Petycja dotycząca zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Petycja_obrazek_ver_2.png  

Baranów, 15 lipca 2021 r.

 

Gmina Baranów

ul. Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

woj. mazowieckie

Senatorowie RP

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

PETYCJA DO SENATORÓW RP

w zakresie zmiany przepisów prawa

Na podstawie art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) niniejszym składamy petycję w przedmiocie zmiany przepisów prawa – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. pkt 3 w art. 7 w ust. 1 ww. ustawy i nadanie mu następującego brzmienia:

3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, z wyłączeniem gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż eksploatacja lotnisk użytku publicznego

- dzięki czemu pod względem fiskalnym jednoznacznie oddzielona zostanie niekomercyjna działalność aeroklubów od działalności o charakterze komercyjnym, prowadzonej na terenie części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

 

Uzasadnienie

Efektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w postaci przegłosowanej przez Sejm, będzie odcięcie niektórych samorządów od istotnych źródeł przychodów. Stanie się to wskutek zwolnienia od podatku od nieruchomości wszystkich budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

W efekcie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych najsilniej finansowo dotknięte zostaną samorządy, na których terenie znajdują się regionalne porty lotnicze. Powstanie tych lotnisk często było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów. To samorządy ponosiły koszty pośrednie, np. doprowadzenia infrastruktury i często subsydiowały lotniska deficytowe. Przed pandemią, ruch pasażerski oraz prowadzona na terenie lotnisk działalność gospodarcza przyczyniały się do rozwoju takich ośrodków. Zmiana zapisów ustawy nagle pozbawi je istotnej części oczekiwanych przychodów i narazi na finansowe konsekwencje, w związku z brakiem zwrotu z dokonanych wcześniej inwestycji.

Uważamy, że niewłaściwe jest wykorzystywanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do pozbawiania gmin przychodów podatkowych od nieruchomości o ewidentnie komercyjnym charakterze. Równocześnie, za zasadne uznajemy ustawowe odstąpienie od działań fiskalnych wobec aeroklubów. Apelujemy jednak o to, by ustawa o podatkach i opłatach lokalnych lepiej zabezpieczała interesy strony samorządowej.


Agata Trzop – Szczypiorska - wójt gminy Baranów, Beata Fabisiak - przewodnicząca Rady Gminy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agata Trzop – Szczypiorska - wójt gminy Baranów, Beata Fabisiak - przewodnicząca Rady Gminy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )