Petycja w sprawie odzyskania dla Parku Śląskiego terenów byłego Ośrodka Postępu Technicznego/Międzynarodowych Targów Katowickich

Wojewoda Śląski

Szanowny Pan Jarosław Wieczorek

Wobec nieustających, naszym zdaniem bezprawnych działań Prezydenta Miasta Chorzów zmierzających
do przeznaczenia pod deweloperską zabudowę mieszkaniową  terenu Skarbu Państwa  leżącego w historycznych granicach  Parku Śląskiego przy ulicy Targowej w Chorzowie - działając w interesie publicznym - zwracamy się z apelem, aby Wojewoda Śląski  przekazał do Parku Śląskiego nieruchomości Skarbu Państwa będące w administracji Prezydenta Miasta Chorzów oraz tereny obecnie użytkowane przez ATAL S.A. z terenu byłego OPT/MTK (dotyczy ulicy Targowej w Chorzowie). 

Tereny te powinny być, raz na zawsze, przyłączone do Parku Śląskiego!

Zwracamy się do Wojewody jako Organu wyższego stopnia w sprawach, dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 9a), aby: 

  • rozwiązał  umowę  wieczystego użytkowania zawartą ze spółką deweloperską Atal S.A. zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zobowiązać do tego Prezydenta Miasta Chorzów zgodnie z art. 9a i 11b Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • przekazał Parkowi Śląskiemu w użytkowanie wszystkie nieruchomości Skarbu Państwa
    z terenu byłego OPT/MTK
    na podstawie z art. 58  Ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Uzasadnienie

ATAL S.A i  Prezydent Miasta Chorzów nie rozpoczęli na tych nieruchomościach (choć się do tego zobowiązali) żadnych inwestycji czy projektów z zakresu ogólnie dostępnych usług przyjaznych Parkowi. Wszystkie ich wysiłki dotyczące tego terenu skierowane zostały na przekształcenia go na cele budownictwa mieszkaniowego.

Niedopuszczalne jest, z punktu widzenia interesu publicznego, aby Władze Państwowe i Samorządowe pozwoliły,  aby  wyłączone i zdegradowane historyczne tereny parkowe stały się łupem wąskiej grupy interesów i powstało tam osiedle mieszkaniowe dla wybranych, na którym zarobi deweloper. 

O dostępie do terenów zielonych, rekreacyjnych, usługowych nie może decydować zasobność portfela. Cała przestrzeń Parku Śląskiego w jego historycznych granicach powinna służyć całemu społeczeństwu. Dlatego domagamy się, aby obszary bezpośrednio  przylegające do Parku Śląskiego wróciły w jego historyczne granice. Tereny byłego OPT/MTK  zgodnie z ich przeznaczeniem mają służyć jako przestrzeń parkowa, rekreacyjna, edukacyjna, sportowa, stanowiąc zaplecze turystyczne dla Planetarium - Śląskiego Centrum Nauki, ZOO czy Stadionu Śląskiego.

Plany realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie byłego Ośrodka Postępu Technicznego  były wielokrotnie przedmiotem protestów społecznych. W 2018 roku Petycję dla ocalenia terenów zielonych przylegających do Parku Śląskiego podpisało łącznie 10732 osób.
https://www.petycjeonline.com/dla_ocalenia_terenow_zielonych_przylegajcych_do_parku_lskiego W 2021 ponad 1500 osób https://www.petycjeonline.com/park_slaski_dla_ludzi_nie_dla_deweloperow

Jako uzupełnienie uzasadnienia niniejszej petycji niech służą komentarze (z 2018 roku) osób, które tę petycję podpisały:

BN Katowice: Tereny zielone trzeba poszerzać, zwiększać ich obszar. A nie ograniczać dla osobistej przyjemności wybranej grupy, ze stratą dla ogółu. Park jest własnością społeczną. 

IS ŚWIĘTOCHŁOWICE: Park zakładany był przez naszych ojców i dziadków w czynie społecznym. Nikt nie ma prawa go nikomu DAROWAĆ, SPRZEDAĆ, ODDAĆ. To dobro wspólne śląskiej społeczności . Taki był zamysł gen Ziętka i park ma pozostać przestrzenią wspólną. 

KC Ruda Śląska: Park Śląski to miejsce odpoczynku i rekreacji dla kilku już pokoleń mieszkańców! Jego rola w aglomeracji takiej jak Śląsk jest nie do przecenienia. Należy go rozwijać i pielęgnować a nie ograniczać i sprzedawać! 

ZW Chorzów: Największym błędem był sam pomysł sprzedaży tego terenu bez jasnej zgody mieszkańców. 

MK Gliwice:  Podpisuję ponieważ krew mnie zalewa, że co najmniej dwa pokolenia w PRL dbały o ten Park a teraz nowobogaccy niszczą - bo mają pieniądze 

TK Wrocław: Pokochałem bardzo Katowice, jak i cały Śląsk. Wkrótce zamierzam się przeprowadzić do Katowic na stałe - nie niszczcie tak pięknego miejsca!

WT Rybnik: Nie godzę się na dewastację tak unikatowego miejsca, jakim jest Park Śląski.

AK Sosnowiec: Park Śląski jest niezwykle ważny dla RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, wypoczynku, edukacji

AL Świętochłowice: Chcę oddychać czystym powietrzem i żyć wśród zieleni a nie wśród betonu. Dosyć zniszczeń tylko dla zaspokojenia żądzy pieniądza.

PD SIEMIANOWICE: ponieważ to park , rozkradają po kawałeczku ....zastanawiam się ile to jeszcze potrwa i czy ktoś za to odpowie .…

ET Siemianowice Śląskie: Podpisuję, ponieważ popieram inwestycje, które mają na celu wyłącznie rewitalizację Parku Śląskiego, dbanie o jego piękne drzewa, krzewy, kwiaty oraz wszystkie zwierzęta w nim mieszkające. Nie chcę aby choć 1 m został zabrany pod budownictwo mieszkaniowe albo biurowce. Nie chcę również spędzać 2 h w samochodzie pokonując odcinek 7 km z Bytkowa do Katowic w drodze z i do pracy.

KS Ruda Śląska: Nie zgadzam się na odbieranie nam terenów zielonych świeżego i czystego powietrza i decydowania wielkich koncernów o naszych miejscach.

JC Katowice: Jako mieszkaniec Katowic nie zgadzam się na parcelowanie terenów Parku i odsprzedawanie ich podmiotom komercyjnym. Sąsiedzi moi byli właścicielami kilku hektarów ziemi, które w latach 50tych zostały znacjonalizowane na potrzeby Parku. Nic nie dostali, ale byli zadowoleni z pomysłu utworzenia terenów zielonych, z których korzystać będą okoliczni mieszkańcy. Teraz ktoś na tym zarabia - ze szkodą dla przyrody i dla zdrowia ościennych miast. WETO.

JP Chorzów: Nie jest to przyjemne dla środowiska jak i w czasie budowy i potem. Mamy piękny park i nie niszczmy go. 

EB Siemianowice Śląskie: Nie zgadzam się na budowę pilotażowego osiedla, w ślad którego powstaną kolejne na terenie, który powinien być zapleczem Parku oraz który absolutnie nie posiada właściwej infrastruktury, zwłaszcza dróg dojazdowych. Budowa osiedli oznacza całkowity paraliż Siemianowic a także zmianę systemu krajobrazowego tych okolic. Nie zgadzam się również na wykorzystywanie dziur w niedopracowanych ustawach przez deweloperów celem wyciągnięcia krociowych korzyści, kosztem tysięcy ludzi korzystających obecnie z parku oraz dojeżdżających na codzień do swoich domów ulicą Bytkowską.

JW Siemianowice:  To spuścizna po naszych przodkach. Budowali to w czynie społecznym a cwaniaki teraz chcą się na tym dorobić. Ratujmy park dla naszych dzieci. Te tereny powinny być rekreacyjne a nie mieszkaniowe i tak jest ciasno i wszędzie spaliny

MN Katowice: Nie ma mojej zgody na niszczenie parku i zabieranie mieszkańcom resztek zieleni, które miały być miejscem wypoczynku i rekreacji, a nie osiedlem

MG Katowice: podpisuje ponieważ nie zgadzam się z możliwością wybudowania w tym miejscu kolejnego osiedla, lepiej byłoby zagospodarować to na przestrzeń parkową z infrastrukturą relaksacji ( ławki, mały plac zabaw dla najbliższych osiedli ewentualnie można wykonać w taki. miejscu miasteczko rowerowe dla najmłodszych bo takich miejsc brakuje

MO Siemianowice Śl.: ... Ten park był tworzony i zakładany gołymi rękami naszych dziadków dla społeczeństwa okolicznych miast, to jest nasze dziedzictwo i nikt nie ma prawa rządzić się nim jak swoją własnością. To własność obywateli naszego regionu. Jeśli obecne władze, a w szczególności rezydenci oraz rady miast takich jak Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice czy Świętochłowice pozwolą na tego typu działania, nie tylko w tym przypadku, będzie to najlepszy dowód na lekceważenie głosu społeczeństwa naszego regionu.

MW Chorzów: NIE, NIE, NIE! Nie zgadzam się… Kilkadziesiąt lat temu wysiłkiem i nakładem pracy tysięcy ludzi ze zdewastowanych terenów poprzemysłowych powstały zielone płuca Górnego Śląska. I tak ma zostać!

ES Tarnowskie G.: Park jest własnością całej społeczności Śląskiej. Budowany czynem społecznym i z pieniędzy publicznych i powinien służyć wszystkim. Jest piękny i bardzo potrzebny. Ohydne te czasy, grabieży i prywaty które nas cofają do feudalizmu.

IS Ruda Śląska Stop pomniejszaniu terenów Parku Śląskiego - nie zgadzam się na niszczenie tego historycznego miejsca.

 

Stowarzyszenie  NASZ PARK      

za poparciem innych  Stowarzyszeń  i Społeczności


Stowarzyszenie NASZ PARK      Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie NASZ PARK   do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...