Petycja przeciwko powołaniu Elżbiety Witek na Wicemarszałka Sejmu


NIE_DLA_POWROTU_BEZPRAWIA2.png

Jeśli nie chcesz, by wróciło bezprawie i naruszanie zasad demokracji, podpisz i udostępnij naszą petycję przeciwko kandydaturze pani Elżbiety Witek na stanowisko Wicemarszałkini Sejmu. 

Twoje działanie jest teraz niezbędne. Nie pozwólmy na to, by osoby, których działania podważały i nadal mogą podważać praworządność, zajmowały kluczowe stanowiska w państwie. Każdy podpis to krok ku utrzymaniu standardów uczciwości i odpowiedzialności. Działajmy razem, aby zapewnić, że nasz system polityczny pozostanie wolny od bezprawia i nadużyć. 

Nasze zastrzeżenia wynikają z całokształtu działań pani Elżbiety Witek w poprzedniej kadencji, wielokrotnego łamania przez nią prawa, jak i dobrych obyczajów parlamentarnych, w szczególności zaś podejmowania działań, które mogą podlegać ocenie prawnokarnej, między innymi incydentu, który miał miejsce w Sejmie 11 sierpnia 2021 roku. Przypominamy, że Elżbieta Witek, jako Marszałkini Sejmu, dokonała wówczas reasumpcji głosowania, pomimo braku podstaw prawnych do takiego działania, podczas serii głosowań w Sejmie nad projektem ustawy anty-TVN, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka kluczowych głosowań, w tym wniosek o odroczenie obrad. W obliczu tych przegranych, Marszałek Witek zarządziła przerwę, po czym doszło do powtórzenia głosowania. Taka decyzja budzi poważne wątpliwości co do jej neutralności i przestrzegania praworządności. W świetle informacji zawartych w zawiadomieniu do prokuratury, istnieje podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa opisanego w artykule 231 kodeksu karnego, dotyczącego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Pragniemy podkreślić, że żadne "dobre tradycje" nie mogą usprawiedliwiać łamania Konstytucji RP. Żadne tradycje nie stoją ponad prawem i ochroną praworządności. Niestety, działania pani  Witek symbolizują upadek idei parlamentarnej w Polsce i upadek jakości stanowionego prawa. Jej decyzje i postawa, zwłaszcza po wypowiedzianych przez posłankę PiS słowach- w listopadzie 2019r. podczas gdy głosowano nad składem Krajowej Rady Sądownictwa - "trzeba anulować, bo przegramy", wskazują na brak obiektywizmu i neutralności, które są kluczowe dla funkcjonowania każdego demokratycznego parlamentu.W związku z powyższym, nasza petycja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad demokracji i praworządności przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Taka osoba, jak pani Elżbieta Witek, nie powinna zasiadać w prezydium Sejmu.

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Rada Programowa Fundacji:

Andrzej Chyra,

Zbigniew Hołdys,

dr Hanna Machińska,

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Rada Fundacji:

Waldemar Bukalski,

Jolanta Jeżowska,

Dominik Kuc,

Katarzyna Maj-Wężyk,

Mirosław Michalski,

Danuta Przywara

Zarząd Fundacji:

Robert Hojda,

Kinga Dagmara Siadlak

przy pełnym poparciu 

Wandy Traczyk - Stawskiej Powstańca Warszawy pseudonim “Pączek”

Anna Przedpełskiej-Trzeciakowskiej Powstańca Warszawy pseudonim “Grodzka”

 


Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak Zarząd Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak Zarząd Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...