Petycja przeciwko zabijaniu i wywozowi koni na rzeź

Prezes PIS - Pan Jarosław Kaczyński -

Al. Jerozolimskie 125/127

02-017 Warszawa

 

Premier Rządu Pani Beata Szydło

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

logo34.png

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych koni, osłów i mułów.    

Wolą narodu polskiego żądamy, aby koń (i inne koniowate), który jest symbolem ściśle związanym z historią Polski został prawnie chroniony poprzez zmianę ustawy o ochronie zwierząt, zapisem:  

1. Zabrania się uboju domowych koni, mułów i osłów w: ubojniach, rzeźniach, gospodarstwach domowych i w innych miejscach. Zwierzęta żyją w środowisku ludzkim, mają prawo  rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla swego gatunku.

2. Zakazuje się wywozu żywych koni, mułów i osłów na rzeź - w celach konsumpcyjnych - poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Gdy zaistnieje  konieczność pozbawienia  ich życia, potwierdzona  orzeczeniem organów inspekcji weterynaryjnej jako organów nadzoru sanitarnego - zwierzęta są uśmiercane  poprzez poddanie  ich  zabiegowi  uśpienia  i   w następstwie utylizacji  zwłok. 

 

My, niżej podpisani nie zgadzamy się z mordowaniem naszej dumy narodowej jaką są konie.

 

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook