NIE dla użyczenia zielonej działki miejskiej prywatnemu inwestorowi

PETYCJA do Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej  

 

Apelujemy o wycofanie zgody UMŁ na dzierżawę działki miejskiej nr 14 (obręb P-33) zlokalizowanej przy ulicy Pienistej bez numeru na potrzeby inwestycji prowadzonej przez dewelopera Tree Development Group, który planuje budowę osiedla bloków Przystań Retkinia wraz z parkingami. Wnosimy o wycofanie zgody na wytyczenie drogi technicznej obsługującej budowę oraz poprowadzenie przyłącza ciepłowniczego przez firmę Veolia na w/w działce.

Nie zgadzamy się z takimi działaniami UMŁ, który deklaruje jednocześnie szeroko zakrojoną politykę proekologiczną. Działka miejska nr 14 to obszar, na którym w ramach budżetu obywatelskiego zostały dokonane nasadzenia drzew oraz utworzona została łąka kwietna, przy której zamontowano ławki do wypoczynku. Udostępnianie terenów zielonych prywatnym inwestorom jest sprzeczne z deklarowaną polityką ekologiczną miasta oraz działaniem jawnie niszczącym dobrostan jego mieszkańców.

Należy podkreślić, że na w/w działce miejskiej rosną kilkudziesięcioletnie drzewa m.in. modrzew o obwodzie pnia powyżej 230cm co klasyfikuje go praktycznie do nadania mu miana pomnika przyrody.

Jeśli nie nastąpi odwołanie decyzji o dzierżawie w/w działki, zachodzi ryzyko, że wszystkie wymienione drzewa zostaną wycięte, a cały pas zieleni, który obecnie stanowi działka miejska zostanie rozjeżdżony przez ciężki sprzęt, pozostawiając jedynie kilkuletnie nasadzenia z budżetu obywatelskiego.

Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji UMŁ w powyższej sprawie, potwierdzając to podpisami.

 

 


Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nowe Polesie 3    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nowe Polesie 3 będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...