PETYCJA W OBRONIE WOLONTARIATU W KALISKIM SCHRONISKU

FB_IMG_15166889641811.jpgKalisz, dn.23.01.2018
Do Rady Miasta Kalisza, na ręce Pana Andrzeja Plichty, Przewodniczącego Rady
Do Prezydenta Miasta Kalisza, Pana Grzegorza Sapińskiego              Do Wojewody Wielkopolski, Pana Zbigniewa Hoffmanna

PETYCJA W OBRONIE WOLONTARIATU W KALISKIM SCHRONISKU
Kolejny już raz zwracamy sie do Was, Włodarzy naszego Miasta, w sprawie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Poprzednie nasze prośby nie przyniosły zmian na korzyść zwierząt - przyniosły niestety kolejne restrykcje i zaostrzenie regulaminu dla wolontariatu, godząc tym samym w zwierzęta. Zwracamy się do Was jako urzędników wybranych naszymi głosami i dysponującymi naszymi, publicznymi pieniędzmi, a także do Was jako ludzi o otwartych sercach, którym los bezdomnych zwierząt nie powinien być obojętny-z apelem w obronie wolontariatu w naszym, miejskim schronisku.
Współpraca Biura schroniska i Wolontariatu nie układa się od samego początku. Obie strony dyskredytują się wzajemnie. W konsekwencji kolejnym wolontariuszom - i trzeba to podkreślić w tym miejscu: najbardziej oddanym zwierzętom, najbardziej zaangażowanym, z najdłuższym stażem, z najlepszym przygotowaniem - odmawia się podpisania nowych porozumień wolontariackich. Biuro schroniska zamyka się na wolontariat, nie ogłasza nowych naborów, nie prowadzi szkoleń, nie organizuje zebrań (spotkań), nie integruje grupy, nie prowadzi wspólnych akcji na rzecz schroniskowych zwierząt, nic nie planuje, nie jest zainteresowane współpracą. Porównanie aktywności wolontariuszy sprzed momentu przejęcia schroniska przez Miasto Kalisz z obecną sytuacją wolontariatu w schronisku daje do myślenia… Schroniskowe koty gasną po zaledwie kilku tygodniach, psy siedzą samotne w nowych budach na zimnym betonie i czekają na spacer, na adopcję… i będą czekać bardzo, bardzo długo, gdyż za chwilę znikną wolontariusze a schronisko przez 2 lata nie dopracowało swojej strony internetowej, nie publikuje na bieżąco informacji o zwierzętach nowoprzyjętych, nie robi ogłoszeń adopcyjnych, nie zabiega o pomoc, nie przyjmuje również konstruktywnej krytyki.
Dziwnym trafem Miasto Kalisz, jako aspirujące do nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań, akurat w przypadku schroniska ustawia się na własne życzenie w rzędzie obok schronisk w Wojtyszkach, Radysach itp. Zniszczone zostały w schronisku nowatorskie rozwiązania, które służyły zwierzętom, a które obecnie są powielane w innych, dobrych schroniskach. Niszczony jest wolontariat, który we wszystkich schroniskach jest gwarantem wiarygodnego wizerunku w środowisku, udanych adopcji, akcji charytatywnych i edukacyjnych, a przede wszystkim - szczęśliwych zwierząt. Zwiększone nakłady finansowe na schronisko, nowe boksy i budy, twardy beton nie uczynią tego miejsca przyjaznym dla zwierząt, jeśli zabraknie w nim ludzi z pasją do pomagania. Jakąż ironią jest przyznawanie przez Prezydenta Miasta Kalisza wyróżnień za wolontariat i jednoczesne eliminowanie tegoż wolontariatu w schronisku! Takie działania sprawiają, że schronisko nigdy nie stanie się chlubą naszego Miasta, nie przysporzy też Wam przychylności mieszkańców i wyborców.
Apelujemy o uważne i obiektywne przyjrzenie się sytuacji zwierząt i wolontariuszy w schronisku, poszukiwanie rozwiązań sytuacji i czerpanie wzorów z dobrych, wzorcowych schronisk, tak aby kaliskie schronisko dla bezdomnych zwierząt nie spadło do kategorii przechowalni.

POSTULUJEMY O:
- zmianę systemu zarządzania schroniskiem, w tym współpracę z wolontariatem,
- powołanie Rady Społecznej przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu, składającej się z 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisza, 2 przedstawicieli Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu, 5 przedstawicieli Wolontariatu. Rada miałaby przede wszystkim charakter inicjatywno-doradczy i opiniotwórczy. Zadaniem Rady byłoby m.in. przygotowanie nowego, zadowalającego wszystkich zainteresowanych Regulaminu Pracy Wolontariatu. Podobna rada z powodzeniem działa przy schronisku „Na Paluchu” w Warszawie i została powołana w wyniku zaistnienia podobnych problemów,
- przywrócenie wolontariuszy, którym odmówiono podpisania umów wolontariackich,
- udostępnianie wolontariuszom informacji o zwierzętach, związanych z ich stanem zdrowia, eutanazją, śmiercią i adopcją,
- umożliwienie dostępu do zwierząt przebywających na kwarantannie, w celu wykonania zdjęć i filmów, niezbędnych do poszukiwania ich właścicieli a także do opracowania i propagowania ogłoszeń adopcyjnych.

Mieszkańcy Miasta Kalisza
Przyjaciele schroniskowych zwierząt