Petycja w sprawie wycinki drzew i budowy gazociągu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

Jako mieszkańcy warszawskiego Żerania, okolic Kanału Żerańskiego, dzielnicy Białołęka, jak i całej Warszawy, jesteśmy mocno zaniepokojeni planowanymi działaniami spółki PGNiG Termika w zakresie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, który docelowo ma prowadzić do nowego bloku gazowo-parowego EC Żerań. Oczywiście ta modernizacja EC Żerań jest jak najbardziej uzasadniona, lecz bardzo poważne wątpliwości budzi sam gazociąg wysokiego ciśnienia, a przede wszystkim jego przebieg.

1) Najpoważniejszym zagrożeniem - związanym z planowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia - jest jego trasa, która ma biec bezpośrednio w pobliżu osiedli i domów mieszkalnych, a także przy ciągach komunikacyjnych. Szczególnie niepokojąco wygląda ostatni fragment gazociągu, który najpierw ma zostać przeprowadzony przez Kanał Żerański dokładnie na wysokości jednego z osiedli, a następnie ma biec z powrotem do EC Żerań wzdłuż mostu na ul. Modlińskiej. Czy nie da się rozwiązać tego w inny sposób, przeprowadzając gazociąg innym korytarzem (niemal w linii prostej) do punktu docelowego? Tym bardziej, że biegłby on przez tereny, które nie są praktycznie zagospodarowane - zatem zagrożenie byłoby zminimalizowane.

2)Już na etapie planowania mówi się o wycięciu ok. 1 400 drzew rosnących nad Kanałem Żerańskim. Ma to być kolejna masowa wycinka drzew w Warszawie. Warto pamiętać, iż w latach 2009-2014 wycięto ich w Warszawie już prawie 150 000! Mimo planowanych nasadzeń zastępczych zniszczenie drzewostanu byłoby nieodwracalne, ponieważ potrzeba dziesiątek lat, aby wrócił on do swojej pierwotnej formy. Dodatkowo nasadzenia byłyby wykonane w innych miejscach, ze względu na konieczność stworzenia strefy kontrolowanej gazociągu.

3) Z wycinką drzew oraz tak poważną ingerencją w lokalny ekosystem wiąże się nieodwracalne zniszczenie lokalnej flory i fauny. Okolice Kanału Żerańskiego są jednym z niewielu miejsc w Warszawie, które nie zostało poddane poważniejszej ingerencji. Dzięki temu występuje tu wiele gatunków ptaków, żyją bobry oraz inne zwierzęta, dla których tego typu działania będą zagrożeniem.

4) Nie mniej istotny jest fakt, iż tereny nad Kanałem Żerańskim można śmiało określić mianem rekreacyjnych. Są miejscem wypoczynku dla wielu osób, prowadzą przez nie ścieżki rowerowe, są także uznane wśród wędkarzy. Mowa tu szczególnie o wspomnianej już okolicy w trójkącie pomiędzy ul. Modlińską i Płochocińską. Co ciekawe, już od dłuższego czasu mówi się o rewitalizacji tego obszaru nad Kanałem Żerańskim, w miejscowym planie zagospodarowania jest oznaczony m.in. planowany bulwar pieszo-rowerowy. Prace na tym obszarze były również jednym z projektów, który został przez mieszkańców wybrany do realizacji w ubiegłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego - nie został jednak jeszcze zrealizowany. Czy zatem rewitalizacja ma w tym przypadku oznaczać degradację?

5) Ostatnim - choć z pewnością nie najmniej istotnym problemem związanym z gazociągiem jest właściwie brak jakichkolwiek dokładniejszych informacji na temat tej inwestycji - poza planowaną trasą. Od firmy PGNiG Termika uzyskaliśmy tylko informację, iż nie są przewidziane odcinki naziemne. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, jak ma wyglądać zagospodarowanie terenu po budowie gazociągu, jak zostanie rozwiązana strefa kontrolowana i jaka będzie jej szerokość, a także w jaki sposób obecność gazociągu ograniczy możliwość korzystania z terenów, przez które ma przebiegać.

Zwracamy się z zatem prośbą do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz WSA w Warszawie o uchylenie decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ-II.4210.12.2013.ŁJ) i dotyczącej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia o powyższym przebiegu. Oczekujemy również konsultacji społecznych w tej sprawie, w których powinni uczestniczyć zarówno mieszkańcy, jak i władze dzielnicy oraz inwestor - PGNiG Termika.

Jednocześnie gorąco apelujemy do wszystkich mieszkańców Warszawy, którym zależy nie tylko na zachowaniu terenów rekreacyjnych w okolicach Kanału Żerańskiego, ale przede wszystkim na ochronie środowiska, o dołączenie do naszej inicjatywy. Każdy głos ma tutaj znaczenie! 

linki:

http://www.bip.nieporet.pl/pliki/decyzje%20lokalizacyjne/2013/obwieszczenie%20dyr%20ochr%20srod%2011.07.2013.pdf

 

http://www.architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/zal_2_23_Rysunek_nr_23_uch_0.pdf


Paweł Krzyzanowski and Mateusz Senko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Krzyzanowski and Mateusz Senko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )