Petycja w sprawie zaprzestania działań mających na celu przedzielenie ulicy Jutrzenki

    Sz. P Rafał Dutkiewicz           

Prezydent Miasta Wrocławia   

Sukiennice 9                         

50-107 Wrocław                    

Petycja w sprawie zaprzestania działań mających na celu przedzielenie ulicy Jutrzenki Cel:

Zaniechanie działań dążących do przedzielenia ulicy Jutrzenki (tymczasowo, bądź na stałe). Szanowny panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą o zaniechanie działań mających na celu przedzielenie ulicy Jutrzenki. Jutrzenki to ulica, której jeden fragment należy do osiedla Klecina, a drugi do osiedla Oporów. Pomimo negatywnej opinii Rad obu Osiedli, Departament Infrastruktury i Gospodarki nadal forsuje pomysł czasowego przedzielenia słupkami uniemożliwiającymi przejazd tej ulicy. To skłoniło niżej podpisanych mieszkańców ulicy do wystosowania tej petycji do Pana. 

Skutki przedzielenia ulicy:       

  • Uniemożliwienie przejazdu straży pożarnej przez ulicę Jutrzenki      
  • Uniemożliwienie przejazdu karetkom pogotowia ratunkowego     
  • Brak bezpośredniego dojazdu dla większości mieszkańców Jutrzenki  do mostu łączącego Aleję Piastów z ulicą Racławicką     
  • Brak dostępu do mostu dla mieszkańców ulic przylegających do ul. Jutrzenki
  • Społeczne skutki oddzielenia się fizycznie dzielnic
  • Zwiększenie ruchu na  ulicach: Wałbrzyskiej, Karmelkowej, Buraczanej, Dożynkowej

Uzasadnienie:

   Pomysł przedzielenia ulicy Jutrzenki trudno racjonalnie uzasadnić.  Z oficjalnej notatki  ze spotkania  Rad obu Osiedli z Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Panią Elżbietą Urbanek w dniu 06.12.2017 sporządzonej przez Alicję Waszkis-Olczak wynika, że ma ono powstać „z uwagi na brak oświetlenia i nienormatywną szerokość drogi” . Takie uzasadnienie wydaje się nam co najmniej dziwne. Wprowadzenie w życie takiego rozwiązania spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na okolicznych ulicach -  Karmelkowej, Buraczanej, Dożynkowej, Ogórkowej i Wałbrzyskiej, co definitywnie nie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie. Wydłuży się dojazd do większości mieszkańców ulicy karetek pogotowia, straży pożarnej i innych służb porządkowych.

   Utrudni to także życie mieszkańcom Oporowa.  Po pierwsze zwiększy się ruch na całej długości Alei Piastów, która prowadzi do mostu, a po drugie, ulice graniczące z Aleją Piastów od strony południowej będą służyły jako tranzytowe w drodze do mostu. Stwierdzenie w oficjalnej notatce ze spotkania z dnia 06.12.2017, że rzeczone przedzielenie akceptują  mieszkańcy ulicy jest dalece nieprawdziwe.

   W wyniku konsultacji społecznych Rady Osiedli Oporów i Klecina wydały negatywną opinię w przedmiocie grodzenia ul. Jutrzenki, dostarczając jednocześnie do DIG kilkaset podpisów mieszkańców ul. Jutrzenki i okolic, sprzeciwiających się blokowaniu w/w ulicy. Popierają je wyłącznie nieliczni mieszkańcy, którzy nie stracą możliwości dojazdu do mostu.  Są to głównie mieszkańcy domków jednorodzinnych i stanowią zdecydowaną mniejszość. Żądamy zaprzestania przez Departament Infrastruktury i Gospodarki  prac prowadzących do czasowego przedzielenia  ulicy Jutrzenki.

   Pomysł wyasfaltowania drogi, a następnie jej zamknięcia dla większości użytkowników jest dla nas nie do przyjęcia. Nie zgadzamy się na rozwiązanie „tymczasowo” wykluczające nas. Celem naszej petycji jest uzyskanie definitywnego zapewnienia o zaniechaniu tego pomysłu.

Wnioskowanie: Prosimy o zaniechanie działań mających na celu tymczasowe lub stałe przedzielenie ulicy Jutrzenki. 

Proszę o podanie w polu 'Miejscowość' ulicy i numeru domu w cel zwrórcenia uwagi na to, że jedynie mieszkańcy okolicy składaja petycję. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Kraus do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook