PETYCJA MIESZKAŃCÓW ROSZKOWA SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI POZNAŃ – SIERADZ

NIE_DLA_CPK.jpg

My, mieszkańcy Roszkowa i okolic wyrażamy swój jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantu nr 4 przebiegu tej linii, który prowadzi przez naszą wieś.
Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych, miejsc prowadzenia działalności gospodarczych - często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju i odpoczynku, pracy. Kilkanaście domów zostanie wyburzonych, linia oddzieli część mieszkańców wsi. Stracą bezpośredni dostęp do jej centrum: szkoły i kościoła. Nasza okolica, spokojna, otoczona lasem – miejsce idealne
dla rodzin z dziećmi – straci na wartości (kto będzie chciał mieszkać lub odpoczywać w sąsiedztwie kolei i jej infrastruktury?). Obawiamy się też o nasze zdrowie. Już część mieszkańców, zwłaszcza starszych, dotyka stres, nieprzespane noce. Boimy się hałasu, który będzie związany z budową, a potem już przejazdami pociągów, eksploatacją sieci energetycznej, która przy tak dużych prędkościach, będzie wytwarzała szkodliwe fale
oraz innych skutków związanych z realizacją zadania. Wszystko to wpłynie niekorzystnie na standard życia mieszkańców. Utraci też środowisko naturalne, zaburzony zostanie dobrostan roślin i zwierząt. One też stracą swój dom.
Od tygodni żyjemy w ciągłej niepewności, odebrano nam spokój, przestaliśmy czuć się bezpiecznie we własnym kraju. O możliwości straty domów, ziemi dowiedzieliśmy się przez przypadek. Brak jakichkolwiek rzeczowych argumentów związanych z inwestycją, planów, a przede wszystkim rozmów z mieszkańcami tylko utwierdza nas w naszych obawach. Nie jesteśmy absolutnie pewni równego i sprawiedliwego traktowania, boimy się opracowania specustaw, które odbiorą nam nasze konstytucyjne prawo do wolności wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, odmowy  przyjęcia niekorzystnych warunków odszkodowawczych.
W czasach galopującej inflacji, kryzysów: energetycznego, żywieniowego, społecznego, klimatycznego, w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, niepewności co do przyszłości naszych dzieci, polski rząd dokłada nam – obywatelom – przysłowiowy gwóźdź do trumny – chcąc pozbawić nas naszych domów! Z wymienionych powyżej powodów, uważamy cały pomysł inwestycji za absolutnie niemożliwy do wykonania.

Jednak jeżeli już jakiś wariant będzie musiał zostać wybrany, proponujemy go wypracować nie na jednym spotkaniu konsultacyjnym, jakie zaplanowano w Jarocinie 26 września 2022 r. ale na tylu, ile będzie potrzebne i w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami całej Gminy Jarocin oraz gmin ościennych tak, aby powstał wariant najbardziej korzystny i nieinwazyjny w nasze domy!  

Do wiadomości: Centralny Port Komunikacyjny; BBF Spółka Z o.o.; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; Prezydent RP Andrzej Duda; Sejm RP; Senat RP; Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; posłowie okręgu nr 36: Dziedziczak Jan, Grzyb Andrzej, Kaleta Piotr, Ławniczak Tomasz, Maląg Marlena (Minister rodziny, pracy i polityki społecznej), Mosiński Jan, Pawliczak Karolina, Rusiecki Grzegorz, Sójka Katarzyna, Szczepański Wiesław, Urbaniak Jarosław, Witczak Mariusz; Rzecznik Praw Obywatelskich; Wojewoda Wielkopolski; Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Gmina Jarocin  


Justyna Daniel-Korzyniewska    Skontaktuj się z autorem petycji