Petycja do Ministra Finansów o zwolnienie Gminy Sitkówka-Nowiny z tzw. "janosikowego"

Szanowny Panie Ministrze!

Jako mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny zwracamy się do Pana z prośbą o zwolnienie Gminy Sitkówka-Nowiny z części rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa za 2020 rok w kwocie 2.058.324,00 zł.   W dniu 19 kwietnia 2020 r. gminę Sitkówka-Nowiny dotknęła ogromna tragedia. Na składowisku odpadów chemicznych przy ul. Perłowej w Nowinach wybuchł pożar, podczas którego spaleniu uległy setki ton substancji chemicznych, których pozostałości przedostały się do powietrza atmosferycznego i gleby. Konsekwencje tego wydarzenia są ogromne - jego skutki będą odczuwalne przez wiele lat. Mieszkańcy pobliskich miejscowości boją się o swoje zdrowie i życie, nie opuszczają swoich domów, a przedsiębiorcy mają utrudnione możliwości prowadzenia swych firm. Niestety, to niejedyne składowisko w okolicy. Tuż obok, na sąsiedniej działce przy ul. Składowej w Nowinach, znajduje się kolejne, o podobnym charakterze, do którego usunięcia w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797) zobowiązał niezwłocznie gminę Sitkówka-Nowiny ŚWIOŚ.   Koszty likwidacji ww. składowiska wyniosą kilka milionów złotych. Z uwagi na poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców wykonanie usunięcia odpadów i zabezpieczenie przedmiotowych nieruchomości jest dla Gminy zadaniem priorytetowym. Obecnie Gmina nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi, ponieważ straty dochodów spowodowane koronawirusem CoV-2 szacowane jest na kilka milionów złotych, a zaciągnięcie kredytu na to zadanie jest niemożliwe, gdyż stanowi ono wydatek bieżący dla Gminy. W marcu br. zrealizowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o prawie 300 tys. zł niższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli sytuacja się nie pogorszy, to dochody z tego tytułu mogą być zrealizowane o około 2 mln mniejsze niż planowano. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  w kwietniu spadły o prawie 40% w stosunku do kwietnia 2019 r. Plan dochodów z tego tytułu to przeszło 8 mln. zł. Prognozuje się, iż z tego źródła nie wpłynie do budżetu Gminy co najmniej 2-3 mln. zł. Opłata eksploatacyjna to plan 4 mln zł. Należy się spodziewać, że jej realizacja będzie dużo niższa niż zakładano. Ponadto jest wiele innych źródeł dochodów gminy, które nie zostaną w pełni zrealizowane, w tym podatki i opłaty lokalne, takie jak podatek od nieruchomości osób fizycznych, od środków transportowych, oraz dochody z umów cywilnoprawnych, najmu, dzierżawy itp. Z uwagi na realizację mniejszych dochodów bieżących, Gmina jest zmuszona szukać oszczędności w wydatkach bieżących. Konieczność wpłaty tak wysokiej kwoty do budżetu państwa powoduje, iż zwiększa ona wydatki bieżące Gminy. Tym samym pomniejsza różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jednostki. Wprowadzenie do budżetu gminy nowego zadania bieżącego, którego koszt przekroczy milion złotych jest obecnie nie możliwe, ponieważ nie zostanie spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.   Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez usunięcie zagrażających ich zdrowiu i życiu odpadów winno stanowić priorytet dla władz każdego szczebla administracji. Dlatego szczerze wierzymy, ze przychyli się Pan do naszej prośby, umożliwiając Gminie Sitkówka-Nowiny przeznaczenie środków z tzw. „janosikowego” na rozwiązanie najważniejszego dla nas obecnie problemu.


Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook