Petycja w sprawie odzyskania dla Parku Śląskiego terenów byłego Ośrodka Postępu Technicznego/Międzynarodowych Targów Katowickich

Wojewoda Śląski

Szanowny Pan Jarosław Wieczorek

Wobec nieustających, naszym zdaniem bezprawnych działań Prezydenta Miasta Chorzów zmierzających
do przeznaczenia pod deweloperską zabudowę mieszkaniową  terenu Skarbu Państwa  leżącego w historycznych granicach  Parku Śląskiego przy ulicy Targowej w Chorzowie - działając w interesie publicznym - zwracamy się z apelem, aby Wojewoda Śląski  przekazał do Parku Śląskiego nieruchomości Skarbu Państwa będące w administracji Prezydenta Miasta Chorzów oraz tereny obecnie użytkowane przez ATAL S.A. z terenu byłego OPT/MTK (dotyczy ulicy Targowej w Chorzowie). 

Tereny te powinny być, raz na zawsze, przyłączone do Parku Śląskiego!

Zwracamy się do Wojewody jako Organu wyższego stopnia w sprawach, dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 9a), aby: 

  • rozwiązał  umowę  wieczystego użytkowania zawartą ze spółką deweloperską Atal S.A. zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zobowiązać do tego Prezydenta Miasta Chorzów zgodnie z art. 9a i 11b Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • przekazał Parkowi Śląskiemu w użytkowanie wszystkie nieruchomości Skarbu Państwa
    z terenu byłego OPT/MTK
    na podstawie z art. 58  Ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Uzasadnienie

ATAL S.A i  Prezydent Miasta Chorzów nie rozpoczęli na tych nieruchomościach (choć się do tego zobowiązali) żadnych inwestycji czy projektów z zakresu ogólnie dostępnych usług przyjaznych Parkowi. Wszystkie ich wysiłki dotyczące tego terenu skierowane zostały na przekształcenia go na cele budownictwa mieszkaniowego.

Niedopuszczalne jest, z punktu widzenia interesu publicznego, aby Władze Państwowe i Samorządowe pozwoliły,  aby  wyłączone i zdegradowane historyczne tereny parkowe stały się łupem wąskiej grupy interesów i powstało tam osiedle mieszkaniowe dla wybranych, na którym zarobi deweloper. 

O dostępie do terenów zielonych, rekreacyjnych, usługowych nie może decydować zasobność portfela. Cała przestrzeń Parku Śląskiego w jego historycznych granicach powinna służyć całemu społeczeństwu. Dlatego domagamy się, aby obszary bezpośrednio  przylegające do Parku Śląskiego wróciły w jego historyczne granice. Tereny byłego OPT/MTK  zgodnie z ich przeznaczeniem mają służyć jako przestrzeń parkowa, rekreacyjna, edukacyjna, sportowa, stanowiąc zaplecze turystyczne dla Planetarium - Śląskiego Centrum Nauki, ZOO czy Stadionu Śląskiego.

Plany realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie byłego Ośrodka Postępu Technicznego  były wielokrotnie przedmiotem protestów społecznych. W 2018 roku Petycję dla ocalenia terenów zielonych przylegających do Parku Śląskiego podpisało łącznie 10732 osób.
https://www.petycjeonline.com/dla_ocalenia_terenow_zielonych_przylegajcych_do_parku_lskiego W 2021 ponad 1500 osób https://www.petycjeonline.com/park_slaski_dla_ludzi_nie_dla_deweloperow

Jako uzupełnienie uzasadnienia niniejszej petycji niech służą komentarze (z 2018 roku) osób, które tę petycję podpisały:

BN Katowice: Tereny zielone trzeba poszerzać, zwiększać ich obszar. A nie ograniczać dla osobistej przyjemności wybranej grupy, ze stratą dla ogółu. Park jest własnością społeczną. 

IS ŚWIĘTOCHŁOWICE: Park zakładany był przez naszych ojców i dziadków w czynie społecznym. Nikt nie ma prawa go nikomu DAROWAĆ, SPRZEDAĆ, ODDAĆ. To dobro wspólne śląskiej społeczności . Taki był zamysł gen Ziętka i park ma pozostać przestrzenią wspólną. 

KC Ruda Śląska: Park Śląski to miejsce odpoczynku i rekreacji dla kilku już pokoleń mieszkańców! Jego rola w aglomeracji takiej jak Śląsk jest nie do przecenienia. Należy go rozwijać i pielęgnować a nie ograniczać i sprzedawać! 

ZW Chorzów: Największym błędem był sam pomysł sprzedaży tego terenu bez jasnej zgody mieszkańców. 

MK Gliwice:  Podpisuję ponieważ krew mnie zalewa, że co najmniej dwa pokolenia w PRL dbały o ten Park a teraz nowobogaccy niszczą - bo mają pieniądze 

TK Wrocław: Pokochałem bardzo Katowice, jak i cały Śląsk. Wkrótce zamierzam się przeprowadzić do Katowic na stałe - nie niszczcie tak pięknego miejsca!

WT Rybnik: Nie godzę się na dewastację tak unikatowego miejsca, jakim jest Park Śląski.

AK Sosnowiec: Park Śląski jest niezwykle ważny dla RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, wypoczynku, edukacji

AL Świętochłowice: Chcę oddychać czystym powietrzem i żyć wśród zieleni a nie wśród betonu. Dosyć zniszczeń tylko dla zaspokojenia żądzy pieniądza.

PD SIEMIANOWICE: ponieważ to park , rozkradają po kawałeczku ....zastanawiam się ile to jeszcze potrwa i czy ktoś za to odpowie .…

ET Siemianowice Śląskie: Podpisuję, ponieważ popieram inwestycje, które mają na celu wyłącznie rewitalizację Parku Śląskiego, dbanie o jego piękne drzewa, krzewy, kwiaty oraz wszystkie zwierzęta w nim mieszkające. Nie chcę aby choć 1 m został zabrany pod budownictwo mieszkaniowe albo biurowce. Nie chcę również spędzać 2 h w samochodzie pokonując odcinek 7 km z Bytkowa do Katowic w drodze z i do pracy.

KS Ruda Śląska: Nie zgadzam się na odbieranie nam terenów zielonych świeżego i czystego powietrza i decydowania wielkich koncernów o naszych miejscach.

JC Katowice: Jako mieszkaniec Katowic nie zgadzam się na parcelowanie terenów Parku i odsprzedawanie ich podmiotom komercyjnym. Sąsiedzi moi byli właścicielami kilku hektarów ziemi, które w latach 50tych zostały znacjonalizowane na potrzeby Parku. Nic nie dostali, ale byli zadowoleni z pomysłu utworzenia terenów zielonych, z których korzystać będą okoliczni mieszkańcy. Teraz ktoś na tym zarabia - ze szkodą dla przyrody i dla zdrowia ościennych miast. WETO.

JP Chorzów: Nie jest to przyjemne dla środowiska jak i w czasie budowy i potem. Mamy piękny park i nie niszczmy go. 

EB Siemianowice Śląskie: Nie zgadzam się na budowę pilotażowego osiedla, w ślad którego powstaną kolejne na terenie, który powinien być zapleczem Parku oraz który absolutnie nie posiada właściwej infrastruktury, zwłaszcza dróg dojazdowych. Budowa osiedli oznacza całkowity paraliż Siemianowic a także zmianę systemu krajobrazowego tych okolic. Nie zgadzam się również na wykorzystywanie dziur w niedopracowanych ustawach przez deweloperów celem wyciągnięcia krociowych korzyści, kosztem tysięcy ludzi korzystających obecnie z parku oraz dojeżdżających na codzień do swoich domów ulicą Bytkowską.

JW Siemianowice:  To spuścizna po naszych przodkach. Budowali to w czynie społecznym a cwaniaki teraz chcą się na tym dorobić. Ratujmy park dla naszych dzieci. Te tereny powinny być rekreacyjne a nie mieszkaniowe i tak jest ciasno i wszędzie spaliny

MN Katowice: Nie ma mojej zgody na niszczenie parku i zabieranie mieszkańcom resztek zieleni, które miały być miejscem wypoczynku i rekreacji, a nie osiedlem

MG Katowice: podpisuje ponieważ nie zgadzam się z możliwością wybudowania w tym miejscu kolejnego osiedla, lepiej byłoby zagospodarować to na przestrzeń parkową z infrastrukturą relaksacji ( ławki, mały plac zabaw dla najbliższych osiedli ewentualnie można wykonać w taki. miejscu miasteczko rowerowe dla najmłodszych bo takich miejsc brakuje

MO Siemianowice Śl.: ... Ten park był tworzony i zakładany gołymi rękami naszych dziadków dla społeczeństwa okolicznych miast, to jest nasze dziedzictwo i nikt nie ma prawa rządzić się nim jak swoją własnością. To własność obywateli naszego regionu. Jeśli obecne władze, a w szczególności rezydenci oraz rady miast takich jak Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice czy Świętochłowice pozwolą na tego typu działania, nie tylko w tym przypadku, będzie to najlepszy dowód na lekceważenie głosu społeczeństwa naszego regionu.

MW Chorzów: NIE, NIE, NIE! Nie zgadzam się… Kilkadziesiąt lat temu wysiłkiem i nakładem pracy tysięcy ludzi ze zdewastowanych terenów poprzemysłowych powstały zielone płuca Górnego Śląska. I tak ma zostać!

ES Tarnowskie G.: Park jest własnością całej społeczności Śląskiej. Budowany czynem społecznym i z pieniędzy publicznych i powinien służyć wszystkim. Jest piękny i bardzo potrzebny. Ohydne te czasy, grabieży i prywaty które nas cofają do feudalizmu.

IS Ruda Śląska Stop pomniejszaniu terenów Parku Śląskiego - nie zgadzam się na niszczenie tego historycznego miejsca.

 

Stowarzyszenie  NASZ PARK      

za poparciem innych  Stowarzyszeń  i Społeczności


Stowarzyszenie NASZ PARK      Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie NASZ PARK   będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...