Petycja o podpisanie przez NFZ umowy z Centrum Narodzin MAMMA!

Szanowny Minister Zdrowia,
Szanowny Rzecznik Praw Pacjenta,
Szanowny Wojewoda Zachodniopomorski,
Szanowny Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Szanowny Prezydent Miasta Szczecina,
Szanowny Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
Szanowny Dyrektor ZOW NFZ,

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakontraktowanie świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii w prywatnym szpitalu położniczo-ginekologicznym Centrum Narodzin MAMMA w Szczecinie.

My, mieszkanki Szczecina, wzorem innych miast w Polsce domagamy się godnych warunków opieki położniczej i przede wszystkim RZECZYWISTEGO prawa wyboru miejsca porodu, które przysługuje pacjentkom na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

W obecnej sytuacji trudno mówić o takim wyborze, skoro szczecinianki mają do wyboru dwa pękające w szwach oddziały położniczo-ginekologiczne.

Na razie władze Szczecina i regionu w wielu kwestiach są dalekie od nowoczesności i nie wspierają procesu modernizacji społecznej. Odbierają lub wręcz nie dają kobietom możliwości wyboru miejsca porodu. Dlaczego w Szczecinie kobiety nie mogą wybrać miejsca porodu pomiędzy dużym publicznym szpitalem, zajmującym się najtrudniejszymi przypadkami, a małym kameralnym, nowocześnie wyposażonym szpitalem prywatnym? Mogłyby być w nim rozwiązywane wszystkie fizjologicznie przebiegające ciąże, bez potrzeby korkowania szpitali wysoce specjalistycznych. Dlaczego w Szczecinie, w którym ze wszystkich stron płyną słowa gloryfikujące rodzinę, dla zdrowych matek nie jest możliwy poród poza szpitalem o trzecim stopniu referencyjności? Na porody w prywatnym szpitalu, które są obecnie jedyną realną szansą na rozładowanie tłoku w dwóch publicznych szpitalach patrzy się bardzo niechętnie - nie ma, na przykład, możliwości refundowania ich przez NFZ, choć coraz więcej kobiet pragnie urodzić w niedużym kameralnym miejscu gwarantującym wysokie bezpieczeństwo przy zachowaniu atmosfery zbliżonej do domowej. W wielu innych polskich miastach jest to normalna praktyka.

Oczekujemy od Adresatów tej petycji wsparcia naszego postulatu i współdziałania w tworzeniu komfortowych, bezstresowych warunków porodowych, w których nie będzie trzeba się martwić o to czy rodząca nie będzie odsyłana od szpitala do szpitala ze względu na brak wolnych miejsc na oddziale. W Szczecinie potrzebna jest akceptacja i wsparcie w wyborze miejsca porodu – w zależności od stanu zdrowia i preferencji kobiety – byłoby to pierwszym sygnałem zmiany tradycyjnego i archaicznego sposobu myślenia decydentów, według których rodzić powinno się tylko w wielkim publicznym szpitalu stworzonym do ratowania powikłanych ciąż. Oczekujemy rzeczywistych działań pro-kobiecych i pro-rodzinnych - takich, które doprowadzą do zmiany myślenia, a w konsekwencji do zmiany systemu opieki położniczej w naszym mieście na bardziej przyjazny kobietom, partnerom, rodzinom.

O tym, że dodatkowy szpital położniczo-ginekologiczny jest w Szczecinie potrzebny świadczy ciesząca się dużym zainteresowaniem prowadzona na jednym z portali społecznościowych akcja "Jestem za poprawą warunków na szczecińskich porodówkach".

Z poważaniem,
Szczecinianki i Szczecinianie

 


Szczecinianki i Szczecinianie    Skontaktuj się z autorem petycji