Petycja „WĘDKARZA POLSKIEGO” do Ministra Sprawiedliwości

PETYCJA  „WĘDKARZA POLSKIEGO” do
Pana Zbigniewa Ziobry
Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego

Kilkudziesięciu tysiącom wędkarzy, którzy od ponad dwudziestu lat byli Czytelnikami miesięcznika „Wędkarz Polski”, należy się rzetelna
informacja o przyczynach, które spowodowały zniknięcie z rynku tego  tytułu.
Był to miesięcznik edukujący środowisko w prawnych aspektach wędkarstwa, korzystania z wód oraz środowiska naturalnego, przedstawiał
problemy wędkarskie i walczył z patologią w Polskim Związku Wędkarskim.
„Wędkarz Polski” był jedynym miesięcznikiem, który dokładnie, z podawaniem faktów, pisał o oszustwach i złodziejstwie, jakie są w tej
organizacji. Sprawami tymi nie zajmują się organy ścigania ani służby skarbowe Państwa.
Dzisiaj nie ma papierowej wersji „Wędkarza Polskiego”, a jego braku na rynku nie wypełnia w podobny sposób żaden inny publikator.
Śledztwo przeprowadzone przez Prokuraturę Wrocław-Krzyki Zachód nie wyjaśniło niczego co związane jest z upadkiem „Wędkarza
Polskiego” tylko sprawę zaciemniło, rozmyślnie pomijają wiele istotnych  faktów.

Panie Ministrze Prokuratorze Generalny,
prosimy Pana o dokonanie nadzoru nad dotychczasowymi poczynaniami Prokuratury i ponowne wszczęcie śledztwa, w którym będą
uwzględnione wszystkie dowody rzeczowe, a nie tylko, jak w dotychczasowym śledztwie, pasujące do koncepcji matactwa Prokurator
Elżbiety Kruk.


Wiesław Dębicki    Skontaktuj się z autorem petycji