List otwarty w sprawie usunięcia zapisu ograniczającego zatrudnienie na stanowisku typu post-doc z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

List otwarty

w sprawie usunięcia zapisu ograniczającego zatrudnienie na stanowisku typu post-doc
z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  

Rada Narodowego Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

    Zgodnie ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 76/2018 oraz 80/2018 z dnia 6 września 2018 r., wraz z towarzyszącymi załącznikami, w Regulaminach przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek, który brzmi: „w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy”.  

Sukces zespołów badawczych opiera się na zachowaniu pewnej ciągłości pracy. W ośrodkach zachodnich taką ciągłość zapewniają osoby na etacie technicznym (lab technician, lab manager) bądź osoby z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku typu post-doc (senior post-doc). W polskich jednostkach badawczych/akademickich brakuje takich stanowisk i jest to jeden z powodów, dla których realizacja projektów naukowych jest utrudniona. Wprowadzony przez NCN w/w zapis będzie dodatkowo tę realizację utrudniał, przyczyniając się do zmniejszenia konkurencyjności polskiej nauki. Uniemożliwienie zatrudnienia doświadczonych osób, pracujących w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem projektu w podmiocie, w którym będzie on realizowany, uczestniczących w fazie przygotowywania wstępnych eksperymentów i zaznajomionych z metodami badawczymi i literaturą, istotnymi dla jego realizacji, nie tylko spowolni badania, ale przyczyni się także do obniżenia ich jakości. Warto podkreślić, że realizacja projektu naukowego to proces wieloletni, zaczynający się od postawienia hipotezy, poprzez przeprowadzenie wstępnych eksperymentów i optymalizację metod badawczych, po wykonanie właściwych doświadczeń, sprawdzenie hipotezy i opublikowanie wyników badań. Wprowadzony do Regulaminu podpunkt w wielu przypadkach uniemożliwi osobom na stanowisku typu post-doc uczestniczenie w całości tego procesu, w konsekwencji hamując ich rozwój zawodowy i utrudniając efektywną pracę naukową. Co więcej, w takiej sytuacji, aby dokończyć realizację projektu, osoba nim kierująca będzie musiała wyszkolić nowych pracowników. Wymuszone pozbywanie się z grup badawczych doświadczonych specjalistów wiąże się z ogromnym marnotrawstwem i jest wyjątkowo nierozsądną strategią.

Zmiana Regulaminu jest w naszym odczuciu sposobem na wymuszanie mobilności naukowej. Choć popieramy mobilność i rozumiemy jej znaczenie w tworzeniu doskonałości naukowej, to naszym zdaniem w/w zmiana nie jest odpowiednim środkiem do zwiększenia rotacji kadry badawczej. Prawdziwą mobilność gwarantuje jedynie prowadzenie badań na najwyższym poziomie naukowym, zapewnienie młodej kadrze właściwego mentoringu oraz możliwości rozwoju. Dodatkowo wspierają ją rozwiązania systemowe, usuwające realne przeszkody dla swobodnego przemieszczania się między różnymi ośrodkami naukowymi np. ułatwiony dostęp do lokalnej infrastruktury (do mieszkań, żłobków, przedszkoli, czy szkół).

Ponadto, zmiana ta może doprowadzić do patologii mających na celu „obejście” problemu, np. do wzajemnego zatrudniania pracowników, którzy formalnie będą należeć do nowej jednostki, a w praktyce będą kontynuować pracę w poprzednim miejscu, uczestnicząc w projektach, które wymagają ich doświadczenia i wiedzy.

Od dłuższego czasu notujemy problemy związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do realizacji projektów badawczych. Obawiamy się, że wprowadzona w Regulaminie zmiana nie skłoni młodych naukowców do mobilności, tylko zniechęci do pracy naukowej. Takie posunięcie NCN utrudnia, a właściwie uniemożliwia, realizację projektów naukowych na najwyższym światowym poziomie, a więc może przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego. Choć rozumiemy intencje NCN i wspieramy jego dążenie do rozpowszechnienia mobilności naukowej, to proponowana zmiana jest w naszej ocenie błędna, a jej negatywne konsekwencje odczują wszyscy naukowcy. Sugerujemy, żeby NCN, zamiast siłowo wymuszać pożądane zachowania wśród kadry naukowej, wspierało ją, tworząc jak najlepsze warunki pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Rady Naukowej NCN o wykreślenie przytoczonego we wstępie dodatkowego warunku dotyczącego zatrudnienia na stanowisku typu post-doc z punktu 2.1.1. Załącznika nr. 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych przez Narodowe Centrum Nauk w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, (uchwała Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r) oraz z punktu 2.1.1 Załącznika do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) [uchwała Rady NCN nr 80/2018 z dnia 6 września 2018 r].

Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska Wydział Biologii UW

Mgr inż. Dorota Adamska IBB PAN

Dr Iwona Adamska Wydział Biologii UW

Dr hab. Anna Ajduk Wydział Biologii UW

Prof dr hab.  Danuta Maria Antosiewicz Wydział Biologii UW

Dr Karolina Archacka Wydział Biologii UW

Mgr Ewa Babkiewicz Wydział Biologii UW

Dr hab. Anna Bajer Wydział Biologii UW

Dr Małgorzata Bajor Wydział Lekarski, WUM

Dr inż. Beata Bakera Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Mgr Magdalena Bakun IBB PAN

Prof. dr hab. Wojciech Bal IBB PAN

Dr Anna Barabasz Wydział Biologii UW

Dr Piotr Bernatowicz Wydział Biologii UW

Dr Małgorzata Bobrowicz Wydział Lekarski, WUM

Prof. dr hab. Matthias Bochtler IIMCB i IBB PAN

Dr Katarzyna Bocian Wydział Biologii UW

Mgr Agata Braniewska Wydział Lekarski, WUM

Dr hab. inż. Bolibok-Brągoszewska Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki IIMCB

Dr Karolina Bukowska-Strakova Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytut Pediatrii, Collegium Medicum UJ

Dr Daniel Buszewicz IBB PAN

Dr Lien Brzeźniak IBB PAN

Dr Jarosław Cendrowski IIMCB

Dr Katarzyna Ciąćka Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Prof dr hab.. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko Wydział Biologii UW

Dr Honorata Czapinska IIMCB

Mgr Agnieszka Czarnocka-Cieciura Wydział Biologii UW

Dr Jarosław Cieśla IBB PAN

Prof. dr hab. Dorota Cieślak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med.  Urszula Demkow WUM

Prof. dr hab.  Grażyna Dobrowolska IBB PAN

Dr Anna Drożak, Wydział Biologii UW

Lek. Med. Michał Dwojak Wydział Lekarski, WUM

Dr hab. Stefan Dziembowski Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Dr hab Agnieszka Dzikowska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Andrzej Ejchart IBB PAN

Dr hab. n med. Wojciech Fendler Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Dana-Farber Cancer Institute Harvard Medical School, Boston, MA

Dr inż. Krzysztof Fic Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Marcin Filipecki Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Małgorzata Firczuk Wydział Lekarski, WUM

Dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr Renata Godlewska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Paweł Golik Wydział Biologii UW i IBB PAN

Dr Anna Golisz Wydział Biologii UW

Dr hab. Iwona Gorczyńska Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr Agnieszka Gozdek Wydział Biologii UW

Dr Agnieszka Góral Wydział Lekarski, WUM

Dr Magda Górecka IBB PAN

Dr inż. Mirosława Górecka Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka Wydział Lekarski, WUM

Dr Marta Grech-Baran IBB PAN

Dr Anna Grochot-Przęczek Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii UJ

Dr Robert Gromadka IBB PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk IBB PAN

Mgr Natalia Gumińska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Jacek Hennig IBB PAN

Prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy IBB PAN

Prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz Wydział Biotechnologii Uwr

Prof. dr hab. Hanna Jańska Wydział Biotechnologii Uwr

Dr hab.. Bogdan Jaroszewicz Wydział Biologii UW

Dr Kamil Jastrzębski IIMCB

Mgr Sebastian Jeleń Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii UJ

Dr Neli Kachamakova-Trojanowska Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii UJ

Dr Magdalena Kaliszewska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mgr Dominika Kamrowska IBB PAN

Prof. dr hab. Stanisław Karpiński Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Magdalena Kaus-Drobek IBB PAN

Dr Piotr Kaźmierczak CeNT, UW

Dr Izabela Kern-Zdanowicz IBB PAN

Dr hab. Monika Kędra Instytut Oceanologii PAN

Mgr Michał Kistowski IBB PAN

Mgr Marta Kłopotowska Wydział Lekarski, WUM

Dr hab.  Marta Koblowska Wydział Biologii UW i IBB PAN

Dr Michał Koper Wydział Biologii UW

Dr Marek Koter Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Piotr Kowalczuk Instytut Oceanologii PAN

Dr hab.  Elżbieta Kraszewska IBB PAN

Dr hab.  Agata Krawczyk-Balska Wydział Biologii UW

Dr Tomasz Krębski Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Lek med. Joanna Krupka Department of Haematology/MRC Cancer Unit, University of Cambridge

Dr hab. Magda Krzymowska IBB PAN

Dr Krystiana Anna Krzyśko  Wydział Fizyki UW

Dr hab. Róża Kucharczyk IBB PAN

Prof. dr hab. Joanna Kufel Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Piotr Kukliński Instytut Oceanologii PAN

Dr inż. Wojciech Kurek Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr Małgorzata Kurkowiak Wydział Lekarski, WUM

Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek Wydział Biotechnologii Uwr

Mgr Aleksandra Kwaśnik Wydział Biologii UW

Dr Sławomir Kwaśniewski, Instytut Oceanologii PAN

Dr Bozena Kuźniewska CeNT, UW

Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Mieszko Lachota Wydział Lekarski, WUM

Prof. dr hab.  Wiesława Leśniak Instytut im. M. Nenckiego, PAN

Prof. dr hab. Stanisław Lewak emeryt po 49 latach pracy na Uniwersytecie Warszawkim na Wydziale Chemii, a następnie na Wydziale Biologii

Dr Małgorzata Lichocka IBB PAN

Dr Anna Łabno IBB PAN

Dr Anna Łasica Wydział Biologii UW

Dr hab. Małgorzata Łobocka IBB PAN i Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Mgr inż. Marcin Machnicki Wydział Lekarski, WUM

Dr hab. Agnieszka M. Maciejewska IBB PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Mgr inż. Bogna Makowska Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Prof. dr hab. Marek Maleszewski Wydział Biologii UW

Mgr Agata Malinowska IBB PAN

Mgr Anna Miścicka Wydział Biologii UW

Dr Karolina Morgiewicz IBB PAN

Dr Marta Moskot IBB PAN

Dr Angelika Muchowicz Wydział Lekarski, WUM

Dr inż. Ewa Muszyńska Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr hab. inż.  Grzegorz J. Nalepa,  AGH w Krakowie

Prof. dr hab. Irena Nalepa Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Dr Dorota Niedziałek IBB PAN

Dr hab. Anna Niedźwiecka Instytut Fizyki PAN

Dr  Katarzyna Niedźwiecka IBB PAN

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano Wydz. Historyczny, UW

Mgr Natalia Nowak Instytut im. M. Nenckiego, PAN

Dr Julita Nowakowska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. n. med.  Dominika Nowis CeNT, UW

Dr Krystyna Oracz Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr inż.  Sławomir Orzechowski Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr Monika Ostaszewska-Bugajska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Andrzej Paszewski  IBB PAN

Dr hab. inż. Przemysław Perlikowski Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska Wydział Biologii UW

Dr Zofia Pilch Wydział Lekarski, WUM

Dr Mariusz Piwiński Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr Anna Podgorska Wydział Biologii UW

Dr Agata Pomorska Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Dr Krzysztof Posłajko Instytut Filozofii UJ

Dr Marta Preisner Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr Adam Pyzik IBB PAN

Prof. dr hab. inż. Monika Rakoczy-Trojanowska Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Prof. dr hab. Dariusz Rakus Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej, UWr

Prof. dr hab Alicja Ratuszna Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski

Dr hab. Paweł Ręk Wydział Biologii UAM

Dr Monika Roszkowska Instytut im. M. Nenckiego, PAN

Dr Tomasz Rygiel Wydział Lekarski, WUM

Prof. dr hab. Joanna Rytka IBB PAN

Dr hab. Tomasz Sarnowski IBB PAN

mgr Zuzanna Sas Wydział Lekarski, WUM

Prof. dr hab. Jakub Sawicki Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Ewa Siedlecka Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Dr Ewa Sitkiewicz IBB PAN

Prof. dr hab. Agnieszka Sirko IBB PAN

Dr hab. Marek Skoneczny IBB PAN

Dr hab. Nina Smolińska Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Mirosław Sobczak Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Dr hab. Elżbieta Speina IBB PAN

Dr hab. Radosław Stachowiak Wydział Biologii UW

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak Instytut Farmakologii PAN

Dr Monika Styrczewska Wydział Biotechnologii Uwr

Mgr Aleksandra Sulkowska Wydział Biologii UW

Dr hab. Joanna Sułkowska CeNT, UW

Dr hab. Piotr Sułkowski Wydział Fizyki UW

Dr Aneta Suwińska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab Ewa Symonides Wydział Biologii UW

Dr Roman Szczęsny IBB PAN

Dr hab.  Maciej Szkulmowski Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Ewa Szołajska IBB PAN

Dr Maciej Szydłowski Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dr hab. Katarzyna Śledziewska Wydz. Nauk Ekonomicznych, UW

Mgr Bianka Świderska IBB PAN

Dr Katarzyna Tonecka Wydział Lekarski, WUM

Dr hab. Katarzyna Tońska Wydział Biologii UW

Prof. dr hab. Joanna Trylska CeNT, UW

Dr Karolina Tułodziecka Wydział Lekarski, WUM

Dr hab.  Agata Weydmann Wydział Oceanografii i Geografii UG

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski Instytut Oceanologii PAN

Dr hab. Magda Winiarska Wydział Lekarski, WUM

Dr Anita Wiśniewska Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk Instytut Oceanologii PAN

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Wydział Biologii UAM

Dr Marcin Wolański Wydział Biotechnologii Uwr

Dr Lidia Wolińska-Nizioł IIMCB

Dr Leszek Wroński Instytut Filozofii UJ

Prof. dr hab. Elżbieta Wyroba Instytut im. M. Nenckiego, PAN

Prof. dr hab. Marek Zajączkowski Instytut Oceanologii PAN

Prof dr hab Bożena Zakryś Wydział Biologii UW

Prof dr hab Jolanta Zakrzewska-Czerwińska Wydział Biotechnologii Uwr

Dr Monika Zakrzewska-Płaczek Wydział Biologii UW

Dr Paweł Zawadzki Wydział Fizyki UAM

Dr Patrycja Zembek IBB PAN

Dr Daria Zdżalik-Bielecka IIMCB

Dr Ewelina Ziemlińska Instytut im. M. Nenckiego, PAN  
Facebook