List otwarty do Pana Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, w sprawie zapaści rynku gastronomicznego i wynajmu spowodowanej skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Poznań 26.03.20

Przedstawiciele Poznańskiej
Branży Gastronomicznej,
Rozrywkowej oraz Muzealnej                                              Do Pana Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka,
                                              oraz Szanownych Państwa świadczących
                                              wynajem na terenie Poznania

 

LIST OTWARTY
W sprawie zapaści rynku gastronomicznego, rozrywki, muzealnego oraz wynajmu spowodowanej skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2.

 

W imieniu poznańskich przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne zwracamy się do Państwa o działanie, które pozwoli ustabilizować i zabezpieczyć - obecnie krytyczną - sytuację, która dotknęła branżę gastronomiczną, rozrywkową oraz muzealną, a w perspektywie, najmu usługowego w Poznaniu.

Panie Prezydencie, w obecnej chwili brakuje przestrzeni pozwalającej na komunikację oraz wypracowanie rozwiązań. Zarówno wynajmujący jak i najemcy są rozproszeni, co uniemożliwia wspólne i skuteczne zaadresowanie stojących przed nami wyzwań. Zwracamy się do Pana, ze szczególną prośbą, o pomoc w stworzeniu oraz moderowaniu rozmów, podstawowych wskazówek oraz motywacji dla obu stron do podjęcia tego dialogu.

Jedynie dbałość o utrzymanie naszej współpracy pozwoli wynajmującym uniknąć strat, a najemcom masowych zwolnień oraz zamykania działalności.

Obecnie znaczna liczba lokali, już po wstępnej fali redukcji lub zawieszeniu pracy zespołów, stanęła przed decyzją o zamknięcia działalności w obliczu konieczności regulowania należności wynikających z umów najmu przy zerowym dochodzie. Skutki masowych bankructw będą dotkliwe również dla rynku wynajmu nieruchomości. Działając wspólnie możemy uniknąć najgroźniejszych konsekwencji obecnego kryzysu, a w szczególności:

  • Przestrzenie wynajmowane lokalom gastronomicznym, rozrywkowym oraz muzealnym staną się pustostanami generującymi jedynie koszta osobom utrzymującym je;

  • Kryzys gospodarczy spowoduje zmniejszenie liczby najemców, gdyż branża gastronomiczna, rozrywkowa oraz muzealna stanie się branżą wysokiego ryzyka, znalezienie nowych najemców stanie się problemem;

  • Zapaść na rynku wynajmu pod lokale gastronomiczne, rozrywkowe oraz muzealne spowoduje trwałe obniżenie kosztów najmu i daleko idące straty wynikające z różnicy stawek przed i w trakcie kryzysu

 

Aby nie dopuścić do sytuacji w której branża wynajmu zostanie zagrożona, nasze zespoły i pracownicy zostaną bez środków do życia, a nasze biznesy będą masowo likwidowane, proponujemy:

  • W okresie zakazu prowadzenia działalności: rezygnację lub znaczną redukcję czynszu dla najmujących lokali gastronomicznych, rozrywkowych i muzealnych;

  • Wprowadzenie kwartalnego okresu przejściowego po zniesieniu kwarantanny, podczas którego czynsze będą obniżone w dobie gospodarki w stanie recesji;

  • Redukcję lub rezygnację z opłat komunalnych dla Wynajmujących i Najemców;

  • Zwolnienie z opłat za ogródki gastronomiczne;

  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla Wynajmujących i Najemców;

 

W sprawie nawiązania dialogu prosimy o kontakt z Biurem Poselskim Franka Sterczewskiego, który zgodził się być jednym z mediatorów w sprawie naszego listu (tel: 500 031 769, e-mail: ahoj@franeksterczewski.pl). 

Piotr Kaleta Dram Explorers Bar, Stary Rynek 92 61-773 Poznań    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Kaleta Dram Explorers Bar, Stary Rynek 92 61-773 Poznań do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook