PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Quoted post


Gość

#1552 PETYCJA, będzie trwać ! Prosimy o rozpowszechnianie !!!

2012-03-16 21:32

#1550: Teresa Wojda - Wrogie Polakom służby nadal aktywne....

Wrogie Polakom służby nadal aktywne....

2012-03-16 12:23

#1548: - Temat

Oświadczenie,
Oświadczamy, że pomimo zakończenia współpracy z K. Puzyną z powodu m.in. pisanych przez niego obraźliwych, kłamliwych komentarzy naruszających nasze dobra osobiste i podważających zaufanie konieczne w naszej społecznej działalności dla dobra Polski i Polaków nadal doznajemy ataków z jego strony na forum tej petycji.


Oświadczamy, że jego bezpodstawne zarzuty i pomówienia oraz próby wyeliminowania nas z Obywatelskiego Ruchu Oporu poprzez m.in zabranie nam z dniem 14 marca 2012r. możliwości wprowadzania postów na blogu bejda. nie są w stanie powstrzymać nas przed dalszą aktywną działalnością dla dobra Polski i Polaków.


Oświadczamy, że wbrew zamiarom K.Puzyny, stajemy jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania dalszych działań w ramach obowiązującego prawa tym bardziej, że dysponujemy nowymi dowodami w sprawie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch Oporu


Odpowiedzi


Gość

#1553 Re: PETYCJA, będzie trwać ! Prosimy o rozpowszechnianie !!!

2012-03-17 04:40:35

Ta petycja nie zostanie usunięta, bo została utworzona w celu stworzenia forum do informowania i merytorycznej dyskusji nad rabunkiem bogactw naturalnych i związaną z tym dewastacją środowiska zmierzającą  do zniszczenia polskiej wsi i rolnictwa a tym samym do zagłady Narodu Polskiego.

28.09.2011r. 
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

http://1.bp.blogspot.com/-zgy_vYvu79M/TooAHavr2yI/AAAAAAAAAHk/2N__THmsigU/s320/1...

W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.


Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem "Natura 2000".

Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.

Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.
W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach.

Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje - Ministerstwu Środowiska w Warszawie.

Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.

Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
______________________________________________________________