NIE dla podkopu pod mostem kolejowym

Minister Infrastruktury,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Prezydent Miasta Przemyśla,
Radni miasta Przemyśla,    

 

My, mieszkanki i mieszkańcy Przemyśla, domagamy się zaprzestania działań, prowadzących do zniszczenia deptaku nad Sanem na Zasaniu w Przemyślu, dlatego jesteśmy przeciw :

- wykonaniu podkopu pod mostem kolejowym w ciągu ulicy 22 Stycznia;

- wykonaniu podkopu pod mostem im. Orląt Przemyskich w ciągu ulicy Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II;

- zwiększeniu ruchu samochodowego przy bulwarach nad Sanem;

- zniszczeniu obecnego stanu zieleni przy bulwarach nad Sanem; - zwężeniu chodnika i połączeniu go ze ścieżką rowerową.  

Domagamy się też poważnych konsultacji społecznych w sprawie planowanego remontu ul. 22 Stycznia i ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wzięcia pod uwagę głosu mieszkańców Przemyśla w tej sprawie.    

Uzasadnienie W chwili obecnej prowadzona jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA inwestycja pod nazwą „Przebudowa Mostu w Przemyślu linii Kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka” (w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap Ii”). W ramach przebudowy mostu kolejowego zostało zaplanowane obniżenie przebiegającej pod nim jezdni ul. 22 Stycznia o 80 cm względem chodnika (wykonanie podkopu, zainstalowanie barierek oddzielających jezdnię od chodnika), które spowoduje uciążliwe dla mieszkańców miasta zmiany:

- stworzy przeszkodę dla swobodnego poruszania się pieszych po bulwarach nad Sanem,

- spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego, zwłaszcza samochodów ciężarowych, które do tej pory nie mogły poruszać się po ulicy sąsiadującej bezpośrednio z bulwarami nad Sanem,

- zmniejszy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zwłaszcza dzieci korzystających z bulwarów nad Sanem.  

 

Obniżenie jezdni ul. 22 Stycznia pociągnie za sobą jeszcze dalsze bardzo niekorzystne konsekwencje:

- wymusi obniżenie jezdni ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II i instalację barierek na odcinku między mostem kolejowym a Mostem im. Orląt Przemyskich, a w przyszłości, podczas wykonania podkopu również pod mostem Orląt stworzy ciąg barierek od ulicy Barskiej aż do placu zabaw na Czuwaju;

- spowoduje odcięcie swobodnego dostępu do bulwarów na Sanem oraz znajdujących się przy nich licznych obiektów ważnych dla mieszkańców, takich jak: klasztor PP Benedyktynek i kościół parafialny św. Trójcy, place zabaw przy ul. 22 Stycznia i ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II (osiedle Kmiecie), obiekty sportowe zlokalizowane przy KS „Czuwaj”, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi;

- zwiększy ruch samochodowy (ilość samochodów, ich tonaż i prędkość) na całej długości bulwarów nad Sanem; 

- utrudni przemieszczanie się, szczególnie osobom takim jak osoby z niepełnosprawnościami czy rodzice z małymi dziećmi.

Dlaczego protestujemy Bulwary przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II są ulubionym miejscem spacerów i odpoczynku dla wszystkich mieszkańców Przemyśla. Ich obecna forma wymaga naprawy, ale planowana w tym miejscu przez władze miasta inwestycja spowoduje, że Wybrzeże przestanie być miejscem wypoczynku, a stanie się drogą o dużym ruchu.

Nie chcemy by bulwary nad Sanem, dzisiaj tak licznie odwiedzane przez wszystkich mieszkańców Przemyśla, a szczególnie przez rodziny z małymi dziećmi, utraciły swój charakter. To miejsce jest nie tylko piękne, ale też niezbędne do życia w naszym mieście. Planowane zmiany nie będą służyć mieszkańcom, nie mają też żadnego logicznego i finansowego uzasadnienia. Jako mieszkanki i mieszkańcy Przemyśla chcemy decydować o kształcie i funkcji tego ważnego dla nas miejsca.   Podpisy      


Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...