AKT WOLI NARODU


Anonymous

/ #26 URUCHOMIĆ WŁAŚCIWĄ PROCEDURĘ !!

2012-12-02 13:00

Żadne lamentowanie nad " rozlanym mlekiem " . Prokuratura nie była tu właściwym adresatem petycji. Należy wytoczyć zbiorowe powództwo na zawrotną kwotę przeciwko Skarbowi Państwa - ( odpowiednie statio fisci - które nie licząc się ze zdaniem narodu zawarło niekorzystne dla Polaków umowy , rozprzedało bez ich zgody majątek państwowy.) Jednym słowem uruchomić procedurę odszkodowawczą , w ramach której w celu naprawienia szkody , zażąda się także odstąpienia od Unii Europejskiej ). Z drugiej strony, należy doprowadzić do postawienia przed Trybynałem Stanu WINNYCH TAKIEGO STANU RZECZY !! A więc do dzieła, nie narzekać tylko czynić .