby wody pitnej i użytkowej na świecie ( drugie po Egipcie), wysoka produkcja rolna i obszary objęte ochroną przyrody, a także atrakcyjność turystyczna naszego kraju przemawiają zdecydowanie przeciwko ekspansywnej eksploatacji naszych bogactw naturalnych.

Nie chcemy być rugowani z Ojczystej Ziemi i okradani przez obce koncerny wydobywcze. Te koncerny mają nasze bogactwa prawie za darmo i nie muszą płacić odszkodowań ani nie ciąży na nich obowiązek rekultywacji. Oddanie naszego terytorium we władanie obcych koncernów wydobywczych to wprowadzenie neokolonializmu w Polsce bez żadnych praw dla tubylców!
Nie chcemy być ofiarami strategicznym zagrywek Stanów Zjednoczonych dla zniszczenia gospodarczego Rosji, patrz

http://iddd.de/Frac2.htm#sepy

Nie jesteśmy żadnymi agentami Gazpromu, jak próbują nas oskarżać zwolennicy wydobywania gazu ziemnego.
Walczymy o nasze prawo do życia w kraju naszych ojców.
Walczymy zjednani i pod przewodnictwem powołanego
I Konwentu Narodowego Polski
Komunikat nadzwyczajny nr 1/5/11/2011
Źródło http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/11/06/i-konwent-narodowy-polski/
Środowiska Narodowe zaczynają się organizować i działać! Zróbmy u nas to samo co Orban na Węgrzech
Szerzy się w Polsce antypolonizm, a nas Polaków miłujących Ojczyznę nazywa się faszystami.http://bejda.blogspot.com/2011/11/dosc-antypolonizmu-w-polsce-niechaj.html

Jesteśmy w pełni świadomi, że faktyczne rządy w Polsce przejęły siły wrogie narodowi polskiemu, a prawo stanowione jest pod dyktando obcych.

Ostatnie wybory parlamentarne zostały sfałszowane, co doskonale udokumentował mgr inż. Krzysztof Puzyna, więcej na blogu> http://umtsno.com lub bezpośrednio pod
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html

Odrzucenie skargi wyborczej nastąpiło z jakiś powodów czysto formalnych (protest pozostawiono bez dalszego biegu) pomimo poparcia treści protestu przez:
- informatyków,
- Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej "ARKA" -
Protest Arka z załącznikiem, plik oryginalny, .pdf, 1,13 MB
http://iddd.de/PKW/2011protestArkaGdansk.pdf
- Solidarni 2010
http://solidarni2010.pl/n,1545,8,uczciwe-wybory-nie-wiadomo-byla-awaria.html
- czytelników Nowego Ekranu:
http://idb.nowyekran.pl/post/31534,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka
- czytelników salonu24:
http://iddd.salon24.pl/358328,jak-oszukac-w-wyborach-informatyka

Świadczy to o tym, że będziemy mieli do czynienia z nielegalnym rządem czyli z zamachem stanu!
Zaproszenie niemieckich bojówek z Berlina do prowokowania krwawych zajść podczas Marszu Niepodległości 11.11.11 w Warszawie, włącznie z podpalaniem samochodów ma odwrócić uwagę medialną od skandalu oddalenia wszystkich protestów wyborczych i legalizacji oszustwa wyborczego!

Więcej informacji na iddd.de oraz na bejda.iddd.de.

Maria Bejda, Teresa Wojda, Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Załączniki: w pliku oryginalnym
Pozostałości po wierceniach/poszukiwaniach...

www.nowyekran.pl / http://iddd.de/rys/poleshalegasTexasKl.jpg

Gość

#1593

2012-03-22 18:59

To jest Targowica . Rewolucja albo szubienica dla polityków

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-03-23 16:03


Jaroslaw Dubiel

#1595 zmienic prawo gornicze

2012-03-23 16:06

tylko polaczenie ponad podzialami gwarantuje sukces

Gość

#1596

2012-03-23 19:35

Dobra forma wspolpracy musimy starac sie ratowac nasz piekny kraj Polske aby woda pozostala czysta nieskazona woda to zycie -dziekuje tworcom tej petycji za trud i wspierac musimy sie wzajemnie bo moc w grupie -pozdrawiam z miloscia........!

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-03-27 17:14


Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-03-27 17:18


Gość

#1599 Re:

2012-03-27 21:19

#1596: -

ODEZWA

do mieszkańców miast i wsi

Wzywamy do pełnej mobilizacji i wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec oddania 2/3 terytorium Polski w okupację światowym koncernom wydobywczym w ramach koncesji  na  eksploatację polskich bogactw naturalnych za 1% wartości.

Kilka tysięcy wiertni gazu ziemnego już działa i truje wodę oraz środowisko, niszczy rolnictwo. Do każdego odwiertu zużywane są miliony litrów wody za darmo ! Grozi nam rabunek Polskiej Ziemi i masowe wywłaszczenia bez prawa do godziwych odszkodowań.

Oprócz tego podziemne składowanie skroplonego CO2 według technologii CCS jest bombą z opóźnionym zapłonem, która  dokończy dzieła zniszczenia życia na naszej ziemi.
Bez wiedzy i woli społeczeństwa podjęto decyzje, które w   perspektywie zamienią Polską Ziemię w księżycowy krajobraz  bez szans dla jakiegokolwiek życia.

Organizujmy się! Zjednoczmy się w obronie swojego miejsca do życia!

Domagajmy się: unieważnienia wszystkich koncesji jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, zakazu szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu węglowodorów, zakazu technologii CCS / skraplania CO2.

Wzywamy do masowego oplakatowania budynków w miastach i w każdej wsi.

Gdy w grę wchodzi LUDZKIE ŻYCIE i grozi katastrofa na ogromną skalę, nie może być żadnych negocjacji, JEDYNIE STANOWCZE - NIE, wobec tak barbarzyńskich zamiarów !


Podpisujmy masowo petycję i niechaj świat widzi, że Polacy bronią się przed grożącą zagładą:
petycjeonline.com; PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

NIE DLA RABUNKU POLSKIEJ ZIEMI !

TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !

NIE CHCEMY GAZU ZAMIAST WODY !

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI  RUCH  OPORU

 


Gość

#1600 Teresa Wojda uczestniczyła w pikiecie przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

2012-03-28 22:22

Polecam zapis transmisji z pikiety, która odbyła się 28 marca 2012r.w godzinach od 10.00 do 13.00 przed gmachem Sądu Najwyższego w Warszawie.

MB

http://www.sprawiedliwosc.org/index.php?option=com_wrapper&%3Bview=wrapper&Itemid=120Zobacz