Żłobki na uczelnie

W Polsce dzięsiątki tysięcy młodych rodziców jest zmuszone do rezygnacji ze zdobywania wyższego wykształcenia. Studenci-rodzice zmagają się z wieloma problemami takimi jak brak urlopów macierzyńskich, nieprzyjazne regulaminy uczelni, niedostosowane programy studiów czy brak wsparcia rodziny. Żłobki jako istotne udogodnienie, które mogłoby rozwiązywać wiele z tych problemów, często nie są dostępne dla dzieci studentów ze względu na niewystarczającą ilość miejsc lub promowanie dzieci z rodzin wielodzietnych.

Niezależne Zrzeszenie Studentów UW postuluje wprowadzenie zmian mających być impulsem stymulującym rozwój przyuczelnianych żłobków. Naszym celem jest wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na tworzenie i utrzymywanie żłobków. Dotacja zachęciłaby władze uczelni do zakładania takich żłobków. Szczegółowe regulacje m.in. dotyczące ilości miejsc przeznaczonych priorytetowo dla dzieci studentów byłyby regulowane w rozporządzeniu ministerialnym.

Wprowadzenie postulowanych zmian sprawi, iż więcej uczelni będzie zainteresowanym otworzeniem własnych żłobków. Ułatwi to kontynuowanie studiów rodzicom-studentom. Młodzi rodzice, będą mieli również łatwiejszy start w życie zawodowe, nie musząc porzucać edukacji. Więcej młodych studentów zdecyduje się na rodzicielstwo, co w długofalowej perspektywie zwiększy ilość rodzin wielodzietnych w Polsce i wpłynie pozytywnie na wskaźniki demograficzne.

Popieram inicjatywę Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW i wszelkie działania zmierzające do powstania dostępnych dla dzieci studentów żłobków na terenie całej Polski.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Moskal do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook