List poparcia dla Profesor Ingi Iwasiów

                                                                           Szczecin, 31 października 2020

 

                                  List poparcia dla Profesor Ingi Iwasiów

 

My, niżej podpisani akademicy i akademiczki Uniwersytetu Szczecińskiego, wyrażamy nasze najgłębsze poparcie dla Profesor Ingi Iwasiów, która w ostatnich dniach stała się ofiarą skoncentrowanej fali ataków medialnych, kierowanych zwłaszcza przez media publiczne.

Pretekstem do owych napaści, które noszą wszelkie znamiona próby publicznego linczu, stały się słowa wygłoszone przez Profesor Iwasiów podczas jednej z demonstracji. Słowa będące – łamiącym tabu – hasłem Strajku Kobiet. Za fałszywą troską o higienę dyskursu publicznego skrywa się w naszym przekonaniu pokusa dyscyplinowania pracowników nauki, polegająca w tym wypadku nie tylko na narzucaniu, jak mają mówić, ale także jak mają myśleć. Skojarzenia z epoką, kiedy literatów odsyłano do pióra, a studentów do nauki, są odbierane jako zastraszanie społeczności akademickiej.

Profesor Inga Iwasiów znana jest jako wybitna literaturoznawczyni, krytyczka i pisarka. Tym, co spaja wszystkie te społeczne role, jest wyrazisty potencjał emancypacyjny, przejawiający się w podwójnym ruchu: od akademii do aktywizmu, i odwrotnie. Współczesna humanistyka dawno już przestała być domeną zamkniętych ścian biblioteki. W swym ujęciu zaangażowanym, „ratowniczym”, humanistyka za swój obowiązek poczytuje sobie interweniowanie w dziejącą się na naszych oczach rzeczywistość, pozatekstowy świat. Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, taką postawę pisarzy-humanistów porównał do roli sygnalisty, kogoś, kto publicznie zwraca uwagę na dziejące się wokół niego zło. Głosy polskich kobiet, dobiegające z ulic i placów, sygnalizują, że znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej i dramatycznej, wobec czego nie możemy pozostać obojętni.

Dlatego solidaryzujemy się z Profesor Ingą Iwasiów, która od lat bezkompromisowo walczy o prawa kobiet, skutecznie przekonując, że prawa te są kwestią fundamentalną dla nas wszystkich, tak jak fundamentalne jest prawo do wolności od przemocy. Solidarnościowy – rozumiany tu jako – wspólnotowy aspekt naukowych, literackich i społecznych działań Pani Profesor, nie tylko inspiruje inne badaczki i badaczy, studentki i studentów, czytelniczki i czytelników, ale także bezustannie podtrzymuje i na nowo stwarza uniwersytet jako ideę.  

 

Mówił Oscar Wilde: bywa, że życie naśladuje sztukę. Najnowsza powieść Ingi Iwasiów Kroniki oporu i miłości zgodnie z tytułem traktuje – również – o akcjach protestacyjnych, o oddolnych ruchach społecznych, zawiązanych w celu obrony państwa prawa i swobód obywatelskich, w tym bodaj najważniejszej z nich – wolności słowa. Powieść kończy się przemianą bezsilności w złość. Tak oto życie dopisuje dodatkową pointę.    

 

  dr Bogna Baczyńska dr Bogdan Balicki mgr Janusz Blank dr hab. Agnieszka Borysowska dr Barbara Braid dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US  mgr Anna Chróściak dr Marta Chrzanowska-Chmiel dr Maksymilian Chutorański dr Aleksander Cywiński prof. Maria Czerepaniak-Walczak dr hab. Tatiana Czerska, prof. US dr Daniel Dąbrowski dr Tomasz Duda dr hab. Maciej Duda, prof. US dr Krzysztof Flasiński dr hab. Arleta Galant, prof. US dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US mgr Marlena Gawlik prof. dr hab. Radosław Gaziński mgr Michał Gierke dr Karolina Gmerek prof. dr hab. Waldemar Gos dr hab. Agnieszka Gut, prof. US dr hab. Paweł Gut, prof. US dr Katarzyna Harabasz dr Mirosława Hordy dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US dr Rafał Iwański dr Karolina Izdebska dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US dr Janusz Jartyś dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara dr Grzegorz Kiarszys dr hab. Jerzy Kochan, prof. US dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US dr hab. Sebastian Kokot, prof. US dr Sebastian Kołodziejczak prof. dr hab. Ewa Kołodziejek dr Dorota Kowalewska dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski dr Przemysław Krajewski dr hab. Eryk Krasucki dr Aleksandra Krukowska dr hab. Piotr Krupiński, prof. US prof. dr hab. Dariusz Kubinowski dr Kalina Kukiełko-Rogozińska dr Magdalena Lange-Henszke mgr Jolanta Libront dr Anna Łakowicz-Dopiera dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US dr Aneta Makowska dr Agnieszka Matuszewska dr Paweł Migdalski dr Małgorzata Mikut mgr Joanna Morawska-Tołek dr Jacek Moroz dr Renata Nowaczewska dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak dr Barbara Patlewicz dr Michał Peno dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US prof. dr hab. Jan M. Piskorski dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US mgr Marcin Różański dr hab. Beata Rycielska, prof. US dr Julitta Rydlewska prof. dr hab. Edward Rymar mgr Piotr Siemiński Rafał Simiński dr hab. Adrianna Seniów, prof. US dr hab. Radosław Skrycki, prof. US prof. dr hab. Janusz Sługocki dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US dr hab. Jacek Styszyński, prof. US dr Weronika Suchacka dr Ewa Szczepan dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US dr Krystian Szudarek dr Marta Szulc dr hab. Oskar Szwabowski dr Katarzyna Ślusarska dr Albert Terelak mgr Jolanta Tomasik prof. dr hab. Ryszard Tomczyk dr hab. Maciej Witek, prof. US dr Joanna Witkowska prof. dr hab. Edward Włodarczyk dr hab. Paweł Wolski mgr Agnieszka Woźniak dr hab. Bartosz Wójcik mgr Dominika Wróblewska dr hab. Beata Zawadka dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US prof. dr hab. Renata Ziemińska prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Arleta będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...