NIE dla betonowania Wapienicy w Bielsku-Białej (ul. Dębowiec).

Petycja dotyczy wniosku o utworzenie alternatywnego projektu przebudowy i modernizacji ul. Dębowiec w Bielsku-Białej. Im więcej zbierzemy podpisów, tym większa szansa.

Link do Google Street View z miejscem rozpoczęcia inwestycji: Kliknij, aby zobaczyć miejsce inwestycji w Google Street View. 

Warto przypomnieć, że są to tereny przylegające do Dwóch rezerwatów i Parku Krajobrazowego [link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Wapienicy ]

Stan aktualny:

  • Na mocy „specustawy drogowej” zrealizowany ma być projekt przebudowy, który zakłada wycinkę ok. 500 drzew oraz znaczne poszerzenie 
  • Z korespondencji z Miejskim Zarządem Dróg wynika, że został wybrany wariant najbardziej rozbudowany, a zatem zakładający utworzenie „autostrady” (w cudzysłowie) w tym miejscu. Jednopasmowa jezdnia, pełnowymiarowy chodnik oraz ścieżka rowerowa.
  • Wiemy również, że nie podjęto nawet próby wyceny wariantu bez tworzenia bardzo szerokiego pasa włącznie z wycinką dużych drzew (wynika to jasno z prowadzonej korespondencji).
  • W 2016 roku utworzono założenia, projekt, a także plan wycinki drzew. Podjęto decyzję o wyborze projektu.

Poniżej rysunek schematyczny pokazujący różnice między projektem wybranym przez MZD, a wersją proponowaną w związku z niniejszą petycją:

Zrzut_ekranu_z_2017-01-16_12-51-37.png

 

 W ramach petycji chcemy, aby:

Został stworzony alternatywny projekt, który zakłada nie wycinanie (przynajmniej na większości długości całej planowanej inwestycji) pierwszego rzędu najbardziej wartościowych drzew.

  • Tym samym zostanie zachowane wyższe bezpieczeństwo (oddzielenie ruchu pieszego/rowerowego od samochodowego).
  • Nie będzie konieczności wycinki tylu dużych drzew. Owszem, część zostanie wycięta, jednak nie będzie to miało aż takiego negatywnego skutku dla charakteru miejsca. W proponowanym wariancie będzie możliwe ustawienie ławeczek i latarni, a oddzielenie ruchu rowerowego/pieszego będzie zdecydowanie bardziej naturalne niż w wariancie proponowanym przez MZD.
  • Nie powstanie kolejna „autostrada” (w cudzysłowie) realizowana według szablonu realizowanego w całym mieście, które już przy okazji wielu innych inwestycji jest „betonowane”.
  • W tym rejonie nie istnieje konieczność budowy aż tak rozbudowanej infrastruktury. Potwierdzają to rozmowy z mieszkańcami, którzy, na marginesie, tradycyjnie nie wiedzą o inwestycji.
  • Na całej długości jezdni powstały progi zwalniające po to, aby ta droga po remoncie nie stanowiła "obwodnicy" dla zakorkowanej ulicy Cieszyńskiej i innych okolicznych.

 

Co ważne, petycja nie zakłada rezygnacji z realizacji inwestycji, bo w istocie poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest istotna – jednak z pewnością jest możliwe zrealizowanie tej inwestycji według projektu, który zachowa charakter tego miejsca.

 

Szczegółowe informacje:

 

Dodatkowe uzasadnienie:

W kontekście „betonowania” Bielska-Białej i okolic należy szczególnie zwracać uwagę na sensowność każdej tego typu inwestycji. Nie pozwólmy na dalszą degradację naszej okolicy – to nie pierwsza tego typu inwestycja i nie ostatnia!

W kontekście jakości powietrza w Bielsku-Białej każda tego typu wycinka powinna być wielokrotnie analizowana.

Kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska zakończył się jedynie na informacji, że inwestycja jest realizowana w ramach tzw. specustawy drogowej, zatem nikt z tego wydziału nie interesuje się ubytkiem dla tego rejonu miasta.

Nie pozwólmy na niszczenie charakteru Wapienicy i dalsze betonowanie Bielska-Białej!

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Biliński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...