Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Szanowna Pani
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

Apel do władz Miasta Łodzi

Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o działaniach eksmisyjnych Miasta Łodzi skierowanych przeciwko Muzeum Książki Artystycznej i Fundacji Correspondance des Arts mających siedzibę przy ul. Tymienieckiego 24 na terenie obiektu będącego własnością Skarbu Państwa.

Placówka jest miejscem zajęć edukacyjnych dla studentów, m.in. Uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego i Łódzkiego. W rozmaitych imprezach przez nią organizowanych uczestniczą studenci Akademii Sztuk Pięknych i artyści z różnych stron kraju. Teren muzeum w willi Grohmana od lat jest jednym z miejsc międzynarodowego „Łódź Design Festival”. Festiwal ten jest krajową i międzynarodową wizytówką Łodzi. Działalność Correspondance des Arts jest znana z wystaw i seminariów w kraju i za granicą, nawet w USA, Korei czy Singapurze.

Zbiory Muzeum Książki Artystycznej, obok rekwizytów i obiektów sztuki, obejmują wiele cennych eksponatów techniki drukarskiej i narzędzi artystycznych. Jest tu m.in. unikatowa w Polsce kolekcja matryc odlewniczych z giserni czcionek, sięgającej korzeniami do XIX-wiecznego przedsiębiorstwa Samuela Orgelbranda. Stoją tu jedyne w kraju czynne monotypy uruchomione finansowym nakładem własnym i pracą specjalistów polskich i zagranicznych.

Jadwiga i Janusz Paweł Tryznowie od ponad 20 lat oddają serce działając na rzecz książki, artystycznego drukarstwa i swego Miasta. Własną pracą, przy wsparciu entuzjastów z całego kraju, utrzymują placówkę kultury i obiekt zabytkowy. Apelujemy do Władz Miasta Łodzi o zaniechanie działań zmierzających do likwidacji Muzeum i o rzeczywistą pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów tej placówki wysokiej kultury i stanowiącej „magiczne miejsce” na mapie Miasta.

Podpisy sygnatariuszy Apelu na załączonej karcie.

Łódź – Warszawa – Wrocław – Kraków
4 grudnia 2015 roku


Rafał Sylwester Świątek    Skontaktuj się z autorem petycji