Nie chcemy pisać dyplomów na akord!

Społeczność studencka Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec zmian w Regulaminie Studiowania UW w brzmieniu na dzień 15 kwietnia 2015r., w szczególności wobec zmian w § 2 pkt 1 (absolutorium) oraz § 15 ust. 2 pkt 3 (opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego).

Pełna treść zmian: https://dl.dropboxusercontent.com/u/78774311/Regulamin%20Studi%C3%B3w%20na%20UW%202015%20_tekst%20jednolity_15_04_2015.pdf

 

 


Koło Naukowe Socjologii Publicznej    Skontaktuj się z autorem petycji