NIE dla betonowania Wapienicy w Bielsku-Białej (ul. Dębowiec).

Petycja dotyczy wniosku o utworzenie alternatywnego projektu przebudowy i modernizacji ul. Dębowiec w Bielsku-Białej. Im więcej zbierzemy podpisów, tym większa szansa.

Link do Google Street View z miejscem rozpoczęcia inwestycji: Kliknij, aby zobaczyć miejsce inwestycji w Google Street View. 

Warto przypomnieć, że są to tereny przylegające do Dwóch rezerwatów i Parku Krajobrazowego [link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Wapienicy ]

Stan aktualny:

  • Na mocy „specustawy drogowej” zrealizowany ma być projekt przebudowy, który zakłada wycinkę ok. 500 drzew oraz znaczne poszerzenie 
  • Z korespondencji z Miejskim Zarządem Dróg wynika, że został wybrany wariant najbardziej rozbudowany, a zatem zakładający utworzenie „autostrady” (w cudzysłowie) w tym miejscu. Jednopasmowa jezdnia, pełnowymiarowy chodnik oraz ścieżka rowerowa.
  • Wiemy również, że nie podjęto nawet próby wyceny wariantu bez tworzenia bardzo szerokiego pasa włącznie z wycinką dużych drzew (wynika to jasno z prowadzonej korespondencji).
  • W 2016 roku utworzono założenia, projekt, a także plan wycinki drzew. Podjęto decyzję o wyborze projektu.

Poniżej rysunek schematyczny pokazujący różnice między projektem wybranym przez MZD, a wersją proponowaną w związku z niniejszą petycją:

Zrzut_ekranu_z_2017-01-16_12-51-37.png

 

 W ramach petycji chcemy, aby:

Został stworzony alternatywny projekt, który zakłada nie wycinanie (przynajmniej na większości długości całej planowanej inwestycji) pierwszego rzędu najbardziej wartościowych drzew.

  • Tym samym zostanie zachowane wyższe bezpieczeństwo (oddzielenie ruchu pieszego/rowerowego od samochodowego).
  • Nie będzie konieczności wycinki tylu dużych drzew. Owszem, część zostanie wycięta, jednak nie będzie to miało aż takiego negatywnego skutku dla charakteru miejsca. W proponowanym wariancie będzie możliwe ustawienie ławeczek i latarni, a oddzielenie ruchu rowerowego/pieszego będzie zdecydowanie bardziej naturalne niż w wariancie proponowanym przez MZD.
  • Nie powstanie kolejna „autostrada” (w cudzysłowie) realizowana według szablonu realizowanego w całym mieście, które już przy okazji wielu innych inwestycji jest „betonowane”.
  • W tym rejonie nie istnieje konieczność budowy aż tak rozbudowanej infrastruktury. Potwierdzają to rozmowy z mieszkańcami, którzy, na marginesie, tradycyjnie nie wiedzą o inwestycji.
  • Na całej długości jezdni powstały progi zwalniające po to, aby ta droga po remoncie nie stanowiła "obwodnicy" dla zakorkowanej ulicy Cieszyńskiej i innych okolicznych.

 

Co ważne, petycja nie zakłada rezygnacji z realizacji inwestycji, bo w istocie poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest istotna – jednak z pewnością jest możliwe zrealizowanie tej inwestycji według projektu, który zachowa charakter tego miejsca.

 

Szczegółowe informacje:

 

Dodatkowe uzasadnienie:

W kontekście „betonowania” Bielska-Białej i okolic należy szczególnie zwracać uwagę na sensowność każdej tego typu inwestycji. Nie pozwólmy na dalszą degradację naszej okolicy – to nie pierwsza tego typu inwestycja i nie ostatnia!

W kontekście jakości powietrza w Bielsku-Białej każda tego typu wycinka powinna być wielokrotnie analizowana.

Kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska zakończył się jedynie na informacji, że inwestycja jest realizowana w ramach tzw. specustawy drogowej, zatem nikt z tego wydziału nie interesuje się ubytkiem dla tego rejonu miasta.

Nie pozwólmy na niszczenie charakteru Wapienicy i dalsze betonowanie Bielska-Białej!

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Biliński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook