Petycja do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie oraz drogi DW194A z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań        

Niniejszym, działając jako przedstawiciele mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie.

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie mieszkańcy oczekują budowy ronda, które umożliwi bezpieczne przejście przez jezdnie pieszym, uspokoi ruch samochodowy, spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdów a także udrożni to skrzyżowanie, w szczególności kierowcom wjeżdżającym na drogę wojewódzką od strony ulicy Gdańskiej i stacji benzynowej LOTOS.

W najbliższym czasie spodziewane jest zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na tej drodze wojewódzkiej z kilku powodów:
1. planowanej zmiany oznakowania drogowego związanego z drogą ekspresową S5 odcinek Gniezno – Poznań – Wschód i Mieleszyn – Gniezno i oznakowania przejazdu w kierunku na Poznań i Toruń przez tą drogę wojewódzką,
2. budowy restauracji KFC w niedalekiej odległości od skrzyżowania, przy ul. Gdańskiej (przy rondzie J. Kaczmarskiego),
3. inwestycji firmy TOSHIBA na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania.  

Wybudowanie ronda na tym skrzyżowaniu uznać należy za niezbędne i priorytetowe, albowiem w sposób wymierny i zdecydowany wpłynie ono na poprawę funkcjonowania mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno, zwiększy bezpieczeństwo na w/w drogach, udrożni wyjazd na drogę wojewódzką i ograniczy korki samochodowe w tym rejonie.

Jednocześnie wnosimy o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie poprzez stworzenie pasów wjazdu i wyjazdu na tą drogę powiatową. Ze względu na natężenie ruchu samochodowego korzystanie z tego skrzyżowania przez mieszkańców pobliskich miejscowości jest znacznie utrudnione. W najbliższej przyszłości należy się spodziewać znacznego zwiększenia natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu z przyczyn wskazanych wyżej.


Wioletta Nawrocka, Tomasz Dzionek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wioletta Nawrocka, Tomasz Dzionek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook