Petycja świeckich katolikow do polskiego Episkopatu

Eminencje, Ekscelencje

Arcybiskupi i Biskupi Kościoła Katolickiego w Polsce  

    My, świeccy katolicy , zatroskani o przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce, pragniemy w niniejszej petycji zaapelować do Was o bardziej stanowcze stanowisko wobec słów i czynów naszych rodaków (również tych, którzy uważają się za przykładnych katolików ), będących w rażącej sprzeczności z Ewangelią i nauczaniem Papieża Franciszka.  Mamy zwłaszcza na myśli niechętny lub wrogi stosunek do ludzi innych narodowości, ras i kultur, a także przybyszów z innych krajów oraz ludzi mających inne poglądy polityczne, w tym używanie wobec nich zatruwającego języka pogardy i nienawiści, tzw. hejtu.

    Kościół Katolicki jest wspólnotą wszystkich wierzących. Jezus mówi nam (Mt 18, 15-17) , że w ramach tej wspólnoty i dla jej dobra powinniśmy się nawzajem napominać i słuchać siebie nawzajem, a jeśli te uwagi nie przynoszą zamierzonego skutku, zwrócić się do jego Pasterzy. To właśnie robimy. Od Was, Hierarchowie naszego Kościoła, oczekujemy skutecznego oddziaływania na tych polskich księży, którzy gorszą wspólnotę wiernych poprzez mieszanie polityki do religii i z ambon wzywają do odrzucania obcych, przybyszów, czy po prostu ludzi mających inne poglądy, czy też tych księży, którzy sami posługują się językiem pogardy i nienawiści, przypisując innym najgorsze intencje.

    Jeśli Kościół nie podejmie zadania zatrzymania spirali wrogości i narastającej międzyludzkiej nienawiści, to kto to zadanie podejmie? Od Kościoła nie oczekujemy politycznej deklaracji, lecz skutecznego wskazywania, jak powinno być realizowane w dzisiejszych, skomplikowanych czasach najważniejsze chrześcijańskie przykazanie, Przykazanie Miłości. Wyraźne i jednoznaczne stanowisko odrzucające wrogość i pogardę stanowiłoby wielką pomoc dla indywidualnych sumień, wyprowadzałoby wielu ludzi z zagubienia i zmniejszyłoby istniejące społeczne podziały.

    Zależy nam na Kościele wiernym przesłaniu Ewangelii i słowom Chrystusa, na Kościele wsłuchującym się w słowa Papieża Franciszka, który pragnie, aby Kościół stał się „bardziej macierzyński i pasterski”, czyli otaczał ludzi swoją troską i by naśladował Jezusa Dobrego Pasterza, który życie swoje daje za swoje owce. Prosimy Was usilnie, Pasterze naszego Kościoła, by ten Kościół zadbał o nas. Zadbał o to, by w imię naszej wiary nie odrzucać innych ludzi, by nie szerzyć wrogości i pogardy. By Kościół nie upodabniał się do oblężonej twierdzy. By z ambony płynęły słowa o tym, jak ma być budowana miłość, a nie nienawiść.

    Zauważamy stanowisko Arcybiskupów i Biskupów stających w obronie tych wartości. Jednak głos Prymasa Abp Wojciecha Polaka uwrażliwiający na los uchodźców oraz słowa Abp Stanisława Gądeckiego czy Bp Tadeusza Pieronka, wskazujące, że nacjonalizm to bałwochwalstwo, a antysemityzm to grzech, nie znajdują wystarczającego oddźwięku wśród większości polskich duchownych. Rodzi się pytanie, dlaczego nie docierają do wielu księży i nie wywołują takiego odzewu społecznego, który by pozwolił mniemać, że zostały dosłyszane.

    Piszemy te słowa z nadzieją, że zostaną one odczytane przez Was, nasi Pasterze, jako szukanie sposobu, by zatrzymać destruktywne, a zarazem antychrześcijańskie procesy społeczne. Mamy nadzieję na szeroką debatę na temat stanu chrześcijaństwa w Polsce w formie dającej możliwości wyrażenia duchownym jak i świeckim swoich poglądów, trosk i nadziei. Kościół stanowił - zwłaszcza w czasach PRL-u - autorytet moralny w Polsce i w społecznych oczekiwaniach powinien dalej pełnić tę rolę. Apelujemy do Was, nasi Pasterze, jeszcze nie jest za późno, aby Kościół na powrót przejął tę wielką rolę, lecz aby to się stało, potrzebne jest prawdziwe przebudzenie sumień, do którego wzywa nas wszystkich Papież Franciszek, potrzeba odwagi i świadectwa życia, zarówno Waszego, jak i naszego. Wierzymy, że Duch św. nie opuści swojego Kościoła w Polsce i przemieni oblicze „tej ziemi”.                


Anna Niżegorodcew    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Niżegorodcew do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook